BÀI 68 TRANG 35 SGK TOÁN 6 TẬP 2

     

(a) ,, dfrac35 - dfrac-710 - dfrac13-20;) (b) ,, dfrac34 + dfrac-13 - dfrac518;)

(c) ,, dfrac314 - dfrac5-8 + dfrac-12;) (d) ,, dfrac12 + dfrac1-3 + dfrac14 - dfrac-16.)
Bạn đang xem: Bài 68 trang 35 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Quy đồng chủng loại số những phân số rồi tiến hành cộng, trừ các phân số cùng mẫu.

Bài giải:

(a) ,, dfrac35 - dfrac-710 - dfrac13-20 \ ,,,, = dfrac35 + dfrac710 + dfrac1320 \ ,,,, = dfrac1220 + dfrac1420 + dfrac1320 \ ,,,, = dfrac3920)

(b) ,, dfrac34 + dfrac-13 - dfrac518 \ ,,,, = dfrac34 + dfrac-13 + dfrac-518 \ ,,,, = dfrac2736 + dfrac-1236 + dfrac-1036 \ ,,,, = dfrac536)

(c) ,, dfrac314 - dfrac5-8 + dfrac-12 \ ,,,, = dfrac314 + dfrac58 + dfrac-12 \ = ,,,, dfrac1256 + dfrac3556 + dfrac-2858 \ = dfrac1956)

(d) ,, dfrac12 + dfrac1-3 + dfrac14 - dfrac-16 \ ,,,, = dfrac12 + dfrac-13 + dfrac14 + dfrac16 \ ​​ ​​,,,, = dfrac612 + dfrac-412 + dfrac312 + dfrac212 \ ,,,, = dfrac712)


Xem video bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài xích 9: Phép trừ phân số - luyện tập trang 34 khác • Giải bài xích 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 kiếm tìm số đối của các... • Giải bài 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac18... • Giải bài xích 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:( a)... • Giải bài bác 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong nhị câu dưới đây có... • Giải bài 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 Một khu đất nền hình... • Giải bài xích 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền phân số thích... • Giải bài 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 ngừng phép tính:(a) ,,... • Giải bài bác 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Buổi tối... • Giải bài bác 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số ham mê hợp... • Giải bài bác 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong một dãy tính chỉ... • Giải bài bác 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac35...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài bác trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 9: Phép trừ phân số - luyện tập trang 34
• Giải bài 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài tập SGK Toán 6
Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6


Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Công Tắc 3 Cực Là Gì? Cách Đấu Công Tắc 3 Cực Tốt Nhất?

Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài tập Môn thiết bị Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Bảo Hiểm Bắt Buộc Ô Tô, Xe Máy: Quyền Lợi Vượt Trội Phí Mua, Bảo Hiểm Ô Tô Bắt Buộc (Trách Nhiệm Dân Sự)

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12