BÀI 4 TRANG 11 SGK HÓA 9

     

Có phần đông chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho thấy thêm chất nào có đặc thù sau:

a) nặng hơn không khí.

b) nhẹ hơn không khí

c) cháy được trong không khí.

d) tính năng với nước tạo thành dung dịch axit

e) làm cho đục nước vôi trong

g) chuyển màu sắc giấy quỳ tím độ ẩm thành đỏ.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


a) không khí gồm phân tử khối 

≈ 29 (g/ mol) => đa số chất gồm phân tử khối to hơn 29 đã nặng rộng không khí

b) những chất tất cả phân tử khối nhỏ hơn 29 sẽ nhẹ nhàng hơn không khí

c) các chất là bao gồm phản ứng cùng với oxi

d) các oxit axit 

e) những oxit axit

d) các oxit axit


Lời giải đưa ra tiết

a) phần lớn khí nặng rộng không khí: CO2, O2, SO2

Vì Mkk = 29 g/mol

( o d_CO_2/kk = fracM_CO_2M_kk = frac4429 > 1)

( o) CO2 nặng rộng không khí

Tương tự: (M_O_2 = 16.2 = 32,,g/mol)

(M_SO_2 = 32 + 16.2 = 64,,g/mol)

b) số đông khí nhẹ hơn không khí: H2, N2

Mkk = 29 g/mol

(M_H_2 = 1.2 = 2,,g/mol)

( o d_H_2/kk = fracM_H_2M_kk = frac229 2 nhẹ hơn không khí