BÀI TẬP MẪU NGUYÊN TỬ BO

     

Mẫu nguyên tử Bo với nguyên tử Hiđrô hay được phân nhiều loại từ dễ mang đến khó khiến cho bạn đọc cố gắng chắc nhị tiên đề Bo, Hệ trái Bo và sơ thứ mức tích điện của nguyên tử H.

Bạn đang xem: Bài tập mẫu nguyên tử bo


100 BÀI TẬP MẪU BOHR VÀ NGUYÊN TỬ HIDRO

Câu 1.  Chọn phạt biểu sai về mẫu nguyên tử:

A. Chủng loại nguyên tử của Rơdofo đó là mô hình thế giới nguyên tử kết hợp với thuyết điện tử cổ điển của Maxwell.

B. Chủng loại nguyên tử của Rơdofo giải thích được rất nhiều hiện tượng trong đồ gia dụng lí với hóa học nhưng mà vẫn không giải thích được tính bền bỉ của những nguyên tử và sự tạo thành thành những quang phổ vạch của những nguyên tử.

C. Mẫu nguyên tử Bo vẫn dùng mô hình hành tinh nguyên tử nhưng vận dụng thuyết lượng tử.

D. Mẫu nguyên tử Bo đã giải thích đúng sự tạo nên thành quang quẻ phổ vạch của các nguyên tử của mọi nguyên tử hóa học.

Câu 2. Bán kính tiến trình dừng sản phẩm công nghệ n của êlectron trong nguyên tử hidro :

A. Tỉ lệ thuận với n. B. Tỉ trọng nghịch với n. 

C. Tỉ trọng thuận cùng với n2. D. Tỉ lệ thành phần nghịch cùng với n2.

Câu 3. Phát biểu nòa sau đó là đúng với ý kiến của Bo về mẫu nguyên tử hidro:

A. Trong số trạng thái dừng, êlectron trong nguyên tử hidro chỉ hoạt động quanh hạt nhân theo phần đa quỹ đạo tròn có cung cấp kính trọn vẹn xác định.

B. Bán kính những quỹ đạo giới hạn tăng tỉ trọng với bình phương những số nguyên liên tiếp.

C. Tiến trình có nửa đường kính lớn ứng với năng lượng lớn, buôn bán kính nhỏ dại ứng với tích điện nhỏ.

D. A, B với C đa số đúng.

Câu 4. Chọn phân phát biểu không đúng với ngôn từ hai mang thuyết Bo:

A. Lúc nguyên tử nghỉ ngơi trạng thái ngừng có năng lượng thấp đưa sang trạng thái dừng có năng lượng cao, nguyên tử vẫn phát ra photon.

B. Nguyên tử có năng lượng xác định khi nguyên tử đó ở tâm lý dừng

C. Trong các trạng thái dừng, nguyên tử không phản xạ hay hấp thụ năng lượng.


D. Ở tinh thần dừng khác nhau năng lượng của nguyên tử có giá trị khác nhau.

Câu 5. Chọn phát biểu không đúng về chủng loại nguyên tử Bo ?

A. định đề về những trạng thái dừng: Nguyên tử chỉ tồn tại một trong những trạng thái bao gồm năng lượng xác định gọi là các trạng thái dừng. Trong các trạng thái dừng nguyên tử sự phản xạ năng lượng.

B. Tiên đề về việc bức xạ giỏi hấp thụ: khi nguyên tử gửi từ trạng thái dừng có năng lượng Em chuyển quý phái trạng thái dừng có năng lượng En (với En Em) thì nguyên tử phạt ra 1 photon có năng lượng (varepsilon) = hfmn = Em -En .

C. Nếu nguyên tử sẽ ở trạng thái ngừng có năng lượng thấp En màhấp thụ được một photon có năng lượng đúng bởi hiệu Em - En thì nó gửi lên trạng thái ngừng Em.

D. Trong những trạng thái giới hạn của nguyên tử, êlectron chỉ vận động quanh hạt nhân theo rất nhiều quĩ đạo có buôn bán kính trọn vẹn xác định hotline là tiến trình dừng.

Câu 6. Chọn tuyên bố đúng. Trạng thái ngừng của nguyên tử là

A. Tinh thần đứng yên ổn của nguyên tử

B. Trạng thái chuyển động đều của nguyên tử.

C. Trạng thái trong số đó mọi êlectron của nguyên tử các không hoạt động đối với hạt nhân.


D. Một trong những các tâm lý có tích điện xác định, nhưng mà nguyên tử rất có thể tồn tại.

Câu 7. Cho nửa đường kính quỹ đạo Bo thứ nhất 0,53.10-10 m. Nửa đường kính quỹ đạo Bo thứ 5 bằng:

A. 2,65.10-10 m. B. 0,106.10-10 m. C. 10,25.10-10 m. D. 13,25.10-10 m.

Câu 8. Chọn tuyên bố đúng với cách nhìn của Bo về mẫu nguyên tử hidro:

A. Hành trình có nửa đường kính lớn ứng với năng lượng lớn, bán kính bé dại ứng với năng lượng nhỏ.

B. Trong số trạng thái dừng, êlectron vào nguyên tử hidro chỉ chuyển động quanh hạt nhân theo phần đông quỹ đạo tròn có phân phối kính trọn vẹn xác định.

C. Buôn bán kính các quỹ đạo dừng tỉ lệ cùng với bình phương những số nguyên liên tiếp.

D. Cả A, B và C đông đảo đúng.

Câu 9. Điều nào sau đấy là đúng lúc nói về sự tạo thành các dãy quang quẻ phổ của nguyên tử Hidro ?

A. Những vạch trong hàng Laiman được chế tác thành khi những êlectron đưa từ các quỹ đạo bên ngoài về hành trình K.

B. Những vạch trong dãy Banme được chế tác thành khi các êlectron chuyển từ những quỹ đạo bên phía ngoài về quy trình L.

C. Các vạch trong hàng Pasen được chế tác thành khi các êlectron chuyển từ các quỹ đạo phía bên ngoài về hành trình M.


D. A, B với C rất nhiều đúng.

Câu 10. Điều làm sao sau đây là đúng khi nói về tạo thành những vạch trong dãy Banme của nguyên tử hidro ?

A. Các vạch trong dãy Banme được chế tạo thành khi các êlectron chuyển từ các quỹ đạo bên phía ngoài về tiến trình L.

B. Vạch và (H_eta ) ứng với sự chuyển từ bỏ M sang trọng L với từ N lịch sự L.

C. Các vạch (H_gamma ) và (H_delta ) ứng với sự chuyển từ bỏ O sang trọng L với từ p. Sang L.

D. A, B và C rất nhiều đúng.

Câu 11. Dãy Banme ứng với việc chuyển êlectron từ quy trình ở xa phân tử nhân về hành trình nào sau đây ?

A. Quy trình K. B. Quỹ đạo L. C. Quỹ đạo M. D. Quy trình N.

Câu 12. Một nguyên tử ước ao phát một photon thì phải

A. Nghỉ ngơi trạng thái cơ bản.

B. Nhận kích phù hợp nhưng vẫn tồn tại ở trạng thái cơ bản.

C. êlectron đưa từ quỹ đạo tất cả mức năng lượng cao xuống quỹ đạo gồm mức tích điện thấp hơn.

D. Gồm một rượu cồn năng lớn.

Câu 13. Chọn phân phát biểu sai về đặc điểm của quang đãng phổ của hidro ?

A. Dãy Laiman trong vùng tử ngoại.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 5 Toán 8 Tập 1, Giải Bài Tập Trang 5, 6 Sgk Toán 8 Tập 1


B. Dãy Pasen vào vùng hồng ngoại.

C. Dãy Banme có 4 gạch đỏ, lam, chàm, tím (vùng tia nắng nhìn thấy) và một trong những phần ở vùng hồng ngoại.

D. Ở trạng thái cơ phiên bản nguyên tử hidro có năng lượng cao nhất.

Câu 14. Năng lượng ion hóa của nguyên tử hidro là :

A. Tích điện ứng cùng với n = ( infty)

B. Năng lượng cần hỗ trợ cho nguyên tử hidro để mang êlectron từ bỏ mức năng lượng ứng cùng với (n = 1) lên mức (n = ( infty)).

C. Tích điện ứng với tầm n = 1.

D. Cả A với C đa số đúng.

Câu 15. Khi nguyên tử hidro gửi từ quy trình M về tiến trình L:

A. Nguyên tử phát ra photon co năng lượng EM – EL.

B. Nguyên tử phát ra photon gồm tần số ( f=fracE_M-E_Nh) .

C. Nguyên tử vạc ra một vạch bao gồm bước sóng (lambda _32) .

D. Cả A, B và C các đúng.

Câu 16. Để nguyên tử hidro hấp thụ một photon, thì photon phải gồm năng lượng

A. Bằng năng lượng của trạng thái ngừng có năng lượng thấp nhất.

B. Bằng năng lượng của một trong các trạng thái dừng.

C. Bằng năng lượng của trạng thái dừng có năng lượng cao nhất.

D. Bằng hiệu tích điện của tích điện ở hai trạng thái ngừng bất kì.


Câu 17. Trong quang quẻ phổ của nguyên tử hidro, các vạch quang đãng phổ vào vùng hồng ngoại được tạo ra thành khi êlectron đưa từ những quỹ đạo bên phía ngoài về quỹ đạo:

A. K. B. L. C. M. D. N.

Câu 18. Vạch quang phổ gồm bước sóng 0,6563 μm là vun thuộc dãy:

A. Laiman. B. Banme. C. Pasen. D. Banme hoặc pasen.

Câu 19. Các gạch trong hàng Laiman trực thuộc vùng nào trong những vùng sau ?

A. Vùng hồng ngoại.

B. Vùng ánh sáng nhìn thấy.

C. Vùng tử ngoại.

D. Một phần nằm vào vùng tia nắng nhìn thấy, 1 phần nằm vào vùng tử ngoại.

Câu 20. Các gạch trong dãy Banme thuộc vùng nào trong các vùng sau ?

A. Vùng hồng ngoại.

B. Vùng ánh sáng nhìn thấy.

C. Vùng tử ngoại.

D. Một trong những phần nằm vào vùng tia nắng nhìn thấy, một trong những phần nằm vào vùng tử ngoại.

Câu 21. Các gạch trong hàng Pasen ở trong vùng nào trong những vùng sau ?


A. Vùng hồng ngoại.

B. Vùng ánh nắng nhìn thấy.

C. Vùng tử ngoại.

D. 1 phần nằm trong vùng ánh nắng nhìn thấy, một trong những phần nằm vào vùng tử ngoại.

Câu 22. Biết mức tích điện ứng với quỹ đạo dừng n vào nguyên tử hidro (E_n=-frac13,6n^2) (eV); n = 1, 2, 3,… lúc hidro ngơi nghỉ trạng thái cơ phiên bản được kích thích đưa lên tâm trạng có nửa đường kính quỹ đạo tăng thêm 9 lần. Khi vận động và di chuyển về nút cơ phiên bản thì phạt ra cách sóng của bức xạ có tích điện lớn duy nhất là:

A. 0,103 μm. B. 0,203 μm. C. 0,13 μm. D. 0,23 μm.

Câu 23. Năng lượng ion hóa đầu tiên của He bằng 24,6 eV. Một nguyên tử He sống trạng thái kích yêu thích có năng lượng -21,4 eV. Khi chuyển sang tinh thần cơ bản nó phân phát ra sự phản xạ thuộc miền làm sao cảu quang phổ ?

A. Miền tử ngoại. B. Miền ánh sáng nhìn thấy. C. Miền hồng ngoại. D. Miền tia Rơnghen.

Câu 24. Khi êlectron hoạt động trên hành trình M của nguyên tử hidro. Số vun phổ nhưng mà nguyên tử hidro rất có thể phát ra là


A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 25. Nguyên tử hidro bị kích thích vị chiếu xạ cùng êlectron của nguyên tử đã chuyển từ hành trình K lên N. Sau khi ngừng chiếu xạ, nguyên tử hidro phát xạ đồ vật cấp, phổ xạ này gồm:

A. 2 vạch. B. 3 vạch. C. 4 vạch. D. 6 vạch.

Câu 26. Các mức năng lượng của nguyên tử hidro ngơi nghỉ trạng thái dừng được xác minh bằng công thức: (E_n=-frac13,6n^2) ; h = 6,625.10-34 Js ; c = 3.108 m/s ; 1eV = 1,6.10-19 J. Cách sóng lâu năm nhất của sự phản xạ trong dãy Laiman là:

A. 0,12μm. B. 0,16μm. C. 0,12μm. D. 0,12μm.

Câu 27. Vạch lắp thêm hai của hàng Laiman tất cả bước sóng là: 0,1026m. Biết rằng năng lượng cần thiết tối thiểu nhằm bứt êlectron ra khỏi nguyên tử hidro từ tâm trạng cơ bản là 13,6eV. Cách sóng ngắn nhất của vén quang phổ trong hàng Pasen là:


A. 0,461μm. B. 0,673μm. C. 0,832μm. D. 0,894μm.

Câu 28. Gọi (lambda _1) và (lambda _2) lần lượt là hai cách sóng của hai vạch quang phổ trước tiên và máy hai trong hàng Laiman. Gọi (lambda _alpha ) là cách sóng của gạch (H_alpha ) trong hàng Banme. Ba giá trị cách sóng (lambda _alpha ), (lambda _1), (lambda _2) liên hệ cùng với nhau vị biểu thức

A. (frac1lambda _alpha =frac1lambda _1 +frac1lambda _2 ) B. (frac1lambda _alpha =frac1lambda _1 -frac1lambda _2 ) C. (lambda _alpha ) = (lambda _1) + (lambda _2) D. (lambda _alpha ) = (lambda _1) - (lambda _2)

Câu 29. Trong quang phổ của hidro, biết bước sóng của những vạch đầu tiên trong hàng Laiman (lambda _21) = 0,1216m, hàng Banme là (lambda _32) = 0,6563m. Cách sóng (lambda _31) của vun quang phổ sản phẩm hai trong hàng Laiman là:


A. 0,1016μm. B. 0,3889μm. C. 0,5347μm. D. 0,7779μm.

Câu 30: Biết mức tích điện ứng cùng với quĩ đạo ngừng n trong nguyên tử hiđrô: En = -13,6/n2 (eV); n = 1,2,3, ... Electron trong nguyên tử hiđrô sống trạng thái cơ phiên bản được kích thích chuyển lên tinh thần có bán kính quĩ đạo tạo thêm 9 lần. Khi di chuyển về nấc cơ bản thì nguyên tử phạt ra bức xạ có năng lượng lớn nhất là 

A. 13,6 eV. B. 12,1 eV C. 10,2 eV D. 4,5 eV

Câu 31. Mức năng lượng của các quĩ đạo dừng của nguyên tử hiđrô theo lần lượt từ trong ra bên ngoài là E1 = -13,6 eV; E2 = -3,4 eV; E3 = -1,5 eV; E4 = -0,85 eV. Nguyên tử sinh sống trạng thái cơ bản có kỹ năng hấp thụ các phôtôn có tích điện nào bên dưới đây, để nhảy đầm lên một trong các mức trên?

A. 12,2 eV B. 3,4 eV C. 10,2 eV D. 1,9 eV 

Câu 90: Cho một chùm sáng trắng đi sang 1 đám khí H nung rét với nhiệt độ thấp hơn ánh nắng mặt trời của nguồn sáng white rồi chiếu vào một trong những máy quang phổ. Bên trên màn ảnh máy quang đãng phổ, trong vùng nhìn thấy ta thu được gì?


