Bài tập giản đồ pha

     

Bạn đang xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và sở hữu ngay bản đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (397.18 KB, 10 trang )
Bạn đang xem: Bài tập giản đồ pha

1 VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP VỀ GIẢN ĐỒ pha VÍ DỤ A. Xét hợp kim 40% say mê – 60% Al (% khối lượng) tại 700 oC trên giản thứ 1. Khẳng định % trọng lượng pha lỏng L và pha rắn  (gần đúng) a) 25% L cùng 75%  b) 20% L với 80%  c) 75% L và 25%  d) 80% L và 20%  % trọng lượng pha lỏng L = %L = MB/AB = 6/8 = 75 % % khối lượng pha rắn  = % = MA /AB = 2/8 = 25% 2. Khẳng định thành phần pha lỏng của trường thích hợp trên a) 20% Si cùng 80% Al b) 25% Si với 75% Al c) 80% Si với 20% Al d) 75% Si với 25% Al từ bỏ điểm A hạ con đường thẳng vuông góc cùng với trục hoành. Nguyên tố pha lỏng L là 20% Si với 80 % Al. 3. Xác định trọng lượng tổ chức thuộc tinh a) 12,6% b) 31,4% c) 68,6% d) 88,8% trên điểm N tách bóc ra lỏng L (tổ chức cùng tinh tại điểm I) cùng rắn  (điểm J) % cân nặng của tổ chức cùng tinh tại điểm I:
2 %LE = (99,83-40)/(99,83-12,6) = 68,6 % 4. Xác minh bậc thoải mái của kim loại tổng hợp trên trên 700 oC a) -1 b) 0 c) 1 d) 2 C: số cấu tử = 2 P: số pha = 2 = lỏng L + rắn  F = 2 – 2 + 1 = 1 5. Phản nghịch ứng thuộc tinh trên giản vật ở 577 oC là a) L12,6%Si  1,65%Si + 99,83%Si b) L12,6%Si  (1,65%Si
+ 99,83%Si) c) L12,6%Si  <1,65%Si + 99,83%Si> d) L12,6%Si  (40%Si + 60%Si) 6. Bản chất pha  a) dung dịch rắn đan xen b) hỗn hợp rắn thay thế sửa chữa c) trộn trung gian d) Pha liên kết kim một số loại B. đến giản trang bị pha hệ Sn – Pb như sau 7. Xét hợp kim 46% Sn –54% Pb. Ở 44 oC hệ tồn tại nghỉ ngơi dạng trộn a) L +  b) L
c)  +  d) L +  Điểm A:  +  8. Xét kim loại tổng hợp 77% Sn –23% Pb. Ở 190 oC hệ tồn tại sinh hoạt dạng trộn 3 a) L +  b) L c)  +  d) L +  Điểm B: L +  9. Xét hợp kim 25% Sn –75% Pb. Ở 200 oC dạng pha tồn tại và thành phần của chính nó là a) α = 17 % Sn - 83 % Pb; L = 55.7 % Sn – 44,3 % Pb b) L = 25 % Sn - 75 % Pb; α = 25 % Sn - 75 % Pb c) α = 17 % Sn - 83 % Pb; β = 55.7 % Sn – 44,3 % Pb d) α = 18,3 % Sn – 81,7 % Pb; β = 97,8 % Sn – 2,2 % Pb Điểm C: L + , cùng với α 17 % Sn; L = 55.7 % Sn 10. Xét hợp kim 40% Sn –60% Pb. Ở 150 oC tỷ lệ trọng lượng các pha vẫn là a) 66 % α + 34 % β b) 34 % α + 66 % β c) 10 % α + 90 % β d) 2 % α + 98 % β
Điểm D: %6610984098% , % β = 34 % 11. Hợp kim tạo thành tự 1,25 kilogam Sn và 14 kg Pb ngơi nghỉ 200 oC sẽ có các pha cùng thành phần a) α = 17 % Sn - 83 % Pb; L = 55.7 % Sn - 44.3 % Pb 68,6% b) L = 25 % Sn - 75 % Pb; α = 25 % Sn - 75 % Pb c) α = 17 % Sn - 83 % Pb; β = 55.7 % Sn - 44.3 % Pb d) α với Cα = 8,2 % Sn – 91,8 % Pb %8,912,8100Pb%%2,81425,125,1Sn% Điểm E, 100% α cùng với Cα
= 8,2 % Sn – 91,8 % Pb 12. Xét hợp kim 15% Sn –85% Pb. Ở 100 oC dạng pha tồn tại và thành phần của chính nó là a) α = 17 % Sn - 83 % Pb; L = 55.7 % Sn – 44,3 % Pb 68,6% 4 b) L = 25 % Sn - 75 % Pb; α = 25 % Sn - 75 % Pb c) α = 5 % Sn - 95 % Pb; β = 98 % Sn – 2 % Pb d) α = 18,3 % Sn – 81,7 % Pb; β = 97,8 % Sn – 2,2 % Pb Điểm F: α cùng β, α = 5 % Sn; β = 98 % Sn C. Cho giản đồ gia dụng pha hệ Cu– Ag như sau 13. Cho kim loại tổng hợp 60 % Cu – 40 % Ag a) Xét quy trình nguội của hợp kim này b) Vẽ sơ thiết bị hình thành cấu tạo trong quy trình kết tinh sinh sống trạng thái cân đối c) xác minh thành phần cân nặng của tổ chức cùng tinh và của những pha α, β trong hợp kim ở ánh sáng 779 oC lúc nguội (đã chuyển biến cùng tinh) Giải: c) %1,500,89,710,840)%( 
α sơ cấp cho là %9,49%1,50%100%  α trong thuộc tinh là %6,11%1,50x0,82,919,712,91%  % α = α sơ cấp + α trong thuộc tinh = 49,9 + 11,6 = 61,5 % % β = 100 % - 61,5 % = 38,5 % bí quyết 2: Phần khối lượng của tổ chức cùng tinh We bằng với phần khối lượng của trộn lỏng WL %1,500,89,710,840QPPWWLe
 Phần cân nặng của  sơ cấp, W %9,490,89,71409,71QPQW' Phần trọng lượng của trộn  tổng, W (cả  sơ cung cấp và  cùng tinh) 5 %5,610,82,91


Xem thêm: Lý Thuyết Về Sự Điện Li Hóa 11 Bài 1: Sự Điện Li, Lý Thuyết Hóa 11: Bài 1

402,91RQPRQW  %5,380,82,910,840RQPPW  14. Vẽ tổ chức triển khai tế vi của các pha tiếp sau đây trong giản đồ kim loại tổng hợp Cu-Ag a) 40 % kl Ag sống 900 oC, 780
oC, 778 oC b) 71,9 % kl Ag ở 778 oC c) 95 % kl Ag sinh hoạt 779 oC, 500 oC 6 BÀI TẬP GIẢN ĐỒ pha 1. Cho giản vật pha hệ nhị cấu tử dưới đây a) xác minh bậc tự do của hệ tại điểm E và nêu ý nghĩa của trị số bậc tự chính do E b) Viết làm phản ứng cùng tinh tại E khi có tác dụng nguội tự lỏng c) Tính lượng pha α cùng β trong cùng tinh trên E’ 2. Cho giản đồ dùng pha 2 cấu tử A với B hòa tan hạn chế ở tâm trạng lỏng a) Hãy điền sự tồn tại của các pha trong số những khu vực trống của giản vật dụng
b) Khi kim loại tổng hợp có nhân tố 60% A cùng 40 % B (thành phần khối lượng) thì ở ánh sáng 150 oC tồn tại phần lớn pha nào? xác minh thành phần của bọn chúng 7 c) Vẽ tổ chức triển khai tế vi của trường hòa hợp trên mang lại giản đồ pha hệ Cu– Ag như sau 3. Đối với kim loại tổng hợp Cu-Ag tất cả chứa 80 % kl Cu, hãy xác minh thành phần trộn lỏng, trộn rắn cùng phần trăm trọng lượng của bọn chúng khi vừa lòng kim được làm nguội mang lại 900 oC. Đáp số: 65 % , 35 % lỏng L 4. Đối với kim loại tổng hợp Cu-Ag gồm chứa 71,9 % kl Ag, hãy xác định thành phần những pha xuất hiện và phần trăm cân nặng của bọn chúng khi hòa hợp kim được gia công nguội mang lại (i) 780 oC, (ii) 778 oC, (iii) nhiệt độ phòng. Đáp số: (i) 100% L (ii) 23% , 77 %  (iii) 28% , 72 %  5. Một kim loại tổng hợp Cu-Ag cất 40 % kl Ag xác minh thành phần các pha xuất hiện và phần trăm cân nặng của bọn chúng khi thích hợp kim được gia công nguội đến (i) 780 o
C (ii) 778 oC Đáp số: (i) 50 % , 50 % lỏng L (ii)  tổng (8 % Ag),  (91,2 % Ag); 50 %  sơ cấp và 50 % tổ chức cùng tinh ( +) 8 mang đến giản vật dụng pha hệ Fe-C 9 7. Độ tan cực lớn của cacbon trong austenite khủng gấp từng nào lần vào ferrite? những độ tan cực to này ứng với nhiệt độ bao nhiêu? Đáp số: Độ tan cực to của cacbon trong  là 1,7 % ở 1148 oC
Độ tan cực đại của cacbon trong  là 0,02 % sinh hoạt 723 oC vì thế độ tan cực đại của cacbon trong  to gấp 1,7/0,02 = 85 lần vào . 8. đề xuất gia nhiệt độ đến ánh sáng tối thiểu là từng nào để thép có (a) 0,4 % C (b) 0,8 % C có cấu tạo hoàn toàn là autenite Đáp số: (a) 810 oC (b) 723 oC 9. A) Tính % khối lượng của những pha xuất hiện trong thép có 0,2 %; 0,4%; 0,6%; 0,8%; và 1,4 % C ví như chúng được làm nguội chậm rì rì từ vùng austenite cho 724 oC b) tái diễn câu a nếu chúng được thiết kế nguội lờ lững từ vùng austenite mang lại 722 oC Đáp số: a) làm cho nguội đến 724 oC hợp kim 0,2 % C: 77 % , 23 %  kim loại tổng hợp 0,4 % C: 51 % , 49 %  hợp kim 0,8 % C: 100 %  kim loại tổng hợp 1,4 % C: 10 % Fe3C, 90 %  b) có tác dụng nguội mang lại 722
oC kim loại tổng hợp 0,2 % C: 77 % proeutectic ferrite , 23 % pearlite ( + Fe3C) hợp kim 0,4 % C: 51 % proeutectic ferrite , 49 % pearlite ( + Fe3C) hợp kim 0,8 % C: 100 % pearlite ( + Fe3C) hợp kim 1,4 % C: 10 % proeutectic Fe3C, 90 % pearlite ( + Fe3C) 10 10) Một một số loại thép có tổ chức tế vi là 100 % pearlite. A) Hỏi % cacbon tổng số là bao nhiêu? b) xác minh thành phần những pha của pearlite nghỉ ngơi 722 oC với ở ánh nắng mặt trời phòng Đáp số: a) 0,8 % C b) Ở 722 oC pearlite gồm  (0,02 % C) cùng Fe3C (6,7 % C). Ở nhiệt độ phòng thì  là fe nguyên hóa học và Fe
3C (6,7 % C) vẫn không thay đổi 11) Một nhiều loại thép được thiết kế nguội cho 722 oC có tổ chức tế vi có 25 % pearlite và 75 % ferrite sơ cấp. Tính nhân tố của đúng theo kim? Đáp số: 0,22 % Cacbon 12) Một một số loại thép được gia công nguội mang đến 722 oC có tổ chức triển khai tế vi có 90 % pearlite cùng 10 % cementite Fe3C sơ cấp. Tính yếu tố của thích hợp kim? Đáp số: 1,4 % Cacbon


*
loại gián án Bai tap NVSP (Do) 43 382 0


Xem thêm: Nơi Bán Mít Sấy Khô Giá Bao Nhiêu, Mít Sấy Khô Giá Bao Nhiêu

*
trở nên tân tiến tư duy sáng chế cho học viên thông qua dạy dỗ học giải bài tập tọa độ hình học không khí chương trình lớp 12 ban nâng cao 15 2 6