Bài Tập Chuẩn Độ Axit Bazo Có Lời Giải

     
Bài tập chuẩn độ axit bazo

Các bài toán về chuẩn độ axit bazo, chuẩn độ oxi hoa khử hay, chi tiết

Bài giảng: Phân biệt một vài chất vô sinh – Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

a. Phương pháp chuẩn độ trung hòa (chuẩn độ axit – bazơ)

Liên quan: bài xích tập chuẩn độ axit bazo

– Dùng những dung dịch kiềm (NaOH hoặc KOH) đã biết chính xác nồng độ làm dung dịch chuẩn để chuẩn độ các dung dịch axit và dùng các dung dịch axit mạnh (HCl, HNO3, H2SO4) đã biết chính xác nồng độ làm dung dịch chuẩn để độ các dung dịch bazơ.

Bạn đang xem: Bài tập chuẩn độ axit bazo có lời giải

– Để nhận ra điểm tương tự (thời điểm dung dịch chuẩn vừa phản ứng hết với dung dịch cần xác định) của phản ứng chuẩn độ trung hòa, người ta dùng chất chỉ thị axit – bazơ (hay chỉ thi pH, là những axit yếu có màu sắc nắm đổi theo pH)

Bảng ghi khoảng pH đổi màu của một số chỉ thị

thương hiệu thông dụng của chất chỉ thị Khoảng pH đổi màu Màu dạng axit – bazơ Metyl domain authority cam 3,1 – 4,4 Đỏ – vàng Metyl đỏ 4,2 – 6,3 Đỏ – vàng Phenolphtalein 8,3 – 10,0 ko màu – đỏ

Với mỗi phản ứng chuẩn độ cụ thể người ta chọn những chất chỉ thị nào có khoảng đổi màu trắng hoặc rất sát điểm tương đương.

b. Chuẩn chỉnh độ oxi hóa khử bằng cách thức pemangant

– Chuẩn độ oxi hóa – khử (phương pháp pemangant): được dùng để chuẩn độ dung dịch của các chất khử (Ví dụ: Fe2+, H2O2, H2C2O4, .. ) vào môi trường axit mạnh (thường dùng dung dịch H2SO4 loãng), lúc đó MnO4- bị khử về Mn2+ không màu:

MnO4- + 8H+ + 5e → Mn2+ + 4H2O

– trong phương pháp này chất chỉ thị chính là KMnO4 vì ion Mn2+ không màu do đó lúc dư một giọt KMnO4 dung dịch từ ko màu chuyển thanh lịch màu hồng rất rõ giúp ta kết thúc chuẩn độ.

Xem thêm: Cho Hỗn Hợp X Gồm Ch4 C2H4 Và C2H2, Cho Hỗn Hợp X Gồm Ch4, C2H4 Và C2H2

Ví dụ minh họa

Bài 1: Cần thêm vào bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,25M vào 50 ml dug dịch hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,05M để thu được dung dịch có pH = 2 ?

Hướng dẫn:

nNaOH = nOH = 0,25.V (mol)

nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,05.0,1 + 0,05.2.0,05

pH = 2 ⇒ = 10 – 2 M = 0,01 mol

Ta có: (0,01 – 0,25V)/(0,05 + V) = 10 – 2

0,01 – 0,25.V = 0,01.0,05 + 0,01 V ⇒ 0,26.V = 0,01 – 0,01.0,05

V = 0,0365 l = 36,5 ml

Bài 2: Lấy 25ml dung dịch A gồm FeSO4 và Fe2(SO4)3 rồi chuẩn độ bằng dung dịch hỗn hợp KMnO4 0,025M thì hết 18,10ml. Mặt khác, thêm lượng dư dung dịch NH3 vào 25ml dung dịch A thì thu được kết tủa, lọc kết tủa rồi nung đỏ trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng ko đổi, cân được 1,2g. Nồng độ mol/l của FeSO4 và Fe2(SO4)3 lần lượt là:

A. 0,091 và 0,25 B. 0,091 và 0,265

C. 0,091 và 0,255 D. 0,087 và 0,255

Hướng dẫn:

Ta có:

nFeSO4 = 5.nKMnO4 = 2,2615.10-3 mol

CMFeSO4 = 2,2625/0,025 = 0,091M

*

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: Để khẳng định nồng nhóm dung dịch NaOH fan ta triển khai như sau: cân 1,26 gam axit oxalic ngậm nước (H2C2O4.2H2O) hòa tan trọn vẹn vào nước, định nút thành 100 ml. đem 10 ml hỗn hợp này cung ứng đó vài ba giọt phenolphthalein, đem chuẩn độ bởi dung dịch NaOH đến lộ diện màu hồng (ở pH = 9) thì hết 17,5 ml hỗn hợp NaOH. Tính nồng độ dung dịch NaOH sẽ dùng.

A. 0,114M B. 0,26M C. 0,124M D. 0,16M

Bài 2: Chuẩn độ trăng tròn ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M + HNO3 a mol/l cần dùng hết 16,5 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,05M. Giá trị của a là:

A. 0,07 B. 0,08 C. 0,065 D. 0,068

Bài 3: Để xác minh nồng độ hỗn hợp H2O2, người ta phối hợp 0,5 gam nước oxi già vào nước, thêm H2SO4 tạo môi trường xung quanh axit. Chuẩn chỉnh độ hỗn hợp thu được nên vừa đầy đủ 10 ml hỗn hợp KMnO4 0,1M. Khẳng định hàm lượng H2O2 nội địa oxi già.

Xem thêm: Lịch Âm Tháng 2 Năm 2016 Có Bao Nhiêu Ngày, Tháng 2 Năm 2016 Có Bao Nhiêu Ngày

A. 9% B. 17% C. 12% D. 21%

Bài 4: Để xác định hàm lượng FeCO3 vào quặng xi nạt rit, người ta làm như sau: còn 0,6g mẫu quặng, chế hóa nó theo một quy trình hợp lí, thu được FeSO4 vào môi trường H2SO4 loãng. Chuẩn đọ dung dịch thu được bằng dung dịch chuẩn KMnO4 0,025M thì dùng vừa hết 25,2ml. % theo khối lượng của FeCO3 là:

A. 12,18% B. 24,26% C. 60,9% D. 30,45%

Bài 5: chuẩn độ 20 ml hỗn hợp HCl không biết nồng độ đã sử dụng hết 17 ml dung dịch NaOH 0,12M. Xác định nồng độ mol của dung dịch HCl.

A. 0,102M B. 0,12M C. 0.08M D. 0,112M

Dạng 1: Các dạng bài tập về thừa nhận biết, bóc tách chất 40 câu trắc nghiệm Phân biệt một trong những chất vô cơ có lời giải cụ thể (cơ phiên bản – phần 1) 40 câu trắc nghiệm Phân biệt một vài chất vô cơ gồm lời giải chi tiết (cơ phiên bản – phần 2) 40 câu trắc nghiệm Phân biệt một số trong những chất vô cơ bao gồm lời giải chi tiết (nâng cao – phần 1) 40 câu trắc nghiệm Phân biệt một trong những chất vô cơ tất cả lời giải cụ thể (nâng cao – phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Ngân hàng trắc nghiệm miễn tầm giá ôn thi THPT non sông tại tretrucvietsun.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán bao gồm đáp án rộng 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án bỏ ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm thứ lý gồm đáp ánHơn 50.000 câu trắc nghiệm giờ Anh có đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác