BÀI TẬP CON LẮC ĐƠN

     

Bài tập nhỏ lắc đơn trong đề thi Đại học gồm giải chi tiết

Với bài xích tập nhỏ lắc 1-1 trong đề thi Đại học tất cả giải cụ thể Vật Lí lớp 12 tổng hợp 24 bài tập trắc nghiệm gồm lời giải cụ thể sẽ giúp học viên ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài bác tập nhỏ lắc solo từ kia đạt điểm trên cao trong bài thi môn đồ Lí lớp 12.

Bạn đang xem: Bài tập con lắc đơn

*

Câu 1. (Câu 36 Đề thi ĐH 2014 – Mã đề 319): Một con lắc đơn dao động điều hòa cùng với biên độ góc 0,1 rad; tần số góc 10 rad/s và pha thuở đầu 0,79 rad. Phương trình xê dịch của con lắc là

A. α = 0,1cos(20πt − 0,79) (rad) B. α = 0,1 cos(10t + 0,79) (rad)

C. α = 0,1cos(20πt + 0,79) (rad) D. α = 0,1 cos(10t − 0,79) (rad)

Lời giải:

Đáp án: B

α = α0cos(ωt + φ) => α = 0,1cos(10t + 0,79)

Câu 2. (Câu 34 Đề thi trung học phổ thông QG 2015 – Mã đề 138): Tại nơi tất cả g = 9,8m/s2 , một bé lắc 1-1 có chiều nhiều năm dây treo 1m vẫn dao đông điều hòa với biên độ góc 0,1 rad. Ở vị trí tất cả li độ góc 0,05rad vật nhỏ của con lắc có tốc độ là:

A. 2,7 cm/s B. 27,1 cm/s

C. 1,6 cm/s D. 15,7 cm/s

Lời giải:

Đáp án: B

Áp dụng phương pháp với

*

*
*

Câu 3. (Câu 7 Đề thi trung học phổ thông QG năm 2016 – Mã đề 536): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một bé lắc 1-1 có sợi dây dài đang giao động điều hòa. Tần số giao động của bé lắc là

*
*

Lời giải:

Đáp án: D

Tần số của nhỏ lắc đối kháng là

*

Câu 4. (Câu 27 Đề thi Minh họa 2017): Một bé lắc solo đang giao động điều hòa cùng với biên độ góc 5o. Khi đồ dùng nặng trải qua vị trí cân đối thì bạn ta ổn định điểm chính giữa của dây treo, tiếp đến vật liên tiếp dao động cân bằng với biên độ góc α0. Quý hiếm của α0 bởi

A. 7,1o. B. 10o.

C. 3,5o. D. 2,5o.

Lời giải:

Đáp án: A

Khi nhỏ lắc bị vướng đinh thì 1 nửa chu kỳ bên ko vướng sẽ xấp xỉ với chiều lâu năm dây treo L, biên độ góc αo và bên bị vướng là L’, biên độ góc bắt đầu αo’.

Do cơ năng bảo toàn đề nghị

W" = W

*

=> αo" = αo√2 = 7,1o

Câu 5. (Câu 27 Đề thi nghiên cứu 2017): Một nhỏ lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc bằng 9o dưới tác dụng của trọng lực. Ở thời khắc t0, vật nhỏ dại của con lắc tất cả li độ góc cùng li độ cong lần lượt là 4,5o cùng 2,5π cm. Mang g = 10 m/s2. Tốc độ của thứ ở thời gian t0 bằng

A. 37 cm/s.B. 31 cm/s.

C. 25 cm/s.D. 43 cm/s.

Lời giải:

Đáp án: D

*
*
*
*
*
*
*

Câu 6. (Câu 27 Đề thi xem thêm 2017): Một nhỏ lắc đối kháng có chiều lâu năm 1 m, được treo tại khu vực có vận tốc trọng ngôi trường g = π2 m/s2. Duy trì vật nhỏ tuổi của con lắc tại đoạn có li độ góc − 9o rồi thả nhẹ vào mức t = 0. Phương trình xê dịch của thiết bị là

A. S = 5cos(πt + π) (cm).B. S = 5cos2πt (cm).

C. S = 5πcos(πt + π) (cm).D. S = 5πcos2πt (cm).

Lời giải:

