Bài 53 Trang 24 Sgk Toán 8 Tập 1

     

(Gợi ý: Ta không vận dụng ngay các phương thức đã học nhằm phân tích nhưng nếu bóc tách hạng tử (-3x = - x – 2x) thì ta gồm (x^2– 3x + 2 = x^2– x – 2x + 2) và từ đó dễ ợt phân tích tiếp.

Bạn đang xem: Bài 53 trang 24 sgk toán 8 tập 1

Cũng gồm thể bóc tách (2 = - 4 + 6), khi đó ta bao gồm (x^2– 3x + 2 = x^2– 4 – 3x + 6), từ bỏ đó dễ dàng phân tích tiếp)

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp: tách, nhóm, đặt nhân tử chung.

Cách 1: bóc tách (-3x=-x-2x)

Cách 2: bóc (2=-4+6)

Lời giải chi tiết:

(x^2– 3x + 2 = x^2- x - 2x + 2 )

(= (x^2- x)+( - 2x + 2))

(= (x.x- x)-( 2x - 2))

(= x(x - 1) - 2(x - 1) )

(= (x - 1)(x - 2))

Cách 2:

(x^2– 3x + 2 = x^2– 3x - 4 + 6)

(= (x^2- 4)+( - 3x + 6))

(= (x^2- 2^2)-( 3x - 6))

(= (x - 2)(x + 2) - 3(x -2))

( = (x - 2)(x + 2 - 3))

(= (x - 2)(x - 1))


LG b

(x^2+ x – 6);

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp: tách, nhóm, đặt nhân tử chung.

Cách 1: bóc tách (x=3x-2x)

Cách 2: 

Thêm bớt để xuất hiện hằng đẳng thức (left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2) và 

(A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

Lời giải chi tiết:

(x^2+ x – 6)

Tách (x=3x-2x) ta được:

(x^2+ x - 6 = x^2+ 3x - 2x - 6)

(= (x^2+ 3x)+( - 2x - 6))

(= (x^2+ 3x)-( 2x + 6))

(= x(x + 3) - 2(x + 3))

(= (x + 3)(x - 2)).

Xem thêm: Galaxy Note 20 Ultra Lộ Toàn Bộ Thông Số Kỹ Thuật Note 20 Ultra 5G 2020

Cách 2:

(eginarraylx^2 + x - 6\ = x^2 + 2.x.dfrac12 + left( dfrac12 ight)^2 - left( dfrac12 ight)^2 - 6\ = left( x + dfrac12 ight)^2 - dfrac14 - 6\ = left( x + dfrac12 ight)^2 - dfrac254\ = left( x + dfrac12 ight)^2 - left( dfrac52 ight)^2\ = left( x + dfrac12 + dfrac52 ight)left( x + dfrac12 - dfrac52 ight)\ = left( x + 3 ight)left( x - 2 ight)endarray)


LG c

 (x^2+ 5x + 6).

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp: tách, nhóm, đặt nhân tử chung.

Xem thêm: Quy Trình Chăm Sóc Da Cơ Bản Tại Spa Gồm Những Công Đoạn Nào

Cách 1: tách (5x=2x+3x)

Cách 2: 

Thêm sút để xuất hiện thêm hằng đẳng thức (left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2) và 

(A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

Lời giải chi tiết:

(x^2+ 5x + 6)

Tách (5x=2x+3x) ta được:

(x^2+ 5x + 6 = x^2+ 2x + 3x + 6)

(= (x^2+ 2x )+ (3x + 6))

(= x(x + 2) + 3(x + 2))

(= (x + 2)(x + 3))

Cách 2:

(eginarraylx^2 + 5x + 6\ = x^2 + 2.x.dfrac52 + left( dfrac52 ight)^2 - left( dfrac52 ight)^2 + 6\ = left( x + dfrac52 ight)^2 - dfrac254 + 6\ = left( x + dfrac52 ight)^2 - dfrac14\ = left( x + dfrac52 ight)^2 - left( dfrac12 ight)^2\ = left( x + dfrac52 + dfrac12 ight)left( x + dfrac52 - dfrac12 ight)\ = left( x + 3 ight)left( x + 2 ight)endarray)

tretrucvietsun.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 283 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp tretrucvietsun.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng tretrucvietsun.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép tretrucvietsun.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.