1 ĐVC BẰNG BAO NHIÊU GAM

     

Các em học sinh nếu chưa biết 1Đvc Bang Bao Nhieu Gam và đơn vị cacbon là gì? Hãy nhanh tìm hiểu thông tin qua bài viết bên dưới nhé!

Đơn vị cacbon là gì?

*
*
*

≈1,66.10-24(g).

Bạn đang xem: 1 đvc bằng bao nhiêu gam

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là :

mAl= 27 đvC = 27. 1,66.10-24= 4,482.10-23(g)

Đáp án C.

Xem thêm: Giá Tai Nghe Cho Bà Bầu Là Bao Nhiêu Thế Ạ? Có Nên Dùng Tai Nghe Cho Bà Bầu

a) Ta có :

(Rightarrow)1 đvC tương ứng=(frac{1,9926.10^{-23}}{12})=(1,6605.10^{-24})g

b) Ta có : Al = 27 đvC

(Rightarrow)(m_{Al})= 27.(1,6605.10^{-24})=(4,482.10^{-23})g

Đáp án là C

OLM đừng xóa , em đang vội

​​1.Một vật làm bằng sắt có thể tích 5m³ . Hãy tính khối lượng của vật đó ra đơn vị gam , héc tô gam

​2.Một vật có khối lượng 2 kg và thể tích là 1/1300 m³ . Hỏi khối lượng riêng của vật đó là bao nhiêu , tính ra đơn vị g / cm³

Khối lượng riêng sắt D= 7850 kg/m3

Khối lượng sắt : m=D.V=7850.5=…(Kg)

b./ Khối lượng riêng vật đó

D=m/v thay số D=2/(1/1300)=2600(kg/m3)=2,6 (g/cm3)

tick nhé bạn

Nếu ta định nghĩa : “Một đơn vị cacbon (đvC) bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử cacbon” thì có chính xác không ? Vì sao ?

Vì nguyên tố cacbon là một hỗn hợp đồng vị C 12 , C 13 … cho nên nguyên tử khối trung bình của cacbon là 12,0111 (chứ không phải chính xác là 12). Nếu lấy đơn vị cacbon theo định nghĩa nêu trong câu hỏi thì đơn vị đó sẽ lớn hơn đơn vị cacbon theo định nghĩa như sau :

“Môt đơn vi cacbon bằng 1/12 khối lượng của môt nguyên tử cacbon C 12

Tuy nhiên, vì sự khác nhau không lớn, nên định nghĩa trên không sai mà chỉ thiếu chính xác.

Xem thêm: Lý Thuyết Và Bài Tập Về A An The ": Đầy Đủ, Chi Tiết, Bài Tập A An The Lớp 9 Có Đáp Án

Nguyên tử cacbon có khối lượng 1,9926.10^-23(g)

a. Hãy tính 1 đvC bằng bao nhiêu gam?

b. Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử Al (Biết Al=27)

c. Nguyên tử đồng?

d. Phân tử oxi?

Sao cái đề ở đâu bài nó ko liên quan gì đề c , d nhỉ?

a) Ta có: (1đvC=frac{1}{12} ext{khối lượng của nguyên tử cacbon}=frac{1,9926.10^{-23}}{12}=0,16605.10^{-23})

b)Khối lượng của (Al=27đvC=27.0,16605.10^{-23}=4,48335.10^{-23})(g)

c)Mình nghĩ cần thêm (Cu = 64 đvC,yêu cầu tính khối lượng bằng gam)

Khối lượng của nguyên tử đồng (Cu=64đvC=64.0,16605.10^{-23}=10,6272.10^{-23})(g)

d) Thêm O = 16 đvC => Khối lượng của phân tử Oxi = 16.2= 32 đvC (=32.0,16605.10^{-23}=5,3136.10^{-23}) (g)

P/s: Ko chắc câu d

Cảm ơn bạn đã tham khảo bài viết của tretrucvietsun.com về khối lượng nguyên tử và các câu hỏi nhỏ. 1 đvc bằng bao nhiêu gam? Đơn vị cacbon là gì? Chúc bạn tìm hiểu được thêm nhiều thông tin bổ ích.

Tham khảo từ khóa:

1 dvc b?ng bao nhiêu g1 dvc b?ng bao nhiêu g/mol1 dvc b?ng bao nhiêu kg1dvc = bao nhiêu gam1dvc=bao nhieu gam2kg7hg b?ng bao nhiêu gam1hg b?ng bao nhiêu gam1 dvc b?ng bao nhiêu gam30gr b?ng bao nhiêu gam1 dvc tuong ?ng v?i bao nhiêu gam