BÀI TẬP CHƯƠNG HALOGEN CÓ LỜI GIẢI

     

Phương pháp giải những dạng bài xích tập chương team Halogen

Với phương pháp giải những dạng bài xích tập chương đội Halogen Hoá học lớp 10 tổng hợp những dạng bài xích tập, bài xích tập trắc nghiệm gồm lời giải chi tiết với đầy đủ cách thức giải, ví dụ minh họa sẽ giúp đỡ học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài xích tập đội Halogen từ đó đạt điểm cao trong bài bác thi môn Hoá học lớp 10.

Bạn đang xem: Bài tập chương halogen có lời giải

*

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập về tính chất hóa học và phương pháp điều chế Halogen

A. Bài tập từ luận

Bài 1. vị sao clo độ ẩm có tính tẩy trắng còn clo thô thì không?

Hướng dẫn:

Cl + H2 O → HCl + HClO ( Axit hipoclorơ)

HClO có tính tẩy trắng

Bài 2. Viết 3 phương trình phản bội ứng chứng tỏ clo bao gồm tính oxi hóa, 2 phương trình làm phản ứng minh chứng clo tất cả tính khử.

Hướng dẫn:

3 phương trình làm phản ứng minh chứng Clo bao gồm tính oxi hóa:

2Na + Cl2 → 2NaCl

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

H2 + Cl2 → 2HCl

2 phương trình phản nghịch ứng chứng minh Clo bao gồm tính khử:

Cl + H2 O → HCl+ HClO ( Axit hipoclorơ)

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

Bài 3. a) từ MnO2 , HCl đặc, sắt hãy viết các phương trình làm phản ứng điều chế Cl2 , FeCl2 và FeCl3 .

b) Từ muối ăn, nước và các thiết bị đề nghị thiết, hãy viết những phương trình phản nghịch ứng điều chế Cl2 , HCl cùng nước Javel .

Hướng dẫn:

a, MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

Fe + HCl → FeCl2 + H2 ↑

FeCl2 + 2Cl2 → 2FeCl3

b, 2NaCl + 2H2 O → H2 + 2NaOH + Cl2

Cl2 + H2 → 2HCl

Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2

Bài 4. Viết 1 phương trình phản ứng chứng minh axit HCl tất cả tính oxi hóa, 1 phương trình phản ứng chứng tỏ HCl bao gồm tính khử.

Hướng dẫn:

HCl tất cả tính oxi hóa

sắt + 2HCl → FeCl2 + H2

HCl gồm tính khử

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

Bài 5. Viết 3 phương trình bội phản ứng pha trộn sắt (III) clorua.

Hướng dẫn:

FeCl2 + 2Cl2 → 2FeCl3

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe2 O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 O

Bài 6. Viết phương trình phản nghịch ứng xẩy ra khi mang lại lần lượt những chất trong nhóm A HCl, Cl2 công dụng với lần lượt các chất trong nhóm B Cu, AgNO3 , NaOH, CaCO3 .

Hướng dẫn:

Với HCl:

Cu + HCl → không xảy ra

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + H2 O

NaOH + HCl → NaCl + H2 O

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2 O

Với Cl2

Cu + Cl2 → CuCl2

AgNO3 + Cl2 → không xảy ra

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2 O

CaCO3 + Cl2 → không xảy ra

Bài 7. Axit HCl gồm thể tính năng những chất nào sau đây? Viết phản ứng xảy ra: Al, Mg(OH) 2 , Na2 SO4 , FeS, Fe2 O3 , Ag2 SO4 , K2 O, CaCO3 , Mg(NO3 ) 2 .

Hướng dẫn:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Mg(OH) 2 + HCl → MgCl2 + H2 O

Na2 SO4 + HCl → không xảy ra

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

Fe2 O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 O

Ag2 SO4 + HCl → AgCl↓ + H2 SO4

K2 O + HCl → KCl + H2 O

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2 O

Mg(NO3 ) 2 + HCl → không xảy ra

Bài 9: mang lại dãy các chất sau, hóa học nào có khả năng tác dụng được cùng với axit HCl? Viết phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng xảy ra, ghi rõ đk của phản ứng: Fe, FeCl2 , FeO, Fe2 O3 , Fe3 O4 , KMnO4 , Cu, AgNO3 , H2 SO4 , Mg(OH) 2 .

Hướng dẫn:

Các chất bao gồm thể tác dụng với axit HCl là: Fe, FeO, Fe2 O3 , Fe3 O4 , KMnO4 , AgNO3 , Mg(OH) 2 .

PTHH:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2 O

Fe2 O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 O

Fe3 O4 + 8HCl → FeCl2 +2FeCl3 + 4H2 O

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Bài 10: trong số hình vẽ mô tả cách thu khí clo sau đây, hình mẫu vẽ nào tế bào tả đúng chuẩn thu khí clo trong phòng thí nghiệm? Giải thích?

*

Đáp án: Hình 1.

Giải thích

- bởi khí Cl2 nặng rộng không khí nên bạn ta nhằm ngửa bình (Cl2 nặng hơn không khí sẽ nằm tại vị trí dưới nó đẩy ko khí bao gồm chứa sẵn vào bình thoát ra khỏi bình và chiếm chỗ).

- cần sử dụng bông có tẩm hỗn hợp NaOH để cho không khí đi ra ngoài và lúc bình đầy khí Cl2 thì Cl2 sẽ bị giữ lại vào bình không thoát ra phía bên ngoài được do một phần nó pứ với NaOH cùng phần này bị mất đi call là hao tổn phí trong quy trình điều chế. - ko sử dụng phương thức đẩy nước bởi Cl tung trong nước.

Bài 11: trong các hình vẽ sau, mẫu vẽ nào thể hiện đúng nhất biện pháp thu khí HCl trong phòng thí nghiệm?

*

Đáp án Hình 4 (HD: vì HCl nặng hơn không khí đề nghị để ngửa ống nghiệm. HCl tan nhiều trong nước yêu cầu không sử dụng cách thức đẩy nước.)

Bài 12: Hãy giải thích: vị sao fan ta có thể điều chế hiđro clorua (HCl), hiđro florua (HF) bằng phương pháp cho H2 SO4 đặc chức năng với muối hạt clorua hoặc florua. Nhưng cần yếu áp dụng phương thức này để điều chế hiđro bromua (HBr), hoặc hiđro iotua (HI) ?

Hướng dẫn:

Có thể điều chế HCl với HF bằng phản ứng :

2NaCl + H2 SO4 → Na2 SO4 + HCl

CaF2 + H2 SO4 → CaSO4 + 2HF

Nhưng không áp dụng cách thức trên điều chế HBr cùng HI vị HBr và HI có tính khử mạnh có thể phản ứng tức thì với H2 SO4 :

2HBr + H2 SO4 → Br2 + SO2 + 2H2 O

8HI + H2 SO4 → 4 I2 + H2 S + 4H2 O

Bài 13: vị sao tín đồ ta rất có thể điều chế những halogen: Cl2 , Br2 , I2 bằng phương pháp cho các thành phần hỗn hợp H2 SO4 đặc cùng MnO2 tính năng với muối hạt clorua, bromua, iotua nhưng phương pháp này không thể vận dụng điều chế F2 ? bằng cách nào rất có thể điều chế được flo (F2 ) ? Viết phương trình phản bội ứng pha trộn Flo.

Hướng dẫn:

bởi vì F có tính oxi hóa rất to gan lớn mật nên phương pháp duy nhất để diều chế F là dùng dòng điện để oxi hóa ion F-trong florua nóng chảy (PP năng lượng điện phân).

PTHH Điện phân hỗn hợp KF và HF:

2HF → H2 + F2

(KF)

Bài 14: từ bỏ NaCl, MnO2 , H2 SO4 đặc, Zn, H2 O. Hãy viết phương trình hóa học để điều chế khí hiđroclorua với khí Clo bởi 2 giải pháp khác nhau?

