Bài 1 tin học 12

     

Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

1. Việc quản lí

- Để quản lý học sinh trong nhà trường, người ta thường lập những biểu bảng gồm những cột, hàng để chứa những thông tin cần quản lý.

Bạn đang xem: Bài 1 tin học 12

- Một vào những biểu bảng được thiết lập để lưu trữ thông tin về điểm của học sinh như sau:

*

2. Các công việc thường gặp lúc xử lí tin tức của một tổ chức

a. Tạo lập hồ sơ

- trong tạo lập hồ sơ cần thực hiện các công việc như sau:

+ Xác định chủ thể cần quản lý

Ví dụ:Trong việc quản lý học sinh trong bên trường thì chủ thể cần quản lý là học sinh

+ Xác định cấu trúc hồ sơ

+ Thu thập, tập hợp hồ sơ tin tức cần thiết mang lại hồ sơ từ nhiều nguồn không giống nhau và lưu trữ chúng theo đúng cấu trúc đã xác định

b. Cập nhật hồ sơ

- Sửa chữa hồ sơ

- Chèn thêm hồ sơ

- Cần xóa hồ sơ

c. Khai quật hồ sơ

- Gồm các công việc như sau:

+ Sắp xếp hồ sơ

+ tra cứu kiếm

+ Thống kê

+ Lập báo cáo

3. Hệ cơ sở dữ liệu

a. Khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị CSDL

- Khái niệm CSDL: Một cơ sở dữ liệu (Database) là một tập hợp những dữ liệu có liên quan với nhau, chứa thông tin của một tổ chức như thế nào đó (như một trường học, một ngân hàng, một công ti, một đơn vị máy,…), được lưu trữ trên các thiết bị nhớ để đáp ứng nhu cầu khai quật thông tin của nhiều người dùng với nhiều mục đích không giống nhau.

Ví dụ vào hình 1 ở trên:Hồ sơ được lưu trữ ở bộ nhớ quanh đó của laptop có thể coi là một csdl (tạm gọi làCSDL hs).

Xem thêm: Điện Thoại Bị Rớt Xuống Đất Không Lên Màn Hình ? Cách Xử Lí Điện Thoại Samsung Bị Rơi Xuống Đất

- Khái niệm Hệ QTCSDL: Phần mềm cung cấp môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và khai thác thông tin của database được gọi là hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System).

- Thuật ngữ "Hệ CSDL" để chỉ một cơ sở dữ liệu cùng với hệ QTCSDL quản trị và khai thác CSDL đó.

Xem thêm: Tin Học Lớp 12, Giải Bài Tập Sgk Tin Học 12 Hay Nhất, Ngắn Gọn

- Để lưu trữ và khai quật thông tin bằng laptop cần phải có:

+ CSDL

+ Hệ QTCSDL

+ các thiết bị vật lý (máy tính, đĩa cứng, mạng lắp thêm tính…)

b. Những mức thể hiện của CSDL

Có 3 mức thể hiện của CSDL:

*

- Mức vật lý: mang đến biết dữ liệu được lưu trữ như thế nào.

*

Ví dụ:TrongCSDL hscác tệp được lưu trữ bên trên vùng nhớ nào, dữ liệu về mỗi học sinh chiếm bao nhiêu byte?

- Mức khái niệm: đến biết dữ liệu như thế nào được lưu trữ trong database và giữa những dữ liệu bao gồm quan hệ với nhau như thế nào?

*

- Mức khung nhìn: thể hiện phần CSDL nhưng người dùng cần khai thác

c. Những yêu cầu cơ bản của hệ CSDL

- Tính cấu trúc: thông tin trong csdl được lưu trữ theo một cấu trúc xác định

- Tính toàn vẹn: các giá trị dữ liệu được lưu trữ trong csdl phải thỏa mãn một số ràng buộc tùy thuộc vào hoạt động của tổ chức nhưng mà CSDL phản ánh

+ Ví dụ:Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trên cột điểm, làm sao để cho điểm nhập vào thang điểm 10, những điểm của môn học phải đặt ràng buộc giá trị nhập vào: >=0 và d. Một số ứng dụng bao gồm sử dụng CSDL

- Cơ sở giáo dục: Quản lí học sinh

- Cơ sở tởm doanh: Quản lí việc giao thương hàng

- Cơ sở sản xuất: Quản lí dây chuyền sản xuất