Bài 61 Trang 31 Sgk Toán 7 Tập 1

     

Tìm ba số (x, y , z), biết rằng: (dfracx2 = dfracy3;dfracy4 = dfracz5) với (x + y - z= 10)
Bạn đang xem: Bài 61 trang 31 sgk toán 7 tập 1

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Áp dụng đặc thù của dãy tỉ số bởi nhau:

(dfracab = dfraccd = dfracef = dfraca pm c pm eb pm d pm f)


Lời giải đưa ra tiết

Ta có: 

(eginarrayl dfracx2 = dfracy3 Rightarrow dfracx2.dfrac14 = dfracy3.dfrac14 Rightarrow dfracx8 = dfracy12\ dfracy4 = dfracz5 Rightarrow dfracy4.dfrac13 = dfracz5.dfrac13 Rightarrow dfracy12 = dfracz15\ Rightarrowdfracx8 = dfracy12 = dfracz15 endarray)

Áp dụng đặc điểm của dãy tỉ số cân nhau ta có:

(dfracx8 = dfracy12 = dfracz15 = dfracx + y - z8 + 12 - 15 = dfrac105 = 2)

Ta có:

(eginarrayl dfracx8 = 2 Rightarrow x = 8.2 = 16\ dfracy12 = 2 Rightarrow y = 12.2 = 24\ dfracz15 = 2 Rightarrow z = 15.2 = 30 endarray)

Vậy (x=16,y=24,z=30.)

tretrucvietsun.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 435 phiếu
Bài tiếp theo
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Cường Độ Dòng Điện Là Gì? Đơn Vị Cường Độ Dòng Điện, Ampe Kế


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp tretrucvietsun.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng tretrucvietsun.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gởi Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Bản Đồ Thành Phố Hồ Chí Minh 2013, Quyết Định 7421/Qđ

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép tretrucvietsun.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.