Hướng dẫn:

MnO2 + 4HCl

*
MnCl2 + Cl2 ↑ + 2H2 O

2NaCl + 2H2 O

*
H2 ↑ + 2NaOH + Cl2 ↑

2NaCltt + H2 SO4

*
Na2 SO4 + 2HCl↑

H2 + Cl2 → 2HCl

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1: vào tự nhiên, các halogen

A. Chỉ tồn tại sinh sống dạng 1-1 chất.

B. Chỉ tồn tại sinh hoạt dạng muối hạt halogenua.

C. Chỉ tồn tại ngơi nghỉ dạng hợp chất.

D. Tồn tại sống cả dạng đối chọi chất với hợp chất.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 2: Cho 4 đối kháng chất F2 ; Cl2 ; Br2 ; I2. Chất có ánh sáng sôi cao nhất là :

A. F2.B. Cl2.C. Br2.D. I2.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3: Halogen nghỉ ngơi thể rắn (điều kiện thường), có tính hạnh phúc là :

A. Flo. B. Clo. C. Brom. D. Iot.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 4: Hãy chỉ ra mệnh đề không đúng đắn :

A. Tất cả muối AgX (X là halogen) đều không chảy trong nước.

B. Tất cả các hiđro halogenua hầu như tồn tại nghỉ ngơi thể khí, ở điều kiện thường.

C. Tất cả các hiđro halogenua khi tan vào nước hầu hết cho dung dịch axit.

D. Những halogen (từ F2 mang lại I2) chức năng trực tiếp với hầu hết các kim loại.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 5: Dãy nào được xếp đúng lắp thêm tự tính axit và tính khử sút dần ?

A. HCl, HBr, HI, HF. B. HI, HBr, HCl, HF.

C. HCl, HI, HBr, HF. D. HF, HCl, HBr, HI.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 6: Sục Cl2 vào nước, chiếm được nước clo màu vàng nhạt. Trong nước clo bao gồm chứa những chất là :

A. Cl2, H2O. B. HCl, HClO.

C. HCl, HClO, H2O.D. Cl2, HCl, HClO, H2O.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 7: trong PTN, Cl2 thường được pha chế theo phản ứng :

HCl sệt + KMnO4 → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

Hệ số thăng bằng của HCl là :

A. 4.B. 8.C. 10.D. 16.

Lời giải:

Đáp án: D

16HCl đặc + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Câu 8: Trong phòng thí nghiệm fan ta thường pha chế clo bằng cách

A. điện phân nóng chảy NaCl.

B. Năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl tất cả màng ngăn.

C. Phân huỷ khí HCl.

D. đến HCl đặc chức năng với MnO2 ; KMnO4…

Lời giải:

Đáp án: D

16HCl quánh + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

4HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + 2H2O

Câu 9: cho những phản ứng sau :

(a) 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O

(b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O

(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O

(d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2

Số phản bội ứng trong những số đó HCl biểu đạt tính khử là :

A. 2. B. 4. C. 1.D. 3.

Lời giải:

Đáp án: A

những phản ứng trong các số đó HCl diễn đạt tính khử là : a, c

Câu 10: dãy nào được xếp đúng lắp thêm tự tính axit bớt dần cùng tính oxi hoá tăng dần ?

A. HClO, HClO3, HClO2, HClO4. B. HClO4, HClO3, HClO2, HClO.

C. HClO, HClO2, HClO3, HClO4. D. HClO4, HClO2, HClO3, HClO.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 11: Clorua vôi, nước Gia-ven (Javel) cùng nước clo diễn tả tính oxi hóa là vì

A. Cất ion ClO-, cội của axit bao gồm tính oxi hóa mạnh.

B. Cất ion Cl-, gốc của axit clohiđric điện li mạnh.

C. Rất nhiều là sản phẩm của chất oxi hóa dũng mạnh Cl2 cùng với kiềm.

D. Trong phân tử đầy đủ chứa cation của kim loại mạnh.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 12: phương thức duy nhất nhằm điều chế Flo là :

