Bài Tập Chương Điện Tích Điện Trường Có Đáp Án

     

Những bài xích kiểm tra bên trên lớp của đồ lý 11 hay là những bài tập từ bỏ luận. Vì thế những bài bác tập tự luận gồm đáp án này để giúp đỡ bạn đọc hiểu sâu kiến thức hơn, và rèn luyện khả năng làm bài tập cần thận, đúng đắn hơn.

Bạn đang xem: Bài tập chương điện tích điện trường có đáp án


BÀI TẬP TỰ LUẬN CHƯƠNG ĐIỆN TÍCH, ĐIỆN TRƯỜNG THEO CHUYÊN ĐỀ CÓ ĐÁP ÁN

CHỦ ĐỀ 1: ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT COULOMB

Bài 1: hai năng lượng điện q1 = 6.10-8C với q2= 3.10-7C đặt giải pháp nhau 3cm vào chân không.

a. Tính lực can hệ giữa chúng.

b. Để lực này tạo thêm 4 lần thì khoảng cách giữa chúng là bao nhiêu.

c. Đưa hệ này vào nước có (varepsilon =81) thì lực địa chỉ giống câu a. Tìm khoảng cách giữa hai năng lượng điện lúc này.

Bài 2: Hai điện tích điểm bởi nhau, đặt trong chân không biện pháp nhau một khoảng chừng r1 = 2 cm. Lực can dự giữa bọn chúng là 1,6.10-4 N.

 a) kiếm tìm độ béo hai năng lượng điện đó?

 b) khoảng cách r2 giữa chúng là bao nhiêu để lực chức năng giữa chúng là 2,5.10-4 N?

ĐS : r= 1,6 cm.

Bài 3 : Hai năng lượng điện điểm q1 = -10-7 C với q2 = 5.10-8 C để tại hai điểm A với B vào chân không biện pháp nhau 5 cm. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 = 2.10-8 C để tại điểm C làm sao để cho CA = 3 cm, CB = 4 cm.

*

Bài 4 : Hai điện tích q1 = 8.10-8 C với q2 = -8.10-8 C để tại A và B trong không khí giải pháp nhau một khoảng AB = 6 cm. Xác định lực điện chức năng lên q3 = 8.10-8 C để tại C nếu :

a) CA = 4 cm và CB = 2 cm.

b) CA = 4 cm và CB = 10 cm.

c) CA = CB = 5 cm.

ĐS:

 a) F = F1 + F2 = 0,18 N

b) F = F1 – F2 = 30,24.10-3 N

c) C nằm trong trung trực AB cùng F = 2F1.cosα = 2.F1. (fracAHAC)= 27,65.10-3 N

Bài 5 : Hai năng lượng điện tích giải pháp nhau 30cm vào chân ko thì tương tác nhau bởi một lực gồm độ to F. Nếu nhúng nó vào trong rượu (không đổi khoảng cách) thì lực tương tác sụt giảm 27 lần.

a) khẳng định hằng số điện môi của rượu

b) bắt buộc giảm khoảng cách của chúng từng nào để lực liên can giữa chúng vẫn như vào chân không.


Bài 6 : Hai trái cầu nhỏ dại được tích điện bằng nhau nhưng trái vệt nhau đặt tại hai điểm A với B giải pháp nhau 4cm vào chân không. Lực hút giữa chúng là 8,1.10-4N.

a. Tính độ béo điện tích từng quả cầu

b. đến hai quả mong vào môi trường xung quanh có (varepsilon)=4. Mong muốn lực hút giữa chúng không thay đổi thì khoảng cách giữa nhì quả mong trong trường phù hợp này là bao nhiêu ?

c. Mang sử hai quả cầu đặt trong môi trường xung quanh có hằng số năng lượng điện môi là (varepsilon)" . Khoảng cách vẫn là 4cm và lực hút là 2,7.10-4N. Hãy tính hằng số năng lượng điện môi (varepsilon)" .

d. Cho hai quả câu đụng vào nhau rồi tách ra xa. Tính điện tích mỗi quả ước sau khi bóc ra.

Bài 7: Ba điện tích q1 = q2 = q3 = 1,6.10-19C đặt trong không khí tại tía đỉnh của một tam giác hồ hết với cạnh 16cm. Xác minh véctơ lực chức năng lên q3?.

ĐS: 15,6.10-27N

Bài 1. Một năng lượng điện điểm q = 10-6C để trong không khí

a. Xác minh cường độ năng lượng điện trường tại điểm giải pháp điện tích 30cm, vẽ vectơ cường độ điện trường tại điểm này

b. Đặt điện tích trong chất lỏng bao gồm hằng số năng lượng điện môi ε = 16. Điểm có cường độ điện trường như câu a biện pháp điện tích bao nhiêu.


Bài 2: Hai điện tích điểm q.1 = 4.10-8C và q.2 = - 4.10-8C nằm thắt chặt và cố định tại nhị điểm AB giải pháp nhau 20 cm vào chân không.

1. Tính lực tác động giữa 2 điện tích.

2. Tính cường độ điện trường tại:

a. điểm M là trung điểm của AB.

b. điểm N giải pháp A 10cm, phương pháp B 30 cm.

c. điểm I cách A 16cm, biện pháp B 12 cm.

d. điểm J nằm trên phố trung trực của AB giải pháp AB một quãng 10(sqrt3) cm

Bài 3 : Tại hai điểm A với B đặt hai điện tích điểm q1 = 20 μC và q2 = -10μC cách nhau 40 cm trong chân không.

 a) Tính cường độ điện ngôi trường tổng hợp tại trung điểm AB.

b) tìm vị trí độ mạnh điện trường gây vì hai năng lượng điện tích bởi 0 ?

Bài 4 : Hai năng lượng điện điểm q1 = 1.10-8 C và q.2 = -1.10-8 C đặt ở hai điểm A với B phương pháp nhau một khoảng tầm 2d = 6cm. Điểm M nằm trên đường trung trực AB, giải pháp AB một khoảng chừng 3 cm.

a) Tính cường độ điện trường tổng phù hợp tại M.

 b) Tính lực điện trường chức năng lên điện tích q = 2.10-9 C để ở M.

Bài 5 : trên 3 đỉnh hình vuông cạnh a = 20 cm, ta đặt 3 năng lượng điện tích thuộc độ lớn q1 = quận 2 = quận 3 = 3.10 -6 C.


a. Tính cường độ điện trường tổng hợp tại trọng tâm hình vuông ?

b. Trên đỉnh sản phẩm 4 hình vuông

c. Tính lực điện tính năng lên điện tích quận 4 = 8.10-8C để ở đỉnh vật dụng 4 này.

Bài 6 : Một trái cầu bé dại khối lượng m = 1g, mang điện tích q = 10-5 C, treo bởi sợi dây mảnh với đặt trong điện trường đầy đủ E. Khi quả ước nằm cân bằng thì dây treo phù hợp với phương trực tiếp đứng một góc (alpha =60^0) . Xác minh cường độ năng lượng điện trường E, biết g = 10m/s2.

ĐS : E = 1730 V/m.

Bài 7 : Một năng lượng điện điểm q = 2.10-6C đặt cố định trong chân không.

 a) xác định cường độ điện trường tại điểm giải pháp nó 30 cm ?

 b) Tính độ khủng lực điện tác dụng lên điện tích 1 μC đặt trên điểm đó ?

 c) Trong năng lượng điện trường gây bởi vì q, trên một điểm nếu đặt điện tích q.1 = 10-4 C thì chịu chức năng lực là 0,1 N. Hỏi nếu đặt điện tích quận 2 = 4.10-5 C thì lực điện chức năng là bao nhiêu ?

ĐS : a) 2.105 V/m, b) 0,2 N, c) 0,04 N

Bài 8:  Một năng lượng điện q = -10-7C đặt tại điểm N trong năng lượng điện trường của một điện tích Q thì chịu tác dụng của lực điện F = 3.10-3N.

a) Tìm độ mạnh điện ngôi trường E tại điểm N.


b) Xác định điện tích Q? biết rằng vectơ cường độ điện trường trên điểm N có chiều hướng vào điện tích Q và NQ = 3cm.

CHỦ ĐỀ 3 : CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ.

Bài 1: Một e dịch chuyển một đoạn 0,6 centimet từ điểm M tới điểm N dọc theo một con đường sức điện của 1 điện trường mọi thì lực điện sinh công 9,6.10-18J

 a Tính cường độ điện trường E

 b. Tính công nhưng lực điện có mặt khi e dịch rời tiếp 0,4 cm từ điểm N tới điểm P theo phương với chiều nói trên?

 c Tính hiệu điện cụ UMN; UNP

 d. Tính tốc độ của e khi nó tới p Biết tốc độ của e tại M bởi không.

Xem thêm: Các Trường Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thực Phẩm Có Gì “Hút”? Ngành Công Nghệ Thực Phẩm

ĐS: a) 104V/m; b6,4.10-18 J ; c) UMN = -60V, UNP = -40V ; d) 5,9.106m/s

Bài 2: Ba điểm A, B, C chế tạo thành một tam giác vuông tại C;

AC = 4cm, BC = 3cm và bên trong một năng lượng điện trường đều.

