Bài 46 Trang 24 Sgk Toán 6 Tập 1

     

a)Trong phép phân tách cho (2), số dư có thể bằng (0)hoặc bằng (1). Trong phép chia cho (3), đến (4), cho (5), số dư rất có thể bằng bao nhiêu?

b)Dạng tổng quát của số phân chia hết cho(2)là (2k), dạng tổng quát của số chiacho(2)dư (1)là(2k + 1)với (k in mathbbN). Hãy viết dạng bao quát của số phân chia hết mang lại (3), phân tách cho (3)dư (1), số chia cho dư (2).
Bạn đang xem: Bài 46 trang 24 sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn:

Trong phép chia(a)cho(b), số dư(r)phải thỏa mãn nhu cầu điều kiện(0 leq r .

Nói phương pháp khác, số dư luôn luôn luôn lớn hơn hoặc bằng(0)và luônnhỏ hơnSố chia.

Bài giải:

a)

- vào phép phân chia cho (3), số dư hoàn toàn có thể bằng:(f 0, , 1, , 2)

- vào phép phân chia cho (4), số dư có thể bằng:(f 0, , 1,, 2, , 3)

- trong phép phân tách cho (5), số dư có thể bằng:(f 0, , 1, , 2, , 3, ,4)

b)Dạng bao quát của:

Số phân tách hết đến (3)là(3k , (k in mathbbN))

Số phân chia cho (3)dư (1)là(3k + 1 , (k in mathbbN))

Số chia cho (3)dư (2)là(3k + 2 , (k in mathbbN))


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài bác 6: Phép trừ cùng phép chia - luyện tập 1 trang 24 - rèn luyện 2 trang 25 khác • Giải bài xích 41 trang 22 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Hà Nội, Huế, Nha Trang,... • Giải bài 42 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 những số liệu về kênh... • Giải bài 43 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính cân nặng của... • Giải bài bác 44 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm số tự nhiên và thoải mái (x),... • Giải bài xích 45 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào ô trống sao... • Giải bài xích 46 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a)Trong phép phân tách cho... • Giải bài bác 47 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 kiếm tìm số tự... • Giải bài 48 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhẩm bằng cách... • Giải bài xích 49 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhẩm bởi cách... • Giải bài bác 50 luyện tập 2 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Dùng máy tính bỏ túi... • Giải bài xích 51 luyện tập 1 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Điền số thích... • Giải bài bác 52 rèn luyện 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a)Tính nhẩm bằng... • Giải bài 53 rèn luyện 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 chúng ta Tâm... • Giải bài 54 rèn luyện 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Một tàu hỏa cần... • Giải bài bác 55 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Sử dụng laptop bỏ...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và té túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập


Xem thêm: Tại Sao Máu Có Mùi Tanh ? Máu Kinh Có Mùi Hôi Là Bị Làm Sao

bài trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 6: Phép trừ cùng phép phân chia - rèn luyện 1 trang 24 - rèn luyện 2 trang 25
• Giải bài xích 41 trang 22 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 42 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 43 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 44 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 45 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 46 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 47 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 48 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 49 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 50 rèn luyện 2 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 51 luyện tập 1 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 52 rèn luyện 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 53 rèn luyện 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 54 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 55 rèn luyện 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 21 Sgk Toán 5 Trang 21 Luyện Tập, Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 21 Sgk Toán 5

Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số