Đáp án: C

Biên độ

*
, t=0 vật ở biên âm nên chọn C, không đề xuất tính thêm chu kỳ T

Câu 7. (Câu 31 Đề thi trung học phổ thông QG 2017 – Mã đề 201): Ở một địa điểm trên Trái Đất, hai bé ỉắc 1-1 có cùng chiều dài sẽ đao động điều hòa với cùng biên độ. điện thoại tư vấn m1, F1 với m2, F2 theo lần lượt là khối lượng, độ to lực kéo về cực đại của con lắc trước tiên và của bé lắc lắp thêm hai. Biết m1 + m2 = 1,2 kg và 2F2 = 3F1 . Quý giá của m1 là

A. 720 g.B. 400g.C. 480 g.D. 600 g.

Lời giải:

Đáp án: C

Ở một khu vực trên Trái Đất, hai bé lắc đơn có cùng chiều lâu năm -> thuộc tần số góc

*
*
*

Câu 8. (Câu 34 Đề thi thpt QG 2017 – Mã đề 201): Tiến hành thể nghiệm đo tốc độ trọng trường bởi con nhấp lên xuống đơn, một học sinh đo được chỉều dài con lắc là 119 ± 1 (cm), chu ki dao động nhỏ của nó là 2,20 ± 0,01 (s), lấy π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của số π. Tốc độ trọng ngôi trường do học sinh đo được tạí vị trí làm thí nghiệm là

A. G = 9,7 ± 0,1 (m/s2). B. G = 9,8 ± 0,1 (m/s2). C. G = 9,7 ± 0,2 (m/s2). D. G = 9,8 ± 0,2 (m/s2).

Lời giải:

Đáp án: C

Áp dụng bí quyết

*

*
*
*

cho nên vì thế g = 9,7 ± 0,2 (m/s2). -> CCâu 9. (Câu 34 Đề thi trung học phổ thông QG 2017 – Mã đề 202): Tiến hành thể nghiệm đo tốc độ trọng trường bởi con rung lắc đơn, một học viên đo được chiều dài nhỏ lắc là 99 ± 1 (cm), chu kì dao động nhỏ của nó là 2,00 ± 0,01 (s). Mang π2 = 9,87 và bỏ qua mất sai số của số π. Tốc độ trọng trường do học viên đo được tại địa điểm làm thể nghiệm là

A. G = 9,7 ± 0,1 (m/s2).B. G = 9,7 ± 0,2 (m/s2).

C. G = 9,8 ± 0,1 (m/s2).D. G = 9,8 ± 0,2 (m/s2).

Xem thêm: Truyen Ngan - Sư Vương Sau Khi ThoáI Vị

Lời giải:

Đáp án: D

*
*

Câu 10. (Câu 35 Đề thi thpt QG 2017 – Mã đề 202): Ở một chỗ trên Trái Đất, hai nhỏ lắc đối kháng có cùng cân nặng đang dao động điều hòa. Call ℓ1 , so1 , F1 cùng ℓ2 , so2 , F2 theo thứ tự là chiều dài, biên độ, độ lớn lực kéo về cực lớn của bé lắc thứ nhấtvà của bé lắc sản phẩm công nghệ hai. Biết 3ℓ2 = 2ℓ1 , 2s02 = 3s01 Tỉ số

*
bằng

*
*

Lời giải:

Đáp án: A

*

Câu 11. (Câu 28 Đề thi trung học phổ thông QG 2017 – Mã đề 203): Tiến hành thí nghiệm đo vận tốc trọng trường bằng con rung lắc đơn, một học viên đo được chiều dài con lắc đối kháng là 99 ± 1 (cm), chu kì dao động bé dại của nó là 2,00 ± 0,02 (s). đem π2 = 9,87 và bỏ lỡ sai số của số π . Tốc độ trọng ngôi trường do học viên đo được tại nơi làm phân tích là

A. 9,8 ± 0,3 (m/s2).B. 9,8 ± 0,2 (m/s2).C. 9,7 ± 0,2 (m/s2).D. 9,7 ± 0,3 (m/s2).

Lời giải:

Đáp án: A

*
*

Câu 12. (Câu 38 Đề thi trung học phổ thông QG 2017 – Mã đề 203): Một nhỏ lắc 1-1 có chiều nhiều năm 1,92 m treo vào điểm T chũm định. Tự vị trí thăng bằng O, kéo bé lắc về bên phải mang đến A rồi thả nhẹ. Mỗi một khi vật nhỏ đi từ cần sang oái oăm qua B thì dây vướng vào đinh nhỏ tuổi tại D, vật giao động trên tiến trình AOBC (được minh họa bằng hình bên). Biết TD = 1,28 m cùng α1 = α2 = 4o. Bỏ qua mất mọi ma sát. đem g = π2 (m/s2). Chu kì dao động của con lắc là

A. 2,26 s. B. 2,61 s. C. 1,60 s. D. 2,77 s.

Lời giải:

Đáp án: B

T1 = 2√1,92 = 2,7712 s; T2 = 2√(1,92 - 1,28) = 1,6 s sau khi vướng đinh: Ta có α02 = α1 + α3 = 8o Ta bao gồm α1 = α2 = α3 = 4o

Động năng của nhỏ lắc tức thì trước cùng ngay sau thời điểm vướng đinh là bởi nhau, nên:

*
*
*
trong 1 chu kì

Thời gian con lắc l gửi động:

*

Thời gian con lắc l /3 đưa động: Do bắt buộc

*

Chu kì xấp xỉ của nhỏ lắc là

*

*

Câu 13. (Câu 3 Đề thi trung học phổ thông QG 2017 – Mã đề 204): Một nhỏ lắc đơn có chiều lâu năm ℓ xấp xỉ điều hòa tại chỗ có gia tốc trọng ngôi trường g. Chu kì xấp xỉ riêng của nhỏ lắc này là

*

Lời giải:

Đáp án: A

Chu kì dao động của bé lắc 1-1 là

*

Câu 14. (Câu 17 Đề thi trung học phổ thông QG 2017 – Mã đề 204): Một nhỏ lắc đơn chiều dài ℓ đang xấp xỉ điều hòa tại địa điểm có vận tốc rơi tự do thoải mái g. Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần bao gồm độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đã hoạt động. Biểu thức bao gồm cùng đơn vị với biểu thức

*
*

Lời giải:

Đáp án: B

là biểu thức của tần số góc,

*

Câu 15. (Câu 36 Đề thi thpt QG 2017 – Mã đề 204): Tiến hành thể nghiệm đo tốc độ trọng trường bởi con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài bé lắc đối kháng là 119 ± 1 (cm), chu kì dao động bé dại của nó là 2,20 ± 0,02 (s). Lấy π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của số π . Gia tốc trọng ngôi trường do học viên đo được tại vị trí làm thể nghiệm là

A. G = 9,8 ± 0,2 (m/s2).B. G = 9,8 ± 0,3 (m/s2).

C. G = 9,7 ± 0,3 (m/s2). D. G = 9,7 ± 0,2 (m/s2).

Lời giải:

Đáp án: C

*

Câu 16. (Câu 17 Đề thi thpt QG 2018 – Mã đề 203): Một con lắc đơn dao động với phương trình s = 3cos(πt + 0,5π) (cm) (t tính bởi giây). Tần số xấp xỉ của nhỏ lắc này là

A. 2 Hz. B. 4π Hz. C. 0,5 Hz. D. 0,5π Hz.

Lời giải:

Đáp án: C

*

Câu 17. (Câu 15 Đề thi Minh họa 2019): Một con lắc đơn dao động với phương trình s = 2cos2πt (cm) (t tính bằng giây). Tần số giao động của nhỏ lắc là

A. 1 Hz. B. 2 Hz. C. π Hz. D. 2π Hz.

Lời giải:

Đáp án: A

Tần số giao động của con lắc là f = 1Hz

Câu 18. (Câu 14 Đề thi trung học phổ thông QG 2019 – Mã đề 206): Tại một nơi trên mặt đất, một nhỏ lắc đơn xấp xỉ điều hòa cùng với chu kì 2s. Giả dụ chiều dài con lắc giảm đi 4 lần thi chu kì giao động của con lắc lúc này là:

A.1sB.4sC.0,5sD.8s

Lời giải:

Đáp án: A

*
Chiều dài bớt 4 lần thì chu kì sút 2 lần

Câu 19. (Câu 40 Đề thi trung học phổ thông QG 2019 – Mã đề 206): Hai con lắc đơn giống hệt nhau mà những vật nhỏ mang điện tích như nhau, được treo tại một nơi xung quanh đất. Trong những vùng không khí chứa mỗi nhỏ lắc tất cả một điện trường đều. Hai năng lượng điện trường này còn có cùng cường độ nhưng các đường mức độ vuông góc với nhau. Giữ lại hai bé lắc ở trong phần các dây treo bao gồm phương thẳng đứng rồi thả dịu thì chúng giao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng với biên độ góc 8o và có chu kí khớp ứng là T1 cùng T2 = T1 + 0,3 s. Cực hiếm của T2 là

