Bài 4 trang 90 sgk hình 12

     

Tìm (a) để hai đường thẳng dưới đây cắt nhau: (d:left{eginmatrix x=1+at & \ y=t & \ z= -1+2t & endmatrix ight.) cùng (d":left{eginmatrix x=1-t" và \ y=2+2t" và \ z= 3-t". Và endmatrix ight.)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Trong không gian Oxyz cho hai tuyến phố thẳng (d:left{ eginarraylx = x_0 + ta_1\y = y_0 + ta_2\z = z_0 + ta_3endarray ight.) cùng (d":,,left{ eginarraylx = x_0" + t"a_1"\y = y_0" + t"a_2"\z = z_0" + t"a_3"endarray ight.).

Bạn đang xem: Bài 4 trang 90 sgk hình 12

Hai con đường thẳng d cùng d" cắt nhau khi và chỉ còn khi hệ phương trình ẩn t, t" sau: 

<,left{ eginarraylx_0 + ta_1 = x_0" + t"a_1"\y_0 + ta_2 = y_0" + t"a_2"\z_0 + ta_3 = z_0" + t"a_3"endarray ight.>

có đúng 1 nghiệm.


Lời giải bỏ ra tiết

Xét hệ (left{eginmatrix 1+at=1-t" &(1)\ t = 2+2t" & (2)\ -1+2t=3-t" và (3) endmatrix ight.)

Hai đường thẳng dd" cắt nhau khi và chỉ còn khi hệ bao gồm nghiệm duy nhất.

Xem thêm: Bài Tập Về Although In Spite Of Despite Lớp 7 Hay Nhất 2022, Bài Tập Although, In Spite Of, Despite Lớp 7

Giải (2) và (3) ta gồm (t = 2); (t" = 0). Cầm vào phương trình (1) ta có (1 + 2a = 1 => a =0).

Xem thêm: Ngành Công Nghệ May Ra Làm Gì? Mức Lương Bao Nhiêu? Ngành Công Nghệ Dệt, May Ra Làm Gì

Vậy (a = 0) thì d với d" giảm nhau.

tretrucvietsun.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp tretrucvietsun.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng tretrucvietsun.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?