Bài 6 trang 38 sgk toán 9 tập 2

     

d) sử dụng đồ thị để ước lượng vị trí các điểm trên trục hoành biểu diễn những số (sqrt3; sqrt7).

Bạn đang xem: Bài 6 trang 38 sgk toán 9 tập 2


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


a) phương pháp vẽ vật dụng thị hàm số (y=ax^2).

 +) khẳng định các điểm ((1; a)) và ((2; 4a)) và các điểm đối xứng của bọn chúng qua (Oy).

 +) Vẽ parabol trải qua gốc (O(0;0)) và những điểm trên.

b) Để tính (f(x_0)) ta núm (x=x_0) vào cách làm hàm số (y=f(x)).

c) ý muốn tìm các giá trị (x^2), ta tra cứu vị trí những điểm (A) nằm trên vật thị gồm hoành độ là (x). Khi ấy tung độ của (A) là (x^2).

d) ao ước tìm địa điểm điểm trên trục hoành màn biểu diễn số (sqrt a), ta search điểm (B) thuộc đồ dùng thị có tung độ là (a). Khi đó, hoành độ của (B) là vị trí biểu diễn của (sqrt a).


Lời giải bỏ ra tiết

a) Vẽ đồ vật thị hàm số y = x2. 

*

*

b) Ta có (y = f(x) = x^2) nên

(f(-8)=(-8)^2=64.)

(f(-1,3)=(-1,3)^2=1,69).

Xem thêm: Ký Hiệu R, Mod, Lg Là Gì Trong Toán Học Là Gì? # Arc Trong Toán Học Là Gì

(f(-0,75)=(-0,75)^2=0,5625).

(f(1,5)=1,5^2=2,25).

c) Theo đồ dùng thị ta có:

+) Để cầu lượng cực hiếm ((0,5)^2) ta tra cứu điểm (A) thuộc đồ gia dụng thị và có hoành độ là (0,5). Lúc đó tung độ điểm (A) đó là giá trị của ((0,5)^2).

+) Để cầu lượng cực hiếm ((-1,5)^2) ta tìm kiếm điểm (B) thuộc trang bị thị và có hoành độ là (-1,5). Lúc ấy tung độ điểm (B) đó là giá trị của ((-1,5)^2).

+) Để mong lượng cực hiếm ((2,5)^2) ta tìm kiếm điểm (C) thuộc thiết bị thị và bao gồm hoành độ là (2,5). Lúc đó tung độ điểm (C) đó là giá trị của ((2,5)^2).

d) Để mong lượng địa chỉ điểm màn trình diễn (sqrt 3) bên trên trục hoành ta kiếm tìm điểm (D) thuộc đồ dùng thị và tất cả tung độ là ((sqrt 3)^2=3). Khi ấy hoành độ điểm (D) đó là vị trí trình diễn của (sqrt 3).

Xem thêm: Điều Chế Nước Gia Ven - Nước Javen Điều Chế Bằng Cách Nào

Để mong lượng vị trí điểm biểu diễn (sqrt 7) bên trên trục hoành ta kiếm tìm điểm (E) thuộc trang bị thị và bao gồm tung độ là ((sqrt 7)^2=7). Lúc ấy hoành độ điểm (E) đó là vị trí biểu diễn của (sqrt 7).