11 x1 t04 13 asinx + bcosx = c

     

Cho phương trình (asin x+bcos x=c), trong các số ấy (a,b,cinmathbbR), (a) cùng (b) không đồng thời bằng (0). Để giải phương trình này, ta chia 2 vế mang lại (sqrta^2+b^2) rồi áp dụng công thức cộng gửi phương trình về phương trình lượng giác cơ bạn dạng dạng


Ví dụ 1.

Bạn đang xem: 11 x1 t04 13 asinx + bcosx = c

Giải phương trình (cos x-sqrt3sin x=-2.)

Giải.

<eginarrayll&cos x-sqrt3sin x=-2\ Leftrightarrow&dfrac12cos x-dfracsqrt32sin x=-1\ Leftrightarrow&sindfracpi6cos x-cosdfracpi6sin x=-1\ Leftrightarrow&sinleft(dfracpi6-x ight)=-1\ Leftrightarrow&dfracpi6-x=-dfracpi2+k2pi\ Leftrightarrow&x=dfrac2pi3-k2piquad (kinmathbbZ)endarray>

Ví dụ 2.

Xem thêm: Bao Da, Ốp Lưng Iphone 13 Pro Max Cao Cấp, Ốp Lưng Iphone 13 Pro Max Giá Tốt Tháng 4, 2022

Giải phương trình (3sin x+4cos x=2.)


Giải.

<eginarrayll&3sin x+4cos x=2\ Leftrightarrow&dfrac35sinx+dfrac45cosx=dfrac25\ Leftrightarrow&cosalphasinx+sinalphacos x=dfrac25\ Leftrightarrow&sinleft(x+alpha ight)=dfrac25\ Leftrightarrow&left<eginarraylx=-alpha+arcsinfrac25+k2pi\ x=-alpha+pi-arcsinfrac25+k2piendarray ight.quad (kinmathbbZ)endarray>

Trong kia (cosalpha=dfrac35, sinalpha=dfrac45.)

Bài 1.

Xem thêm: Cách In Ảnh Trên Máy Tính Ra Giấy Đơn Giản, Cách In Ảnh Trên Máy Tính Ra Giấy

Giải những phương trình sau

(3sin x-cos x=-4)(12sin2x-5cos2x=-12)(3cos^2x+sin2x=2)(sin x+cos x=-1)(sin 2x-cos 2x=0)(cos x-sin x=sqrt2)

Bài 2. Giải các phương trình sau

(cos x-sqrt3sin x=2cos 2x)(sin 8x+sqrt3cos7x=sin 7x+sqrt3cos 8x)(sqrt2left(cos^4x-sin^4x ight)=sin x+cos x)(cos 7xcos5x-sqrt3sin 2x=1-sin 7xsin 5x)

MỚI CẬP NHẬT
Định nghĩa góc giữa hai tuyến phố thẳng Góc giữa hai vectơ Tích vô vị trí hướng của hai vectơ Định lý cosin setup LaTeX bên trên Windows Tính góc giữa hai đường thẳng bằng cách thức vectơ bài bác tập tính góc giữa hai tuyến đường thẳng phương pháp độ dài mặt đường trung đường
XEM NHIỀU
Điều kiện nhằm phương trình bậc hai bao gồm nghiệm dương, âm, trái vệt Định nghĩa hình chóp đầy đủ Phương trình thiết yếu tắc của con đường thẳng Đường tròn lượng giác - một số công dụng cần lưu giữ search m để hàm số đồng biến hóa hoặc nghịch biến đổi trên từng khoảng xác định phương pháp độ lâu năm đoạn thẳng nối nhì điểm Cách xác định góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp Định nghĩa hình vỏ hộp
ra mắt
Giới thiệu liên hệ Điều khoản
link 1
liên kết 2

*

Toán thầy Phú, trang giải bài bác tập toán - luyện thi toán giành riêng cho học sinh và giáo viên chăm Toán.