Bài 36 trang 94 sgk toán 9 tập 1

     

Cho tam giác bao gồm một góc bởi (45^o). Đường cao phân chia một cạnh kề với góc kia thành những phần(20cm) với (21 cm). Tính cạnh mập trong nhì cạnh sót lại (lưu ý gồm hai trường vừa lòng hình 46 cùng hình 47).

*
*


Gợi ý:

Tam giác vuông gồm một góc bằng(45^o)có điểm sáng gì?

a) Xét tam giác ABC, con đường cao AH.

kimsa88
cf68