A. 1,974 s.B. 1,895 s.

C. 1,645 s. D. 2,274 s.

Lời giải:

Đáp án: D

+ vày T2 > T1 bắt buộc g1 > g2+ Vì q.1 = q.2 =q cùng E1 = E2 = E nên

*
(1)

+ vày

*
*

+ Áp dụng định lí hàm sin ta có:

*

*
*
*

Câu 20. (Câu 22 Đề thi thpt QG 2019 – Mã đề 213): Tại một địa điểm trên khía cạnh đất có g = 9,87 m/s2 Một nhỏ lắc đơn xấp xỉ điều hòa với chu kỳ 2 s. Chiều dài bé lắc đơn là

A. 40 cm.B. 100 cm.C. 25 cm.D. 50 cm.

Xem thêm: Tổng Hợp Bảng Mã Lỗi Máy Giặt Sanyo Và Cách Khắc Phục Chính Xác Nhất 2019!

Lời giải:

Đáp án: B

Ta gồm

*

Câu 21. (Câu 40 Đề thi trung học phổ thông QG 2019 – Mã đề 213): Hai nhỏ lắc đơn đồng nhất nhau mà các vật nhỏ mang điện tích như nhau, được treo tại 1 nơi trên mặt đất. Trong những vùng không khí chứa một con lắc tất cả một năng lượng điện trường đều. Hai điện trường này có cùng độ mạnh nhưng các đường sức vuông góc cùng với nhau. Giữ hai bé lắc ở những vị trí dây treo có phương trực tiếp đứng rồi thả vơi thì chúng xấp xỉ điều hòa trong cùng một mặt phẳng có cùng biên độ góc 8o và tất cả chu kì tương ứng là T1 và T2 = T1 + 0,3 s. Quý hiếm của T1 là

A. 1,895 s .B. 1,645 s.C. 1,974 s.D. 2,274 s.

Lời giải:

Đáp án: C

+ vì T2 > T1 đề xuất g1 > g2

+ Vì quận 1 = q.2 = q và E1 = E2 = E đề nghị

*
(1)

+ bởi

*
*

+ Áp dụng định lí hàm sin ta có:

*

*
*
*

Câu 22. (Câu 16 Đề thi thpt QG 2019 – Mã đề 223): Tại một nơi trên phương diện đất gồm g = 9,8 m/s2, một bé lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ luân hồi 0,9s, chiều lâu năm của nhỏ lắc là

A. 480cmB. 38cmC. 20cmD. 16cm

Lời giải:

Đáp án: C

*

Câu 23. (Câu 40 Đề thi trung học phổ thông QG 2019 – Mã đề 223): Hai con lắc đơn như nhau nhau mà các vật nhỏ tuổi mang điện tích như nhau, được treo ở cùng một chỗ trên khía cạnh đất. Trong những vùng không gian chứa mỗi con lắc tất cả một năng lượng điện trường đều. Hai năng lượng điện trường này có cùng cường độ nhưng những đường sức vuông góc với nhau. Giữ hai con lắc ở chỗ các dây treo tất cả phương trực tiếp đứng rồi thả nhẹ thì chúng xê dịch điều hòa trong cùng một mặt phẳng với cùng biên độ góc 8o với chu kỳ tương ứng là T1 cùng T2 = T1 + 0,25s. Quý hiếm của T1 là

A. 1,895sB. 1,645sC. 2,274sD. 1,974s

Lời giải:

Đáp án: A

+ bởi vì T2 > T1 bắt buộc g1 > g2

+ Vì q1 = q2 = q với E1 = E2=E nên

*
(1)

+ vì

*
*

+ Áp dụng định lí hàm sin ta có:

*

*
*
*

Câu 24. (Câu 19 Đề thi trung học phổ thông QG 2019 – Mã đề 202): Tại một khu vực trên mặt đất, một con lắc đơn xấp xỉ điều hòa cùng với chu kì 1,2s. Ví như chiều dài con lắc tăng lên 4 lần thì chu kì của xê dịch điều hòa của nhỏ lắc lúc này là