BÀI 28 TRANG 19 SGK TOÁN 7 TẬP 1

     

Tính:(left(dfrac-12 ight)^2; left(dfrac-12 ight)^3; left(dfrac-12 ight)^4; left(dfrac-12 ight)^5)Hãy rút ra thừa nhận xét về dấu của lũy thừa với số nón chẵn và lũy vượt với số nón lẻ của một vài hữu tỉ âm.

 
Bạn đang xem: Bài 28 trang 19 sgk toán 7 tập 1

Ta có:

(+) left(dfrac-12 ight)^2 = left(dfrac-12 ight).left(dfrac-12 ight) = dfrac14)

(+) left(dfrac-12 ight)^3 = left(dfrac-12 ight).left(dfrac-12 ight).left(dfrac-12 ight) = dfrac-18)

(+) left(dfrac-12 ight)^4 = left(dfrac-12 ight).left(dfrac-12 ight).left(dfrac-12 ight).left(dfrac-12 ight) = dfrac116)

(+) left(dfrac-12 ight)^5 = left(dfrac-12 ight).left(dfrac-12 ight).left(dfrac-12 ight).left(dfrac-12 ight).left(dfrac-12 ight) = dfrac-132)

 

Nhận xét:

+ Lũy quá bậc chẵn (số mũ chẵn)của một số hữu tỉ âm là một vài dương.

+ Lũy quá bậc lẻ (số nón lẻ) của một số hữu tỉ âm là một vài âm


Xem video clip bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học này tại chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài bác 5: Lũy quá của một số trong những hữu tỉ khác • Giải bài 27 trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính:(left(dfrac-13... • Giải bài bác 28 trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính:(left(dfrac-12... • Giải bài xích 29 trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Viết... • Giải bài xích 30 trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài xích 31 trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Viết các số... • Giải bài xích 32 trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố:Hãy lựa chọn hai... • Giải bài bác 33 trang đôi mươi - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Sủ dụng máy tính xách tay bỏ...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ giới tính giữa các yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Bài 5: Lũy quá của một số trong những hữu tỉ
• Giải bài bác 27 trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 28 trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 29 trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 30 trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 31 trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 32 trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 33 trang 20 - SGK Toán lớp 7 Tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số và đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê lại Chương 3: dục tình giữa những yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6


Xem thêm: 1 Lốc Trà Xanh Không Độ Bao Nhiêu Tiền, Lốc 6 Chai Trà Xanh Không Độ Vị Chanh 455Ml

Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Cách Bật Bình Luận Trên Story Facebook Android, Cách Mở Bình Luận Tin Trên Facebook

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12