A. Mang đến dung dịch HF công dụng với MnO2.

B. Điện phân nóng chảy các thành phần hỗn hợp NaF và NaCl.

C. Điện phân lạnh chảy tất cả hổn hợp KF và HF.

D. Mang đến Cl2 tác dụng với NaF.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài tập dìm biết, bóc tách chất team Halogen

A. Phương thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

Dựa vào các đặc điểm đặc trưng của chúng

a/ thừa nhận biết một số anion ( ion âm)

*

b/ dìm biết một trong những chất khí .

*

c/ nhấn biết một số trong những chất khí .

*

*Với bài bác tập tách bóc chất

a) tách một chất ra khỏi hỗn phù hợp :

Dạng toán này chỉ cần tách bóc riêng một chất thoát khỏi hỗn hợp, sa thải các chất khác, ta có một trong các hai biện pháp giai sau :

- phương pháp 1: cần sử dụng hóa chất phản ứng tính năng lên các chất đề xuất loại bỏ, còn chất cần bóc riêng không công dụng sau phản ứng được bóc ra dễ dàng.

- phương pháp 2: dùng hóa chất công dụng với chất bắt buộc muốn bóc riêng tạo thành phẩm mới. Thành phầm dễ bóc tách khỏi tất cả hổn hợp và dễ dàng tái tạo nên lại hóa học đầu.

b) bóc riêng các chất thoát ra khỏi nhau :

Dạng toán này bóc riêng những chất thoát ra khỏi nhau ko được vứt chất nào. Để giải ta thực hiện đồng thời biện pháp 1, biện pháp 2 sinh sống trên để giải.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1.

Xem thêm: Anilin Có Công Thức Là

Chỉ cần sử dụng một hóa chất, trình bày phương pháp nhận biết các dung dịch sau: KI, Zn(NO3 ) 2 , Na2 CO3 , AgNO3 , BaCl2

Hướng dẫn:

Trích mỗi dung dịch một không nhiều làm chủng loại thử:

Cho dung dịch HCl theo thứ tự vào những mẫu demo trên.

- chủng loại thử tạo hiện tượng lạ sùi bong bóng khí là Na2CO3

2HCl + Na2 CO3 → 2NaCl + CO2 + H2 O

- mẫu thử tọa kết tủa white là AgNO3

AgNO3 + HCl → AgCl↓+ HNO3

Cho dung dịch AgNO3 theo thứ tự vào hai chủng loại thử còn lại

- mẫu thử nào kết tủa white là hỗn hợp BaCl2

2AgNO3 + BaCl2 → 2AgCl↓ + Ba(NO3 ) 2

- mẫu mã thử chế tạo ra kết tủa vàng là dung dịch KI

AgNO2 + KI → AgI ↓ (vàng) + KNO3

- mẫu mã thử không tồn tại hiện tượng gì là dung dịch Zn(NO3 ) 2

Ví dụ 2. Bằng phương thức hóa học, hãy phân biệt các ung dịch đựng trong những lọ mất nhãn như sau: NaF, NaCl, NaBr, cùng NaI.

Hướng dẫn:

Trích mỗi hỗn hợp một ít làm chủng loại thử:

Cho dung dịch AgNO3 theo thứ tự vào các mẫu test trên.Mẫu thử làm sao trong xuyên suốt là NaF. Vị AgF chảy tốt.

- mẫu thử sản xuất kết tủa white là NaCl

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

- mẫu mã thử tạo thành kết tủa vàng nhạt là NaBr

AgNO3 + NaBr → AgBr↓ + NaNO3

- mẫu thử tọa kết tủa vàng đậm là NaI

AgNO3 + NaI → AgI↓ + NaNO3

Ví dụ 3: . Bằng phương pháp hóa học. Hãy nhận biết các dung dịch đựng trong những lọ mất nhãn: NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2 SO4 , KOH

Hướng dẫn:

Trích mỗi hỗn hợp một không nhiều làm mẫu thử:

Cho quỳ tím lần lượt vào các mẫu thử. Ta chia thành 3 nhóm hóa chất sau:

Nhóm I: Dung dịch làm cho quỳ tím hóa xanh: KOH

Nhóm II: Dung dịch có tác dụng quỳ tím hóa đỏ: HCl, H2 SO4 .

Nhóm III: hỗn hợp không thay đổi màu sắc quỳ tím: NaI, NaCl, NaBr

Cho hỗn hợp AgNO3 theo thứ tự vào những mẫu demo ở nhóm (III)

- chủng loại thử chế tạo kết tủa white là NaCl

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

- mẫu mã thử chế tạo kết tủa rubi nhạt là NaBr

AgNO3 + NaBr → AgBr↓+ NaNO3

- mẫu mã thử tọa kết tủa tiến thưởng đậm là NaI

AgNO3 + NaI → AgI↓+ NaNO3

Cho dung dịch AgNO3 thứu tự vào những mẫu thử ở nhóm (II)

- mẫu mã thử như thế nào kết tủa white là HCl

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

- còn sót lại là H2 SO4

Ví dụ 4: Không cần sử dụng thuốc thử như thế nào khác, hãy nhận ra các dung dịch: MgCl2 , NaOH, NH4 Cl, BaCl2 , H2 SO4

Hướng dẫn:

Ghi số thiết bị tự 1, 2, 3, 4, 5, trên 5 lọ dung dịch buộc phải nhận biết. Rót dung dịch ở từng lọ vào lần lượt những ống nghiệm đã có đánh thuộc số. Nhỏ 1 dung dịch vào mẫu mã thử của 4 hỗn hợp còn lại. Sau các lần thí nghiệm cho đến khi hoàn chỉnh ta được kết quả sau đây:

*

Từ bảng kết quả nhận thấy:

- hóa học nào tác dụng với 4 hóa học kia sản xuất thành 1↓ + 1↑ là NaOH

- chất nào tạo ra thành khí với NaOH là NH4 Cl; hóa học tọa thành kết tủa với NaOH và MgCl2

- Chất tính năng với 4 chất khí sản xuất thành 1↓ mà lại khác MgCl2 là BaCl2 và chất tạo thành kết tủa với BaCl2 là H2 SO4

Ví dụ 5. Brom có lẫn một không nhiều tạp hóa học là clo. Làm gắng nào để thu được brom tinh khiết . Viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn:

Cho một ít NaBr vào hỗn hợp:

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Chưng cất hỗn hợp để mang Br

Ví dụ 6. tinh luyện N2 trong tất cả hổn hợp khí N2 , CO2 , H2 S

Hướng dẫn:

Cho hỗn hợp khí sục qua dung dịch nước vôi trong bao gồm dư, chỉ gồm khí N2 không chức năng đi thoát ra khỏi dung dịch, nhị khí còn sót lại phản ứng với nước vôi theo phương trình phản bội ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2 O

H2 S + Ca(OH) 2 → CaS ↓ + 2H2 O

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. có 4 hóa học bột màu trắng là vôi bột, bột gạo, bột thạch cao (CaSO4.2H2O) bột đá vôi (CaCO3). Chỉ cần sử dụng chất nào dưới đấy là nhận biết tức thì được bột gạo ?

A. Hỗn hợp HCl. B. Dung dịch H2SO4 loãng.

C. Hỗn hợp Br2. D. Dung dịch I2.

Lời giải:

Đáp án: D

Cho Iot và dung dịch hồ nước tinh bột ⇒ hỗn hợp không màu chuyển thành màu xanh

Câu 2. Để phân biệt 4 dung dịch KCl, HCl, KNO3, HNO3 ta hoàn toàn có thể dùng

A. Dung dịch AgNO3. B. Quỳ tím.

C. Quỳ tím và dung dịch AgNO3.D. Đá vôi.

Lời giải:

Đáp án: C

- sử dụng quỳ tím nhận ra được 2 nhóm: HCl, HNO3 (nhóm 1) làm quỳ gửi đỏ với KCl, KNO3 (nhóm 2) không làm quỳ đưa màu.

- cho dung dịch AgNO3 theo lần lượt vào 2 ống nghiệm của mỗi đội ⇒ chế tạo kết tủa white là HCl (nhóm 1) và KCl (nhóm 2)

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

AgNO3 + KCl → AgCl + KNO3

Câu 3. hoàn toàn có thể phân biệt 3 bình khí HCl, Cl2, H2 bởi thuốc thử

A. Dung dịch AgNO3. B. Quỳ tím ẩm.

C. Dung dịch phenolphtalein. D. Không biệt lập được.

Lời giải:

Đáp án: B

HCl làm quỳ tím đưa đỏ

Cl2 làm mất đi màu quỳ tím

H2 không làm cho quỳ tím gửi màu

Câu 4. Chỉ dùng hóa hóa học nào tiếp sau đây để nhận thấy các dung dịch: BaCl2, Zn(NO3)2, Na2CO3, AgNO3, HBr.

A. HCl B. AgNO3 C. Br2 D. Không nhận biết được

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn thuốc thử là dung dịch HCl.

Lần lượt bé dại dung dịch HCl vào các mẫu test đựng vào 5 ống nghiệm riêng biệt.

-Mẫu thử có sủi bọt khí là Na2CO3

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

-Mẫu thử chế tác kết tủa trắng, ra bên ngoài ánh sáng sủa hóa đen là AgNO3

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

2AgCl → 2Ag + Cl2

-Mẫu thử còn lại là BaCl2, Zn(NO3)2, HBr không thấy hiện tượng

Dùng AgNO3 vừa nhận thấy để nhận ra ba mẫu mã thử còn lại

-Mẫu thử chế tạo kết tủa white là BaCl2:

BaCl2 + 2AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgCl↓

-Mẫu thử chế tạo ra kết tủa đá quý nhạt là HBr

HBr + AgNO3 → AgBr↓ + HNO3

-Mẫu demo không hiện tượng là Zn(NO3)2

Câu 5. Brom tất cả lẫn một không nhiều tạp hóa học là clo. Một trong số hoá chất hoàn toàn có thể loại bỏ clo ra khỏi hỗn phù hợp là :

A. KBr.B. KCl.C. H2O.D. NaOH.

Lời giải:

Đáp án: A

Cl2 + KBr → Br2 + KCl

Câu 6. Dùng thuốc thử thích hợp để phân biệt các hỗn hợp sau đây: KI, HCl, NaCl, H2SO4

Lời giải:

Đáp án:

- sử dụng quỳ tím phân biệt được 2 nhóm: HCl, H2SO4 có tác dụng quỳ đưa đỏ

KI với NaCl không làm chuyển màu sắc quỳ tím.

- sử dụng dung dịch BaCl2 khác nhau HCl cùng H2SO4: sản phẩm tạo kết tủa white là H2SO4

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

- dùng dung dịch AgNO3 để khác nhau dung dịch KI và NaCl (AgI↓ màu tiến thưởng tươi; AgCl↓ màu trắng)

AgNO3 + KI → AgI + KNO3

AgNO3 + NaCl → AgCl + KNO3

Hoặc đốt: KI ngọn lửa màu sắc tím; NaCl ngọn lửa color vàng.

Câu 7. Có bố bình không ghi nhãn, từng bình đựng một trong những dung dịch NaCl, NaBr cùng NaI. Chỉ sử dụng hai thuốc thử (không cần sử dụng AgNO3), làm cụ nào để xác minh dung dịch chứa trong những bình ? Viết phương trình hóa học.

Lời giải:

Đáp án:

sử dụng nước brom mang lại lần lượt vào tía dung dịch, nhận ra bình đựng hỗn hợp NaI nhờ đổi màu nâu sẫm

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

- nhị dung dịch sót lại là NaCl và NaBr thì dùng nước clo nhận biết dung dịch NaBr vị dung dịch chuyển sang màu vàng.

