Bài 33 trang 16 sgk toán 8 tập 1

     

(eqalign& ,,left( 2 + xy ight)^2 = 2^2 + 2.2.xy + left( xy ight)^2 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,; = 4 + 4xy + x^2y^2 cr )


LG b

(eqalign& ,,left( 5 - 3x ight)^2 cr )

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức kỷ niệm để khai triển biểu thức đó.

Bạn đang xem: Bài 33 trang 16 sgk toán 8 tập 1

(left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ,,left( 5 - 3x ight)^2 = 5^2 - 2.5.3x + left( 3x ight)^2 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,; = 25 - 30x + 9x^2 cr )


LG c

(eqalign& ,,(5 - x^2)(5 + x^2) cr )

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để khai triển biểu thức đó.

(A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ,,(5 - x^2)(5 + x^2) = 5^2 - (x^2)^2 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;; = 25 - x^4 cr )


LG d

(eqalign& ,,left( 5x - 1 ight)^3 cr )

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức kỷ niệm để khai triển biểu thức đó.

Xem thêm: Bản Chất Của Dòng Điện Trong Kim Loại, Bản Chất Dòng Điện Trong Kim Loại

(left( A - B ight)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3)

Lời giải chi tiết:

(eqalign& ,,left( 5x - 1 ight)^3 = left( 5x ight)^3 - 3.left( 5x ight)^2.1 + 3.5x.1^2 - 1^3 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;= 125x^3 - 75x^2 + 15x - 1 cr )


LG e

(eqalign& ,,left( 2x - y ight)(4x^2 + 2xy + y^2) cr )

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức lưu niệm để triển khai biểu thức đó.

(A^3 - B^3 = left( A - B ight)(A^2 + AB + B^2))

Lời giải chi tiết:

(eqalign& left( 2x - y ight)(4x^2 + 2xy + y^2) cr & = left( 2x - y ight)left< left( 2x ight)^2 + 2x.y + y^2 ight> cr & = left( 2x ight)^3 - y^3 = 8x^3 - y^3 cr )


LG f

(eqalign& ,,left( x + 3 ight)(x^2 - 3x + 9) cr )

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức lưu niệm để triển khai biểu thức đó.

Xem thêm: Lời Bài Hát Dáng Đứng Bến Tre (Nguyễn Văn Tý), Lời Bài Hát Dáng Đứng Bến Tre

(A^3 + B^3 = left( A + B ight)(A^2 - AB + B^2))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& ,,,left( x + 3 ight)(x^2 - 3x + 9) cr & = left( x + 3 ight)(x^2 - x.3 + 3^2) cr & = x^3 + 3^3 = x^3 + 27 cr )

tretrucvietsun.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp tretrucvietsun.com


Cảm ơn các bạn đã thực hiện tretrucvietsun.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép tretrucvietsun.com gửi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.