Bài 3 Trang 193 Sgk Hóa 11

     

Cho 14,0 gam tất cả hổn hợp A bao gồm phenol và etanol chức năng với natri dư thu được 2,24 lít khí hidro (đktc)

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính nguyên tố phần trăm trọng lượng của mỗi chất trong A.

c) mang đến 14,0 gam tất cả hổn hợp A tính năng với HNO3 thì thu được bao nhiêu gam axit picric (2,4,6- trinitrophenol)?
Bạn đang xem: Bài 3 trang 193 sgk hóa 11

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a) 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2↑

2 C2H5OH + 2Na → 2C2H5OH + H2↑

b) Đổi số mol H2

Gọi x cùng y theo thứ tự là số mol của C6H5OH với của C2H5OH 

Ta tất cả hệ phương trình:

(left{ egingathered sum m_hhA = 94x + 46y = 14 hfill \ sum n_H_2 = 0,5x + 0,5y = 0,1 hfill \ endgathered ight. = > left{ egingathered x = ? hfill \ y = ? hfill \ endgathered ight.)

c) Chỉ có phenol công dụng với HNO3 tạo ra axit picric (2,4,6- trinitrophenol)

Viết PTHH, tính số mol axit picric theo số mol của phenol

C6H5OH + 3HNO3 → (NO2)3C6H2OH + 3H2O


Lời giải đưa ra tiết

Gọi x cùng y theo thứ tự là số mol của C6H5OH và của C2H5OH 

a) 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2↑

x mol (dfracx2) mol

2 C2H5OH + 2Na → 2C2H5OH + H2↑

y mol (dfracy2) 

b) (left{eginmatrix 94,0x + 46,0y = 14,0\ x+y=0,200 endmatrix ight.) => (left{eginmatrix x=0,1\ y=0,1 endmatrix ight.)

( o m_C_6H_5OH = 0,1.94 = 9,4,,gam)

( o \% m_C_6H_5OH = dfrac9,414.100\% = 67,1\% )

( o \% m_C_2H_5OH = 100\% - 67,1\% = 32,9\% )

c)

*

(m_axit,,pic mric = dfrac9,4.22994 = 22,9,,gam)

tretrucvietsun.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 34 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Viên Uống Tạo Kiềm Của Nhật Có Tốt Không, Bí Quyết Sinh Con Theo Ý Muốn


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp tretrucvietsun.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện tretrucvietsun.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Lý Thuyết Giao Thoa Sóng - Công Thức, Phương Trình Giao Thoa Sóng Chi Tiết

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép tretrucvietsun.com gởi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.