Bài tập đốt cháy amin

     

Trung trung ương luyện thi, giáo viên - dạy dỗ kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng xin ra mắt PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY AMIN nhằm hỗ trợ cho chúng ta có thêm bốn liệu học tập. Chúc chúng ta học tốt môn học tập này.

Bạn đang xem: Bài tập đốt cháy amin


I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

Phương trình hóa học

CnH2n+3N + (6n + 3)/4 O2 → nCO2 + (n + 1,5)H2O + 1/2N2

CxHyNt + (x + y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O + t/2N2

* nhấn xét:

- Amin đối kháng chức:

nN2 = 1/2namin

- Amin no, solo chức, mạch hở:

namin = 2/3(nH2O – nCO2)

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Đốt cháy hoàn toàn V lít tương đối một amin X bởi một lượng oxi vừa đủ tạo thành 8V lít hỗn hợp có khí cacbonic, khí nitơ và hơi nước (các thể tích khí và hơi những đo ở cùng điều kiện). X gồm CTPT là

A. CH5N.

B. C2H7N.

C. C3H9N.

D. C4H11N.

Hướng dẫn

Theo nhắc nhở đáp án N = 1 → amin đối chọi chức

Gọi CT chung: CxHyN

CxHyN + (x + y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O + 1/2N2

V xV y/2V 1/2V

Theo mang thuyết: xV + y/2V + 1/2V = 8V

→ 2x + y = 15

Điều kiện: y

Giá trị thỏa mãn nhu cầu là: x = 3 với y = 9

Đáp án: C

2. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp gồm 2 amin no đối kháng chức là đồng đẳng sau đó nhau trong dãy đồng đẳng, nhận được CO2 cùng hơi nước phần trăm thể tích CO2 : H2O = 8 : 17. Công thức phân tử của 2 amin?

A. C2H5NH2 và C3H7NH2

B. C3H7NH2 cùng C4H9NH2

C. CH3NH2 và C2H5NH2

D. C4H9NH2 với C5H11NH2

Hướng dẫn

Tỉ lệ thể tích là tỉ trọng số mol. Có thể xem số mol của CO2 với H2O lần lượt là 8 với 17

n2amin = 2/3(17 – 8) = 6 mol

→ ntb = 8/6 = 1,333

→ 2 amin sẽ là CH3NH2 cùng C2H5NH2

Đáp án: C

3. Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đối kháng chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng tiếp đến (MX Y). Đốt cháy trọn vẹn một lượng M phải dùng 4,536 lít O2 (đktc) nhận được H2O, N2 cùng 2,24 lít CO2 (đktc). Hóa học Y là

A. Etylmetylamin.

B. Butylamin.

C. Etylamin.

D. Propylamin.

Hướng dẫn

nO2 = 0,2025 mol và nCO2 = 0,1 mol

theo ĐLBT yếu tắc O: 2.0,2025 = 2.0,1 + nH2O

→ nH2O = 0,205 mol

→ n2amin = 2/3.(nH2O – nCO2) = 0,07 mol

→ số C tb = nCO2/n2 amin = 0,1/0,07 = 1,43

Với anken gồm số C > hoặc =2. Do vậy, 2 amin đề xuất là CH5N với C2H7N.

Xem thêm: 芈月传(6)(越南语) - Xem Phim Ghiền Mì Gõ 8/3

Đáp án: C

4. Đốt cháy trọn vẹn 0,16 mol hỗn hợp X có 3 amin no, đối chọi chức, mạch hở bắt buộc 0,66 mol O2. Mang khác, cho 9,7g X tính năng vừa đầy đủ với dung dịch tất cả hổn hợp HCl 0,2M; H2SO4 0,15M nhận được dung dịch cất mg muối bột trung hòa. Giá trị m là