Vecto cường độ điện (vecE) trường song song AC,

hướng trường đoản cú A mang lại C và bao gồm độ khủng E = 5000V/m. Hãy tính:

 a) UAC, UCB,UAB.

 b) Công của điện trường lúc e dịch chuyển từ A mang lại B và trên

đường gãy ACB. đối chiếu và phân tích và lý giải kết quả.

*

ĐS: a) UAC = 200V; UBC = 0; UAB = 200V. B) (A_AB=A_ACB=-3,2.10^-17J)


Bài 3: ABC là một tam giác vuông góc trên A được để trong điện trường đều (vecE) .Biết (alpha =widehatABC=60^0,ABvecE.BC=6cm,U_BC=120V)

 a). Kiếm tìm UAC,UBA và độ lớn (vecE) .

 b). Đặt thêm sinh sống C một năng lượng điện q = 9.10-10 C.Tính cường độ điện trường tổng phù hợp tại A.

*

GIẢI

a. (Delta ABC) là ½ tam giác đều, vậy nếu như BC = 6cm.

Suy ra: ba = 3cm cùng AC = (frac6sqrt32=3sqrt3)

UBA = UBC = 120V, UAC = 0

E = (fracUd=fracU_BABA=4000V/m).

b. (overrightarrowE_A=overrightarrowE_C+vecERightarrow E_A=sqrtE_C^2+E^2=5000V/m)

Bài 4: Hai phiên bản kim nhiều loại phẳng song song với điện tích trái lốt đặt cách nhau 2cm. Cường độ điện trường giữa hai bạn dạng là E = 3000V/m. Sát bạn dạng mang năng lượng điện dương, ta đặt một hạt mang điện dương có trọng lượng m = 4,5.10-6 g và tất cả điện tích q = 1,5.10-2 C.tính

 a) Công của lực năng lượng điện trường khi hạt sở hữu điện hoạt động từ bạn dạng dương sang phiên bản âm.

 b) vận tốc của hạt mang điện khi nó đập vào phiên bản âm.

ĐS: a) A = 0,9J; b) v2 = 2.104m/s


Bài 1 :  một tụ năng lượng điện phẳng hình trụ có bán kính là 4cm, thân hai bản là một lớp điện môi có (varepsilon =2), khoảng cách giữa hai phiên bản là 2cm. Đặt vào tụ hiệu điện núm U = 200V.

a. Tính điện dung của tụ

b. Điện tích của tụ điện

c. Tích điện của tụ điện

Bài 2 : cho hai bạn dạng của một tụ điện phẳng bao gồm dạng hình tròn trụ bán kính R = 30cm, khoảng cách giữa hai phiên bản là d = 5mm, môi trường thiên nhiên giữa hai bản là không khí.

a. Tính điện dung của tụ điện

b. Biết rằng không khí chỉ từ tính chất biện pháp điện khi cường độ điện trường về tối đa là 3.105V/m. Hỏi :

a) hiệu điện thế lớn số 1 giữa hai bạn dạng mà chưa xẩy ra phóng điện

b) hoàn toàn có thể tích điện mang đến tụ năng lượng điện điện tích lớn số 1 là từng nào mà tụ điện không biến thành đánh thủng ?

ĐS : a) 5.10-10F, b) Ugh = 1500V và Qgh = 75.10-8C.

Bài 3 : Tụ năng lượng điện phẳng có hai bạn dạng tụ hình vuông vắn cạnh a = đôi mươi cm, đặt biện pháp nhau 1 cm, hóa học điện môi thân hai bản tụ là thủy tinh có (varepsilon) = 6. Hiệu điện cầm cố giữa hai phiên bản tụ là 50V.

a. Tính điện dung của tụ?

b. Tính điện tích mà lại tụ vẫn tích được?


c. Nếu tụ được tích điện dưới hiệu điện cố U’ thì năng lượng điện trường tích điểm trong tụ là 531.10-9 J. Tính năng lượng điện trên mỗi phiên bản tụ khi đó?

ĐS:a)2,12.10-10F; b)1,06.10-8C; c)1,5.10-8C

Bài 4: Một tụ năng lượng điện phẳng tất cả điện môi không khí; khoảng cách giữa 2 phiên bản là d = 0,5 cm; diện tích s một bản là 36 cm2. Mắc tụ vào mối cung cấp điện tất cả hiệu điện cố gắng U=100 V.

1. Tính điện dung của tụ điện với điện tích tích bên trên tụ.

2. Tính năng lượng điện trường vào tụ điện.

3. Nếu bạn ta ngắt tụ điện thoát khỏi nguồn rồi nhúng nó chìm hẳn vào một trong những điện môi lỏng có hằng số điện môi ε = 2. Tìm năng lượng điện dung của tụ và hiệu điện nắm của tụ.

