BÀI 18 TRANG 15 SGK TOÁN 6 TẬP 2

     

a)(20)phút(= dfrac2060 , extgiờ = dfrac20 : 2060 : 20 , extgiờ = dfrac13 , extgiờ )

b)(35)phút(= dfrac3560 , extgiờ = dfrac35 : 560 : 5 , extgiờ = dfrac712 , extgiờ )

c)(90)phút(= dfrac9060, extgiờ = dfrac90 : 3060 : 30 , extgiờ = dfrac32 , extgiờ )
Bạn đang xem: Bài 18 trang 15 sgk toán 6 tập 2

*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài 4: Rút gọn gàng phân số - rèn luyện trang 15 - 16 khác • bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 Rút gọn các phân số... • Giải bài 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 cỗ răng không thiếu của... • Giải bài 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn:(a) ,, dfrac{3... • Giải bài bác 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những số đo thời... • Giải bài 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét vuông (viết... • Giải bài đôi mươi trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm các cặp phân số... • Giải bài xích 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong các phân số sau... • Giải bài 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số phù hợp hợp... • Giải bài bác 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 đến tập hợp (A =... • Giải bài 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm những số... • Giải bài bác 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết tất cả các phân... • Giải bài xích 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 cho đoạn... • Giải bài xích 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Một học sinh...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài bác trước bài sau


Xem thêm: Những Chú Ý Dinh Dưỡng Cho Trẻ 7 Tháng Ăn Được Những Gì Để Cao Lớn Thông Minh

Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 4: Rút gọn phân số - rèn luyện trang 15 - 16
• bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 20 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: 8 Bí Ẩn Lớn Nhất Về Trái Đất, Những Bí Mật Lạ Lùng, Thú Vị Trên Trái Đất

Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số