BÀI 27 TRANG 80 SGK TOÁN 8

     

Cho tứ giác(ABCD.) Gọi(E,, F,, K) theo sản phẩm tự là trung điểm của(AD,, BC,, AC.)a) So sánh những độ dài(EK) và(CD,, KF) và(AB)b) chứng tỏ rằng(EF leq dfracAB + CD 2.)
Bạn đang xem: Bài 27 trang 80 sgk toán 8

*

a) Ta có:(EA = ED) (giả thiết) (KA = KC)(giả thiết)(Rightarrow EK)là đường trung bình của(ΔACD )(Rightarrow EK = dfracCD2)+ giống như ta có:( FC = FB)(giả thiết)( KA = KC)(giả thiết)(Rightarrow FK)là đường trung bình của(ΔCAB)(Rightarrow KF = dfracAB2)b) Áp dụng tính chất bất đẳng thức vào tam giác(EFK,) ta có:(EF leq EK + KF )hay(EF leq dfracCD2 + dfracAB2)Vậy(EF leq dfracAB + CD 2)


*Xem thêm: Năng Lượng Điện Từ Là Gì? Công Thức Tính Năng Lượng Điện Trường Là Gì?

Tham khảo giải thuật các bài xích tập luyện tập (trang 80) khác • Giải bài xích 26 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 Tính(x, ,y) trên... • Giải bài xích 27 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 mang đến tứ giác(ABCD.)... • Giải bài 28 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 cho hình thang(ABCD...


Xem thêm: Công Thức Dao Động Tắt Dần Quan Trọng, Những Kiến Thức Căn Bản Về Dao Động Tắt Dần

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu như - Hình học 8