4. Nếu người ta ko ngắt tụ ngoài nguồn và đưa tụ vào điện môi lỏng như ở đoạn 3. Tính điện tích cùng hđt thân 2 phiên bản tụ

ÔN TẬP CHƯƠNG I 

Bài 1. Hai năng lượng điện đặt cách nhau một khoảng tầm r trong bầu không khí thì lực liên can giữa bọn chúng là (2.10^-3N)N. Nếu với mức cách này mà đặt trong điện môi thì lực can dự giữa chúng là (10^-3)N.

a/ xác minh hằng số điện môi của năng lượng điện môi.


b/ Để lực ảnh hưởng giữa hai năng lượng điện tích lúc đặt trong điện môi bằng lực tương tác lúc đặt trong không khí thì phải để hai năng lượng điện tích bí quyết nhau bao nhiêu? Biết trong không gian hai điện tích bí quyết nhau 20cm.

ĐS: (varepsilon) =2 14,14cm.

Bài 2. Hai năng lượng điện tích gồm độ lớn bằng nhau, đặt giải pháp nhau 25cm trong điện môi có hằng số năng lượng điện môi bởi 2 thì lực liên can giữa chúng là 6,48.10-3 N.

a/ khẳng định độ lớn những điện tích.

b/ Nếu chuyển hai năng lượng điện đó ra ko khí với vẫn giữ khoảng cách đó thì lực tương tác giữa chúng biến hóa như nuốm nào? bởi vì sao?

Bài 3: Trong chân không, mang lại hai năng lượng điện tích (q_1=-q_2=10^-7C) đặt ở hai điểm A và B bí quyết nhau 8cm. Tại điểm C nằm trên đường trung trực của AB và cách AB 3cm bạn ta đặt điện tích (q_0=10^-7C) . Xác minh lực năng lượng điện tổng hợp tính năng lên qo.

ĐS: (F_0=57,6.10^-3N)

Bài 4. Hai điện tích điểm q1 = 3.10-8 C ; q2 = 2.10-8 C để tại hai điểm A cùng B trong chân không, AB = 5cm. Điện tích (q_0=-2.10^-8C) đặt trên M, MA = 4cm, MB = 3cm. Xác định lực năng lượng điện tổng hợp tác dụng lên (q_0).


ĐS: (F_0approx 5,23.10^-3N) .

Bài 5. Một năng lượng điện điểm q = 10-6C để trong ko khí

a,Xác định độ mạnh điện trường tại điểm phương pháp điện tích 30cm, vẽ vectơ độ mạnh điện trường trên điểm này

b, Đặt điện tích trong hóa học lỏng bao gồm hằng số điện môi ε = 16. Điểm có cường độ điện trường như câu a cách điện tích bao nhiêu.

Bài 6: Cho nhì điểm A và B cùng nằm bên trên một mặt đường sức của năng lượng điện trường vì một điện tích điểm q > 0 khiến ra. Biết độ phệ của cường độ điện trường tại A là 36V/m, tại B là 9V/m.

a. Xác định cường độ điện trường tại trung điểm M của AB.

b. Nếu đặt tại M một năng lượng điện điểm q0 = -10-2C thì độ lớnn lực điện công dụng lên q0 là bao nhiêu? khẳng định phương chiều của lực

Bài 7: Hai năng lượng điện điểm q1 = 2.10-8 C ; q2 = -2.10-8 C để tại hai điểm A và B biện pháp nhau một quãng 10cm trong không khí.

a) xác định cường độ điện trường tại điểm O là trung điểm của AB.

b) xác minh cường độ năng lượng điện trường trên điểm M với MA = 8cm cùng MB = 6cm.

c) xác minh lực tĩnh điện công dụng lên điện tích (q_0=+2.10^-6C) đặt tại nhị điểm O với M trong hai 


Bài 8: Đặt hai điện tích q1 = q2 = 4.10-8C tại nhị điểm A với B trong chân không giải pháp nhau 4cm. Xác minh véctơ cường độ điện trường trên điểm:

a. M với MA = 1cm; MB = 3cm.

b. N cùng với N nằm trên tuyến đường trung trực của AB và cách AB là 2cm.

c. P với p nhìn đoạn AB dưới 1 góc vuông với PA = (sqrt3) PB.

d. Phải vậy q2 bằng q2’ bao gồm dấu cùng độ lớn bằng bao nhiêu nhằm véctơ độ mạnh điện trường tại điểm P tuy nhiên song cùng với AB.

Xem thêm: Tìm Nghiệm Nguyên Của Phương Trình 2 Ẩn, Phương Trình Nghiệm Nguyên Dạng Đa Thức

e. Xác định vị trí điểm H nhằm CĐĐT tại đó triệt tiêu.

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn vật dụng lý lớp 11 - coi ngay