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Câu 8. nhận biết các khí sau bằng cách thức hóa học: Cl2, O2, HCl và SO2

Lời giải:

Đáp án:

Cho quỳ tím ẩm vào tứ mẫu khí, khí nào không tồn tại hiện tượng là O2, khí làm cho quỳ tím bạc màu là Cl2; nhì khí làm cho quỳ tím ẩm hóa đỏ là HCl với SO2

- Dẫn nhị khí còn lại qua hỗn hợp Br2 có màu rubi nâu nhạt, dung dịch brom bị mất color là khí SO2, còn lại là HCl

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

Câu 9. tinh luyện NaCl gồm lẫn NaBr, NaI, Na2CO3.

Lời giải:

Đáp án:

Hòa tan tất cả hổn hợp vào nước chế tác thành dung dịch tất cả hổn hợp NaCl, NaBr, NaI, Na2CO3.

Thổi khí HCl vào chỉ có Na2CO3 bội phản ứng:

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

Thổi tiếp Cl2 (có dư) vào:

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2

Cô cạn dung dịch H2O, Br2, I2 bay hơi hết sót lại NaCl nguyên chất.

Câu 10. Muối ăn uống bị lẫn tạp chất là Na2SO4, MgCl2, CaCl2 cùng CaSO4. Hãy trình bày phương thức hóa học tập để loại bỏ các tạp chất, nhận được NaCl tinh khiết. Viết phương trình hóa học của những phản ứng.

Lời giải:

Đáp án:

*
hơi HCl, H2O

Các phương trình hóa học:

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

CaSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + CaCl2

MgCl2 + Na2CO3 → MgCO3↓ + 2NaCl

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

Hoàn thành phương trình hóa học về Halogen

A. Cách thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

- nắm rõ các đặc thù hóa học của các halogen và hợp hóa học của chúng

- một vài tính chất đặc thù cần lưu ý:

+ Halogen là đều phi kim điển hình. Đi tự flo cho iot, tính oxi hoá giảm dần. Các halogen đứng trước đẩy halogen thua cuộc nó thoát khỏi dung dịch muối halogen.

+ Flo có độ âm điện lớn số 1 nên trong tất cả các hợp hóa học chỉ gồm số oxi hoá 1. Các nguyên tố halogen khác, ngoại trừ số oxi hoá –1 còn tồn tại các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

+ Tính khử của HX: tăng nhiều từ HF 4 : sút dần từ HClO4 > HBrO4 > HIO4.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. ngừng chuỗi bội phản ứng sau:

a) MnO2 → Cl2 → HCl → Cl2 → CaCl2 → Ca(OH) 2 → Clorua vôi

b, KMnO4 → Cl2 → KCl → Cl2 → axit hipoclorơ → NaClO → NaCl → Cl2 → FeCl3

Hướng dẫn:

a, MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

H2 + Cl2 → 2HCl

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Ca + Cl2 → CaCl2

CaCl2 + NaOH → Ca(OH)2 + NaCl

Cl2 + Ca(OH) 2 → CaOCl2 + H2Ob, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Cl2 + 2K → 2 KCl

2KCl → 2K + Cl2

Cl + H2 O → HCl+ HClO

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

NaClO + 2HCl → Cl2 + NaCl + H2 O

2NaCl + 2H2 O → H2 + 2NaOH + Cl2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Ví dụ 2. cân nặng bằng các phản ứng thoái hóa – khử sau:

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b) KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O

c) KOH + Cl2 → KCl + KClO3 + H2O

d) Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4

e) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

f) CrO3 + HCl → CrCl3 + Cl2 + H2O

g) Cl2 + Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + H2O

Hướng dẫn:

a, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

b, KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2 O

c, 6KOH + 3Cl2 → 5KCl + KClO3 + 3H2 O

d, Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2 SO4

e, Fe3 O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

f, 2CrO3 + 12HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 6H2 O

g, 2Cl2 + 2Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

Ví dụ 3: kết thúc các phương trình hóa học theo sơ đồ gia dụng sau, ghi rõ điều kiện phản ứng(nếu có):