A. 14,4.

B. 13,22.

C. 16,28.

D. 18,5.

Hướng dẫn

Gọi phương pháp trung bình của hỗn hợp 3 amin là CnH2n + 3N

CnH2n+3N + (3n + 1,5)/2O2 → nCO2 + (n + 1,5)H2O + 0,5N2

0,16 0,66

→ ntb = 2,25

Ta có, số mol của các thành phần hỗn hợp amin = 9,7/(14.2,25 + 17) = 0,2 mol

Số mol H+ = x.0,2 + 0,15.2.x = 0,2 → x = 0,4 lit

Khối lượng muối m = 9,7 + 36,5.0,2.0,4 + 98.0,15.0,4 = 18,5g

Đáp án: D

5. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lit khí (đktc) hỗn hợp khí X gồm amin no, đối kháng chức, mạch hở Y cùng ankan Z bắt buộc vừa đầy đủ 25,48 lit O2 (đktc) chiếm được 16,83g H2O. Bí quyết phân tử Y là

A. CH5N.

B. C2H7N.

C. C3H9N.

D. C4H11N.

Hướng dẫn

nhh = 0,2 mol

gọi x, y bí quyết chung CnH2n + 2 cùng CmH2n + 3N

ta có: x + y = 0,2 (1)

theo BT thành phần O: 2nCO2 = 1,1375.2 – 0,935 → nCO2 = 0,67 mol

ta có: 1,5x + y = nH2O - nCO2 = 0,265 (2)

giải hệ (1) và (2)→x = 0,13 mol và y = 0,07 mol

số CTB = (nx + my)/(x + y) = 0,67/0,2 = 3,35

→ 0,13n + 0,07m = 0,67

→ 13n + 7m = 67

→ n = (67 – 7m)/13

Nghiệm duy nhất thỏa mãn nhu cầu là m = 4 cùng n = 3

Đáp án: D

6. Đốt cháy hoàn toàn 1,18g amin đối chọi chức X bằng một lượng không gian vừa đủ. Dẫn toàn thể hỗn hợp khí vào trong bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư, nhận được 6g kết tủa và 9,632 lit khí (đktc) nhất thoát ra khỏi bình. đưa thiết trong không khí bao gồm 20% O2 và 80% về thể tích. Số đồng phân kết cấu của B là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem thêm: Momen Quán Tính Là Gì? Một Số Công Thức Tính Momen Quán Tính Bạn Cần Phải Biết

Hướng dẫn

Gọi số mol O2 pư: x thì số mol N2 kk = 4x

nCO2 = nCaCO3 = 0,06 mol; nN2 = 0,43 mol

Theo BTNT O: nH2O = 2x – 0,06.2

Theo ĐLBTKL: 1,18 + 32x = 0,06.44 + 18.(2x – 0,06.2) + 28(0,43 - 4x)

→ x = 0,105 mol

→ nH2O = 0,09 mol

→ nN2 pư = 0,43 – 4.0,105 = 0,01 mol

→ CTPT X là C3H9N có số đồng phân là 4

Đáp án: D

7. Tất cả hổn hợp X bao gồm 2 amin (no, đối kháng chức, đồng đẳng kế tiếp) và hai hidrocacbon (mạch hở, thể khí ở đk thường, có cùng số H trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lit khí X cần vừa đầy đủ 19,656 lit O2 thu được H2O, 29,92 g CO2 cùng 0,56 lit N2. Những thể khí được đo ngơi nghỉ đktc. % thể tích của amin tất cả phân tử khối lớn hơn trong X là

A. 24%.

B. 16%.

C. 8%.

D. 12%.

Hướng dẫn

nX = 0,25 mol

nO2 = 0,8775 mol

nCO2 = 0,68 mol

theo ĐLBT yếu tố O:

nH2O = 0,8775.2 – 0,68.2 = 0,395 mol

nN2 = 0,025 mol → n2 amin = 0,05 mol và n2 hidrocacbon = 0,25 – 0,05 = 0,2 mol

→ số Htb = 0,395.2/0,25 = 3,16

→ 2 hidrocacbon bao gồm số C = 2 là C2H2 cùng C4H2: 0,2 mol

Htb = (2.0,2 + 0,05.m)/0,25 = 3,16

→ m = 7,8

*
2 amin là C2H7N x mol và C3H9N là y mol

x + y = 0,05 (1)

7x + 9y = 7,8.0,05 = 0,39 (2)

→ x = 0,03 mol cùng y = 0,02 mol

→ %VC3H9N = 0,02.100/0,25 = 8%

Đáp án: C

Trung vai trung phong luyện thi, giáo viên - dạy dỗ kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ tức thì VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN chi TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC