Bài 9 trang 39 sgk toán 9 tập 2

     

Bước 1: xác minh 2 điểm thuộc trang bị thị và các điểm đối xứng của chúng qua (Oy).

Bước 2: Vẽ parabol trải qua gốc (O(0;0)) và những điểm trên.

Bạn đang xem: Bài 9 trang 39 sgk toán 9 tập 2

+) giải pháp vẽ đồ gia dụng thị hàm số (y=ax+b):

Cho (x=0 Rightarrow y=b). Đồ thị hàm số trải qua điểm (A(0; b)).

Cho (y=0 Rightarrow x =dfrac-ba). Đồ thị hàm số trải qua điểm (Bleft(dfrac-ba; 0 ight))

Đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm (A) và (B).

b) tìm tọa độ giao điểm của hai đồ dùng thị hàm số (y=ax+b) với (y=a"x^2). Ta xét phương trình hoành độ giao điểm: (ax+b=a"x^2). Giải phương trình này tìm kiếm được hoành độ giao điểm. Gắng giá trị đó vào phương pháp hàm số tìm được tung độ giao điểm.


Lời giải chi tiết

a) *Vẽ đồ gia dụng thị: (y = dfrac1 3x^2).

Bảng giá chỉ trị:

(x)

(-6)

(-3)

(0)

(3)

(6)

(y=dfrac13x^2)

(12)

(3)

(0)

(3)

(12)

Vẽ parabol trải qua gốc tọa độ và các điểm gồm tọa độ (left( - 6;12 ight),left( - 3;3 ight),left( 3;3 ight),left( 6;12 ight)) ta được trang bị thị hàm số (y = dfrac1 3x^2).

*Vẽ đồ thị: (y = -x + 6)

- mang lại (x = 0 Rightarrow y = 0+6=6). Đồ thị đi qua (B(0; 6)).

Xem thêm: Cách Dùng Conditional Formatting Trong Excel 2010, Conditional Formatting Trong Excel

- cho (y = 0 Rightarrow 0= -x+6 Rightarrow x=6). Đồ thị hàm số đi qua (A(6; 0)).

Đồ thị hàm số (y=-x+6) là đường thẳng trải qua hai điểm (A,B).

Vẽ đồ thị: coi hình mặt dưới.

 

*

b) Xét phương trình hoành độ giao điểm:

(dfrac13x^2=-x+6)

(Leftrightarrow dfrac13x^2 +x -6=0)

(Leftrightarrow x^2+3x-18=0)

(eginarraylLeftrightarrowx^2 - 3x + 6x - 18 = 0\ Leftrightarrow xleft( x - 3 ight) + 6left( x - 3 ight) = 0\ Leftrightarrow left( x + 6 ight)left( x - 3 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarraylx + 6 = 0\x - 3 = 0endarray ight.endarray)

( Leftrightarrow left< matrix x = -6 hfill cr x = 3 hfill cr ight.)

Với (x=3 Rightarrow y=-3+6=3). Đồ thị hàm số trải qua điểm (N(3;3)).

Với (x=-6 Rightarrow y=-(-6)+6=12). Đồ thị hàm số đi qua điểm (M(-6;12)).

Xem thêm: Giải Vật Lý 7 Bài 22: Tác Dụng Nhiệt Và Tác Dụng Phát Sáng Của Dòng Điện

Vậy giao điểm của hai thiết bị thị là (N(3;3)) và (M(-6;12)).


Mẹo tìm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + tretrucvietsun.com"Ví dụ: "Bài 9 trang 39 SGK Toán 9 tập 2 tretrucvietsun.com"