Bài tập dong năng lớp 10 có lời giải

     

Bài tập động năng, định lý hễ năng. Các dạng bài bác tập rượu cồn năng, định lý đụng năng. Phương thức giải bài bác tập hễ năng, định lý động năng công tác vật lý lớp 10 cơ bản, nâng cao.
Bạn đang xem: Bài tập dong năng lớp 10 có lời giải

Trong đó:

m: trọng lượng của đồ gia dụng (kg)v: gia tốc của đồ vật (m/s)A: công của ngoại lực tác dụng vào trang bị (J)Wđ: động năng của đồ vật (J)v1; v2: theo lần lượt là gia tốc của trang bị trước và sau thời điểm chịu tính năng của ngoại lựcF: độ bự hợp lực của ngoại lực tính năng vào đồ dùng (N)s: quãng mặt đường vật dịch chuyển được dưới tác dụng của ngoại lực (m)

Bài tập đụng năng, định lý đụng năng của hệ vật dụng va đụng Đối với các vật va va trên và một mặt phẳng thì hễ năng của hệ trước và sau khi va đụng được bảo toàn


Kết hợp với định nguyên tắc bảo toàn rượu cồn lượng sẽ giải quyết và xử lý được bài bác toán. Vào đó:

v1;v2 thứu tự là tốc độ của thứ m1; mét vuông trước va chạmv’1; v’2: lần lượt là gia tốc của thứ m1; m2 sau va chạm

Liên hệ giữa rượu cồn năng và cồn lượng về độ lớn


*
va = 10m/s; vb = 20m/s; F = 4000N; m = 2000kg; g = 10m/s2. Fms1 = µ1.N = µ1.P = µ1.mg Fms2 = µ2.N = µ2.Pcosα = µ2.mgcosα = 2000N AB = 100m; BC = 40m α = 30o. Đoạn AB vật vận động thẳng nhanh dần đều. Đoạn BC vật vận động thẳng chậm lại đều. Động cơ tắt trang bị = > F = 0 Giải lựa chọn chiều dương là chiều chuyển động của đồ dùng a/ 0,5mvb2 – 0,5mva2 = (F – Fms).AB = > Fms = 1000N Fms1 = µ1.N = µ1.P = µ1.mg = > µ1 = 0,05 b/ vận dụng định nguyên tắc II Newton cho mặt phẳng nghiêng BC – Psinα – Fms2 = ma = > a = -6m/s2 đồ dùng trượt lên mặt phẳng nghiêng BC cho tới khi dừng lại (v = 0) v2 – vb2 = 2as = > s = 33,3m vật chưa trượt lên đến đỉnh C. C/ mong muốn vật trượt đến đỉnh C lực tác dụng vào đồ gia dụng phải có phương tuy nhiên song với phương diện phẳng BC chiều hướng từ B đến C. Độ khủng lực thêm vào về tối thiểu (tương đương cùng với xe lên đến mức C thì ngừng = > vc = 0) 0,5mvc2 – 0,5mvb2 = (F’- Psinα – Fms2).BC = > F’ = 28000N


Xem thêm: Cách Cho Hoa Ly Nhanh Nở - Cách Cắm Hoa Ly Nhanh Nở Tươi Lâu Ngày Tết

Phân tích câu hỏi m1 = mét vuông = 2kg; v1 = 5m/s; v2 = 0 Giải p’1 = p1cos30 = > v’1 = v1cos30 = 2,5√3 (m/s) p’2 = p2cos60 = > v’2 = v1cos60 = 2,5 (m/s) Trước va chạm: Wđ1 = 0,5m1v12 = 25 (J); Wđ2 = 0 Sau va chạm: W’đ1 = 0,5m1v’12 = 18,75(J); W’đ2 = m2v’22 = 6,25(J) Wđ1 + Wđ2 = W’đ1 + W’đ2 = 25J = > rượu cồn năng của hệ trước và sau thời điểm va đụng được bảo toàn.
vo = 0; vB = 10m/s AF + AFc = ΔWđ = 0,5mv2 = >AF + Fc.AB = 0,5mv2 = > AF – 0,1mg.AB = 0,5mv2 = > AF = 60kJ vận tốc a = v2/2s = 0,5m/s2 = > t = v/a = 20s = > năng suất trung bình p. = AF/t = 3kW lực kéo F = AF/AB = 600N Áp dụng định lý rượu cồn năng đến vật hoạt động theo phương tuy nhiên song với mặt phẳng nghiêng AP + AFc = ΔWđ = 0,5m(v22 – v2) AP = mgh = > AFc = 0,5m(v22 – v2 – 2gh) = -148kJ. Lực cản mức độ vừa phải Fc = AFc/BC = -1480N


Xem thêm: Hiệu Điện Thế Giữa Hai Đầu Dụng Cụ Điện, Vật Lý 7 Bài 26: