ANKAN TÁC DỤNG VỚI BROM

     

Nhằm khái quát các bài tập, phương pháp giải của dạng bài xích Hidrocacbon không no tác dụng với brom. tretrucvietsun.com xin share bài đăng dưới đây . ước muốn của cửa hàng chúng tôi là giúp chúng ta hoàn thiện, nâng cấp kiến thức để kết thúc được kim chỉ nam của mình.


A. Tổng quan kỹ năng và cách thức giải bài xích tập

Liên kết π là links kém bền vững, đề nghị chúng dễ dẫn đến đứt ra để tạo ra thành liên kết với những nguyên tử khác.Ở ánh sáng thường, hiđrocacbon không no cùng brom vào liên kết pi.

Bạn đang xem: Ankan tác dụng với brom

PTTQ:

CnH2n+2-2k+ kBr2→ CnH2nBr2

(k là số liên kết trong phân tử)

Nhận xét:

Khối lượng của bình brom tăng sau p/ư là cân nặng của hidrocacbon tác dụng với brom.Tổng trọng lượng chất gia nhập bằng khối lượng của sản phẩm tạo thành.

1. Chức năng với lượng vừa brom.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi dữ khiếu nại của đề bài bác đã cho ra số mol.Bước 2: Viết PTHH.Bước 3: Đặt số mol vào PTHH , tìm số mol các chất tất cả liên quan.Bước 4: đo lường và thống kê theo yêu mong đề bài bác và kết luận.

Ví dụ 1: Sục V lít khí C2H4 vào bình brom, sau phản ứng thấy bình tăng thêm 5,6 gam. Tính cực hiếm của V và trọng lượng brom bội nghịch ứng.

Xem thêm: Lý Thuyết Độ To Của Âm Được Đo Bằng Đơn Vị Là, Độ To Của Âm Được Đo Bằng Đơn Vị:

Khối lượng bình brom tăng = mC2H4 phản nghịch ứng = 5.6 (g)

=> nC2H4 = $frac5,628$ =0,2 (mol)

PTHH: C2H4 +Br2→C2H­4Br2

P.ư0,2->0,2

=> V= VC2H4 = 0,2.22,4 = 4,48 (lit)

Khối lượng brom phản ứng là: mBr2 = 0,2.160 = 32 (g)

2. Ankin tác dụng không hoàn với brom

Ankin chức năng với brom xẩy ra hai giai đoạn:

CnH2n-2+ Br2→ CnH2n-2Br2(1)

CnH2n-2Br2+ Br2→ CnH2n-2Br4(2)

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi dữ kiện của đề bài đã đã tạo ra số mol.Bước 2: Viết PTHH.Bước 3: Đặt số mol vào (1) . Khẳng định số mol Br2 dư sau p/ư (1) . Đặt số mol Br2 dư vào p/ư (2). Tra cứu ra các số mol những chất tất cả liên quan.Bước 4: đo lường và thống kê theo yêu mong đề bài và kết luận

Ví dụ 2: Sục 3,36 lít khí axetilen vào dung dịch brom đựng 32 gam Br2. Tính cân nặng của từng thành phầm tạo thành.

Ta có: nC2H2 = $frac3,3622,4$ = 0,15 (mol)

nBr2 = $frac32160$ = 0,2 (mol)

PTHH:C2H2 + Br2→C2H2Br2(1)

Có0,150,2

p.ư0,15-> 0,15-> 0,15

=> Saup.ư (1) C2H2 không còn => Số mol tính theo số mol C2H2

=> nBr2 p.ư = 0,15 (mol) => nBr2 dư = 0,2 – 0,15 = 0,05 (mol)

C2H2Br2+ Br2→C2H2Br4(2)

Có0,150,05

P.ư0,05 0,05

=> Sau p.ư (2) Br2 không còn => Số mol tính theo số mol Br2

Vậy thành phầm tạo thành có:

nC2H2Br2 = 0,15 – 0,05 = 0,1 (mol) => mC2H2Br2 = 0,1.186 = 18,6 (g)

nC2H2Br4= 0,05 (mol)=> mC2H2Br4 = 0,05.346 = 17,3 (g)

3. Hỗn hợp hidrocacbon ko no tác dụng với brom

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi dữ khiếu nại của đề bài xích đã đã tạo ra số mol.Bước 2: Viết PTHH. điện thoại tư vấn số mol của từng khí trong các thành phần hỗn hợp đầu là x, y.Bước 3: Đặt số mol x, y khớp ứng vào PTHH. Kiếm tìm số mol các chất có tương quan theo x, y.Bước 4: Lập 2 phương trình theo x, y. Giải hệ pt tìm kiếm x, y.Bước 5: giám sát theo yêu mong đề bài và kết luận

Ví dụ 3: mang lại 2,24 lít (đktc) hỗn hợp X tất cả C2H4và C2H2lội lờ lững qua bình đựng hỗn hợp Br2dư thấy khối lượng bình tạo thêm 2,7 gam. Tính % theo thể tích của từng khí trong tất cả hổn hợp X.

Ta có: nhh = $frac2,2422,4$ = 0,1 (mol)

Khối lượng bình brom tăng = trọng lượng của C2H4 với C2H2 làm phản ứng = 2,7 (g)

Gọi số mol của C2H4 với C2H2 trong láo hợp thuở đầu lần lượt là x, y (mol)

PTHH:C2H4 + Br2→C2H­4Br2

P.ư x-> x ->x

C2H2 +2Br2→C2H­2Br4

P.ư y ->2y -> y

Theo PTHH ta có:

nhh = x + y = 0,1 (mol)

mhh = mC2H­4 + mC­2H2 = 28x + 26y = 2,7 (g)

Giải hệ phương trình : x + y = 0,1 cùng 28x + 26y = 2,7=> x = 0,05 (mol); y = 0,05 (mol)

Trong các thành phần hỗn hợp X, % thể tích = % số mol:

%C2H4 = %C2H2 = $frac0,050,1$.100% = 50%

4. Hỗn hợp hidrocacbon no cùng không no công dụng với brom

Hidrocacbon không no chức năng với brom còn hidrocacbon no thì không.

Xem thêm: Cách Làm Tròn Đến 0.5 Trong Excel Với Hàm Round, Roundup, Cách Làm Tròn Số Đến 0,5 Trong Excel

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi dữ khiếu nại của đề bài bác đã đã cho ra số mol.Bước 2: Viết PTHH.Bước 3: Đặt số mol vào PTHH, tìm kiếm số mol các chất gồm liên quan.Bước 4: giám sát theo yêu ước đề bài xích và kết luận

Ví dụ 4: tất cả hổn hợp A tất cả CH4 với C2H2 . Cho 0,896 lít tất cả hổn hợp A đi qua dung dịch brom dư, sau phản bội ứng thấy bay ra 0,336 lít khí. Xác định trọng lượng brom phản bội ứng.