Bài 41 Trang 19 Sgk Toán 8 Tập 1

     

a)(5x(x - 2000) - x + 2000 = 0)(Leftrightarrow 5x(x - 2000) -(x - 2000) = 0)(Leftrightarrow (x - 2000).(5x - 1) = 0)(Rightarrow x - 2000 = 0)hoặc(5x - 1 = 0)(Leftrightarrow x = 2000)hoặc(x = dfrac15)

b)(x^3 – 13x = 0)(Leftrightarrow x ( x^2 - 13) = 0)(Rightarrow x = 0)hoặc(x^2 - 13 = 0)(Leftrightarrow x = 0)hoặc(x^2 = 13)(Leftrightarrow x = 0)hoặc(x = pm sqrt13)

Lưu ý:(A.B = 0 Leftrightarrow left<eginarrayl A = 0 \ B = 0endarray ight.)
Bạn đang xem: Bài 41 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Xem clip bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở đây để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung khác • Giải bài bác 39 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích các đa thức... • Giải bài bác 40 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính cực hiếm của biểu... • Giải bài xích 41 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài xích 42 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng minh...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo - Hình học 8
bài bác trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử chung
• Giải bài bác 39 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 40 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 41 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 42 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7


Xem thêm: Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Về Thuật Toán Lớp 10 Năm 2020 Phần 1

Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ gia dụng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Độ To Của Âm Thanh Được Đặc Trưng Bằng A, Độ To Của Âm Thanh Được Đặc Trưng Bằng

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12