Bài 2 Tập Hợp Toán 10

     

Tập hợp là 1 khái niệm các em đang được khám phá ở lịch trình Toán 6. Chương trình Đại số 10, tiếp tục kế thừa và trình làng đến những em thêm phần đông khái niệm, dạng bài xích tập mới. Xin mời những em cùng tìm hiểu nội dung bài học.

Bạn đang xem: Bài 2 tập hợp toán 10


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Tập hợp

1.2. Cách xác định tập hợp

1.3. Tập con

1.4. Tập hợp bằng nhau

2. Bài xích tập minh hoạ

3.Luyện tập bài bác 2 chương 1đại số 10

3.1. Trắc nghiệmtập hợp

3.2. Bài xích tập SGK và Nâng caotập hợp

4.Hỏi đáp vềbài 2 chương 1đại số 10


Tập vừa lòng là có mang cơ phiên bản của toán học, không khái niệm .Tập vừa lòng thường được kí hiệu bằng những chữ cái in hoa như: A, B, C, D, .... Các phần tử của tập hợp để trong cặp vệt .Để chỉ phần tử a ở trong tập phù hợp A ta viết (a in A,) ngược lại ta viết (a otin A.)Tập vừa lòng không chứa bộ phận nào gọi là tập rỗng. Khí hiệu (emptyset .)

Có 2 cách:

Cách 1: Liệt kê các phần tử : mỗi bộ phận liệt kê một lần, giữa các bộ phận có lốt phẩy hoặc giấu chấm phẩy phòng cách. Giả dụ số lượng bộ phận nhiều rất có thể dùng dấu ba chấm.

Ví dụ:

A = 1; 3; 5; 7

B = 0 ; 1; 2; . . . . ; 100

C= 1; 3; 5;…;15; 17

Cách 2: Chỉ rõ tính chất đặc trưng của các phần tử trong tập hợp, tính chất này được viết sau dấu gạch đứng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tắt Dòng Gạch Đỏ Trong Word 2010, 2013, 2016

Ví dụ:

A = x lẻ với x 2-5x+3=0


Nếu tập A là nhỏ của B, kí hiệu: (A subset B) hoặc (B supset A.) .Khi đó (A subset B Leftrightarrow forall xleft( x in A Rightarrow x in B ight))

Ví dụ:

A=1;3;5;7;9, B=1;2;3;...;10

Cho (A e emptyset ) có tối thiểu 2 tập nhỏ là (emptyset ) và A.

Tính chất:

(A subset A,emptyset subset A) với mọi A.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Axit Hữu Cơ Violet, Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Violet

Nếu (A subset B) cùng (B subset C) thì (A subset C.)


(A = B Leftrightarrow A subset B) với (B subset A) giỏi (A = B Leftrightarrow forall xleft( x in A Leftrightarrow x in B ight))

Ví dụ:

(eginarraylC = left x in mathbbR ight\D = left frac12;1 ight\ Rightarrow C = D.endarray)

Biểu vật Ven

*

Ta có (mathbbN* subset mathbbN subset mathbbZ subset mathbbQ subset mathbbR)


Ví dụ 1:

Cho những tập phù hợp sau:

a) Tập đúng theo A là các nghiệm của phương trình ((x + 1)(x + 3)left( x - frac12 ight) = 0.)

b) Tập (B = left m^2 le 50 ight\)

Hãy liệt kê toàn bộ các thành phần của chúng.

Hướng dẫn giải:

a) (A = left - 3; - 1;frac12 ight\)

b) (B = left - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6;7 ight.)

Ví dụ 2:

Tìm toàn bộ các tập hợp con của tập thích hợp (A = left - 3;0;2 ight.)

Hướng dẫn giải:

Tập A gồm 8 tập hợp nhỏ là: (emptyset ,left - 3 ight,left 0 ight,left 2 ight,left - 3;0 ight,left - 3;2 ight,left 0;2 ight,left - 3;0;2 ight.)

Ví dụ 3:

Tìm các tính chất đặc trưng của các tập hòa hợp sau:

a) (A = left 1;frac12;frac13;frac14;frac15;frac16 ight\)

b) (B = left frac54;frac109;frac1716;frac2625;frac3736;frac5049 ight.)

Hướng dẫn giải:

a) (A = left n in mathbbN,1 le n le 6 ight.)

b) (B = left n in mathbbN,2 le n le 7 ight.)