Bài 5 Trang 8 Sgk Toán 7 Tập 1

     

Giả sử(x = )(​​dfracam),(y = ​​dfracbm)((a, b, m)∈ℤ)và(x . Hãy chứng tỏ rằng nếu như chọn(z = ​​dfraca + b2m)thì ta có(x .

Hướng dẫn: áp dụng tính chất: Nếu(a, b, m)∈ℤvà(a thì(a + c
Bạn đang xem: Bài 5 trang 8 sgk toán 7 tập 1

Ta có:(x = )(​​dfracam);(y = ​​dfracbm)(với(a, b, m)∈ℤ,(m > 0)) và(x

Do đó(a

+ Ta triệu chứng minh(x hay(​​dfracam

Ta có: (a.m

⇒(a.m + a.m ( cùng hai vế vớia.m)

⇒(2am ⇒(a (⇒ )(dfracam (chiahaivếcho(m > 0))

Vậy(x (1)

+ Ta bệnh minh(z hay(dfraca + b2m

Ta có:(a.m

⇒(a.m + b.m (cộng nhì vế với(b.m))

(⇒ (a + b ).m

(⇒ a + b (chia nhì vế cho(m))

(⇒ dfraca+ b2m (chia cả nhì vế cho(2m))

Hay(z (2)

Từ(1)và(2)suy ra:(x

 

Nhận xét: Từ tác dụng trên ta đúc kết kết luận: bên trên trục số, giữa hai điểm hữu tỉ khác biệt bất kì bao giờ cũng có ít nhất một điểm hữu tỉ nữa và vì vậy có rất nhiều điểm hữu tỉ. Ta bảo tập hợpℚlà tập trù mật.

 

 

 


Xem clip bài giảng và có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học này tại chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 1: Tập hợp Q những số hữu tỉ khác • Giải bài 1 trang 7 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Điền kí hiệu... • Giải bài bác 2 trang 7 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a. Trong các phân số sau,... • Giải bài 3 trang 8 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 So sánh các số hữu... • Giải bài bác 4 trang 8 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 đối chiếu số hữu... • Giải bài bác 5 trang 8 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 mang sử(x =...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ tình dục giữa những yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài bác trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Bài 1: Tập vừa lòng Q những số hữu tỉ
• Giải bài xích 1 trang 7 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 2 trang 7 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 3 trang 8 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 4 trang 8 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 5 trang 8 - SGK Toán lớp 7 Tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê Chương 3: dục tình giữa các yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6


Xem thêm: Chợ Tốt Gà Đá Cà Mau

Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn vật dụng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Bài Tập Đồ Thị Biến Đổi Trạng Thái Của Chất Khí, Please Wait

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12