*

Hướng dẫn:

a, 1. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2. Cl2 + SO2 + 2H2 O → 2HCl + H2SO4

3. 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

4. 2NaCl + 2H2 O

*
H2 ↑ + 2NaOH + Cl2

5. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

b, 1. Fe + HCl → FeCl2 + H2

2. FeCl2 + NaOH → Fe(OH) 2 + NaCl

3. Fe(OH) 2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

4. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

5. FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Viết phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng thực hiện các đổi khác dưới đây, ghi tên các chất và điều kiện của làm phản ứng.

*

Lời giải:

Đáp án:

(1 ) Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

(2) NaClO + 2HCl → NaCl + Cl2 + H2O

(3) Cl2 + Ca(OH)2 rắn → CaOCl2 + H2O

(4) CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O

(5) 3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

(6) KClO3 +6HCl → 3Cl2 + KCl + 3 H2O

Câu 2. Hoà tung khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư. Dung dịch thu được có những chất thuộc hàng nào dưới đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Lời giải:

Đáp án: B

3Cl2+ 6 KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

Câu 3. Hoà chảy khí Cl2 vào hỗn hợp KOH loãng, nguội, dư. Dung dịch thu được có những chất thuộc hàng nào tiếp sau đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Lời giải:

Đáp án: C

Cl2+ 2 KOH → KCl + KClO + 3H2O

Câu 4. Cho các chất sau : KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4 (6). Axit HCl công dụng được với các chất :

A. (1), (2), (4), (5).B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4).D. (1), (2), (3), (5).

Lời giải:

Đáp án: A

HCl + KOH → KCl + H2O

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

2KMnO4 + 16HCl → 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 +8 H2O

Câu 5. Cho các chất sau : CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10). Axit HCl không tác dụng được với các chất :

A. (1), (2).B. (3), (4). C. (5), (6). D. (3), (6).

Lời giải:

Đáp án: D

Do Ag che khuất H2 vào dãy chuyển động hóa học đề nghị không tác dụng được với axit HCl vàH2SO4 loãng

PbS là muối không tan vào axit bắt buộc không phản ứng

FeS cũng chính là muối ko tan nhưng mà tan được vào axit.

*Một số xem xét về muối bột sunfua

- chảy trong nước: Na2S, K2S, (NH4)2S, BaS,…

- không tan vào nước nhưng tan vào HCl, H2SO4 loãng: FeS, ZnS, MnS,…

- ko tan vào nước với không chảy trong HCl, H2SO4 loãng: CuS, PbS, Ag2S, SnS, CdS, HgS…

- không tồn tại trong nước: MgS, Al2S3, …

Câu 6. Cho những phản ứng :

(1) O3 + dung dịch KI →

(2) F2 + H2O -to→

(3) MnO2 + HCl đặc -to→

(4) Cl2 + hỗn hợp H2S →

Các phản ứng tạo ra đơn chất là :

A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (4).

Xem thêm: Sau Khi Uống Thuốc Hạ Sốt Trẻ Toát Mồ Hôi, Đổ Mồ Hôi Khi Bị Sốt: Có An Toàn Không

C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (4).

Lời giải:

Đáp án: A

(1) O3 + 2KI + H2O → I2 + O2 + 2KOH

(2) 2F2 + 2H2O -to→ O2 + 4HF

(3) MnO2 + 4HCl đặc -to→ Cl2 + MnCl2 + 2H2O

(4) 4Cl2 + H2S + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Câu 7. Cho sơ đồ gửi hóa:

Fe3O4 + hỗn hợp HI (dư) X + Y + H2O

Biết X với Y là sản phẩm sau cuối của quy trình chuyển hóa. Những chất X với Y là :