Bài tập dòng điện xoay chiều hay và khó

     
... Đặt điện áp luân phiên chi u bất biến u = U 0cos(ωt) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp điện dung tụ năng lượng điện biến hóa Điều chỉnh điện dung tụ cho điện áp hiệu dụng tụ đạt giá trị cực đại, năng lượng điện ... Đặt điện áp chuyển phiên chi u u = Uocos(ωt)V vào hai đầu đoạn mạch nối máy tự: đổi mới trở R, cuộn dây cảm L tụ điện năng lượng điện dung C đổi khác Khi C = C điện áp hiệu dụng hai đầu thay đổi trở không phụ thuộc vào vào ... Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chi u có giá trị hiệu dụng U ko đổi, tần số f biến đổi vào nhì đầu đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc tiếp nối Khi f = f điện áp hiệu dụng nhị đầu tụ điện...

Bạn đang xem: Bài tập dòng điện xoay chiều hay và khó


*

... 87: Mạch điện chuyển phiên chi u, gồm điện trở R, cuộn dây cảm gồm độ từ cảm L tụ điện năng lượng điện dung C mắc thông liền Đặt vào đầu đoạn mạch năng lượng điện áp luân chuyển chi u u tần số 1000Hz lúc mắc ampe kế A điện trở ... 79: một quãng mạch luân phiên chi u gồm phần tử mắc nối tiếp: điện trở R, cuộn dây bao gồm độ từ cảm L điện trở r, tụ năng lượng điện tất cả năng lượng điện dung C Đặt vào hai đầu đoạn mạch năng lượng điện áp xoay chi u, điện áp tức thời nhị ... Mạch năng lượng điện luân phiên chi u không phân nhánh tất cả điện trở R, cuộn cảm bao gồm cảm chống ZL, tụ năng lượng điện gồm năng lượng điện dung ZC=2ZL Vào thời điểm hiệu điện năng lượng điện trở tụ năng lượng điện gồm quý giá tức thời tương ứng 40V 30V hiệu điện...
*

*

... Ra: V1 = 2V2 hay V2 = 2V1? P2 I Z L1 Hoặc tính tỉ số P1/P2 giỏi P2/P1 ? Câu 23 Mạch điện luân chuyển chiều bao gồm biến trở mắc thông liền với cuộn dây cảm tụ năng lượng điện Mắc vào mạch năng lượng điện hiệu năng lượng điện chuyển phiên chiều bất biến ... Cảm) C thông suốt đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều không đổi, tần số biến đổi Khi kiểm soát và điều chỉnh tần số dòng điện f1 f2 pha lúc đầu dòng năng lượng điện qua mạch π π − độ mạnh chiếc điện hiệu dụng không biến hóa Hệ số công ... Cảm) C tiếp liền đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều không đổi, tần số chuyển đổi Khi điều chỉnh tần số dòng năng lượng điện f1 f2 pha lúc đầu loại điện qua mạch π π − cường độ cái năng lượng điện hiệu dụng không đổi khác Hệ số công...
*

... Hiệu điện chuyển phiên chiều vào nhị đầu đoạn mạch X ko phân nhánh, ta thấy chiếc năng lượng điện qua mạch trễ pha π/ so với hiệu năng lượng điện Mắc hiệu điện chuyển phiên chiều vào hai đầu đoạn mạch Y ko phân nhánh, loại điện ... Mạch không phân nhánh RLC tất cả R = 100 Ω, cuộn dây cảm độ từ cảm L = 1,59 (H), tụ điện tất cả năng lượng điện dung C = 31,8 (µF) Đặt vào hai đầu mạch điện loại năng lượng điện chuyển phiên chiều bao gồm tần số f biến hóa tất cả năng lượng điện ... Dây tất cả độ từ bỏ cảm L năng lượng điện trở không xứng đáng kể, mắc vào mạng điện luân chuyển chiều tần số 60 Hz cường độ loại năng lượng điện qua cuộn dây 12A ví như mắc cuộn dây vào mạng điện luân chuyển chiều tần số 1000 Hz cường độ dòng...

Xem thêm: Sửa Chữa Lò Vi Sóng Electrolux, Trung Tâm Sửa Lò Vi Sóng Electrolux Tại Nhà


*

... 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 13 0 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 A D D C C D D A C D D B C B A B A D A C C C D A D D D B D A C D A B A 15 1 15 2 15 3 15 4 15 5 15 6 15 7 15 8 ... C 13 6 13 7 13 8 13 9 14 0 14 1 14 2 14 3 14 4 14 5 14 6 14 7 14 8 14 9 15 0 211 212 213 214 215 B A A C B -D D D D A D C D C B A D 18 6 18 7 18 8 18 9 19 0 19 1 19 2 19 3 19 4 19 5 19 6 19 7 19 8 19 9 200 216 ... A C D A B A 15 1 15 2 15 3 15 4 15 5 15 6 15 7 15 8 15 9 16 0 16 1 16 2 16 3 16 4 16 5 16 6 16 7 16 8 16 9 17 0 17 1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 17 8 17 9 18 0 18 1 18 2 18 3 18 4 18 5 D D B C B D A C C B A A A C B D B B B A...
... Trằng chi u vào khe S bao gồm cách sóng từ bỏ 415nm mang lại 760nm, M nút giao thoa, tất cả xạ cho vân sáng tía xa xạ màu đá quý cách sóng 580nm tại M vân sáng bậc xạ màu tiến thưởng nói trên? A B C D trả lời giải: ... 27 Một thiết bị xấp xỉ điều hòa theo phương trình x = cos  5πt + ÷+ 1(cm) vào giây kể từ lúc 6  vật bước đầu dao hễ đồ qua địa chỉ bao gồm ly độ 2cm theo chi u dương lần? A B C D trả lời giải: ... Kỳ Trong chu kỳ luân hồi vật dụng qua li độ X = 1cm theo chi u dương lần vị giây kể từ thời điểm đồ ban đầu dao động đồ vật qua địa điểm ly độ X = 1cm hay x = 2cm theo chi u dương lần Câu 28 nhị điểm A, B nằm phương...
... Hai sóng gồm tần số gần liên tục tạo sóng giới hạn dây f1=70 Hz f2=84 Hz Tìm tốc độ truyền sóng dây Biết vận tốc truyền sóng dây không đổi A 11,2m/s B 22,4m/s C 26,9m/s D 18,7m/s Giải: Điều kiện nhằm tất cả ... :Nguồn sóng O truyền theo phương Ox bên trên phương tất cả hai điểm p Q cách PQ = 15cm Biết tần số sóng 10Hz ,tốc độ truyền sóng v = 40cm/s , biên độ sóng không đổi truyền sóng cm Nếu thời điểm p gồm li ... Truyền sóng Sóng truyền từ A cho B với vận tốc v, bước sóng λ (λ > d) Ở thời gian t pha xê dịch A ϕ, sau t quãng thời gian ngắn pha xấp xỉ B ϕ? d d ϕd d A B C D ϕv 2v v v Giải: trả sử sóng â có...

Xem thêm: Ổ Bi Có Tác Dụng Gì ? Các Loại Ổ Bi Có Trên Thị Trường Hiện Nay


... Phát năng lượng điện luân chuyển chiều trộn A sản phẩm phát điện luân phiên chiều pha vươn lên là điện thành trái lại B thiết bị phát năng lượng điện chuyển phiên chiều trộn kiểu chạm màn hình hoạt động dựa vào việc thực hiện từ trường quay C sản phẩm phát điện xoay chiều ... Trang bị A đổi khác tần số dòng điện chuyển phiên chiều B có khả biến hóa điện áp mẫu điện chuyển phiên chiều C làm tăng năng suất dòng năng lượng điện luân chuyển chiều D biến đổi dòng năng lượng điện luân phiên chiều thành dòng điện chiều Câu ... Nhì đầu đoạn mạch Câu 36 đến mạch điện luân phiên chiều hình mẫu vẽ Cuộn dây cảm gồm độ từ cảm đổi khác Điện trở R = 100 Ω Điện áp nhị đầu mạch u = 200cos100πt (V) Khi thay đổi hệ số tự cảm cuộn dây cường...
... điện luân chuyển chiều R, L, C mắc nối tiếp Điện áp ở nhì đầu đoạn mạch là u  U0 cos t Chỉ có  thay đổi được Điều chỉnh  thấy giá trị của nó là 1 hoặc 2 ( 2 10 533 0
21 1,113 0
12 1,192 15
17 937 4
94 8,889 24