 A. Những vạch sáng trên nền buổi tối B. Quang quẻ phổ thường xuyên

 C. Ko quan tiếp giáp thấy gì cả D. Những vạch tối trên nền sáng

Câu 91. Một nguyên tử gửi từ trạng thái dừng gồm mức tích điện Em = - 1,5eV thanh lịch trạng thái dừng bao gồm có mức tích điện Em = - 3,4eV. Tần số của bức xạ mà nguyên tử phạt ra là:

A. 6,54.1012Hz B. 4,58.1014Hz C. 2,18.1013Hz D. 5,34.1013Hz

Câu 92. Trong quang đãng phổ của hidro vạch đầu tiên của hàng Laiman (lambda) = 0,1216μm; vén Hα của dãy Banme (lambda _alpha )= 0,6560μm; vạch đầu tiên của hàng Pasen (lambda _1) =1,8751μm. Bước sóng của vun thứ cha của hàng Laiman bằng

A. 0,1026μm B. 0,0973μm C. 1,1250μm D. 0,1975μm

Câu 93. Vạch quang đãng phổ thứ nhất của các dãy Banme cùng Pasen trong quang đãng phổ của nguyên tử hidro bao gồm bước sóng theo lần lượt là 0,656μm cùng 1,875μm. Bước sóng của vén quang phổ trang bị hai của dãy Banme là


A. 0,286μm B. 0,093μm C. 0,486μm D. 0,103μm

Câu 94. Bước sóng của vén quang phổ đồ vật hai trong hàng Laiman là 0,103 μm, cách sóng của gạch quang phổ trước tiên và thứ 2 trong hàng Banme là 0,656 μm và 0,486 μm. Cách sóng của vạch máy 3 trong hàng Laiman là

A. 0,0224 μm B. 0,4324 μm C. 0,0976 μm D. 0,3627 μm

Câu 95. Bước sóng của vun quang phổ đầu tiên trong dãy Laiman là 0,122 μm, cách sóng của vén quang phổ trước tiên và thứ hai trong hàng Banme là 0,656 μm cùng 0,486 μm. Cách sóng của vạch trước tiên trong hàng Pasen là

A. 1,8754 μm B. 1,3627 μm. C. 0,9672 μm D. 0,7645 μm.

Câu 96.

Xem thêm: Công Thức Cách Tính Tổng 1+2+3+...+N, Bài 1 : Tính Nhanh Tổng Sau1+2+3+4+

 Biết cách sóng ứng với nhị vạch đầu tiên trong dãy Laiman của quang phổ Hydro là (lambda _1) = 0,122 μm và (lambda _2)  = 0,103 μm. Bước sóng của gạch Hα trong quang đãng phổ bắt gặp của nguyên tử Hydro bằng

A. 0,46 μm B. 0,625 μm C. 0,66 μm D. 0,76 μm


Câu 97. Vạch đầu tiên của hàng Laiman với vạch cuối cùng của dãy Banme trong quang đãng phổ hidrô có bước sóng (lambda _1) = 0,1218μm và (lambda _2) = 0,3653μm. Tích điện ion hóa của nguyên tử hidro lúc ở tâm lý cơ bản

A. 3,6eV B. 26,2eV C. 13,6eV D. 10,4eV

Câu 98. Vạch đồ vật hai của hàng Laiman có bước sóng (lambda) = 0,1026 μm.Cho biết năng lượng quan trọng tối thiểu nhằm bứt electron thoát khỏi nguyên tử hidrô từ tâm lý cơ bạn dạng là 13,6eV. Bước sóng ngắn duy nhất của vén quang phổ trong hàng Pasen bởi

A. 0,482 μm B. 0,725 μm C. 0,832 μm D.0,866 μm

Câu 99. Cho giá chỉ trị những mức tích điện của nguyên tử hiđrô là E1= -13,6eV; E2= -3,4 eV; E3= -1,5 eV. đến h = 6,625.10–34 Js; c = 3.108 m/s. Cách sóng nhiều năm nhất của phản xạ trong hàng Laiman là:

A. 0,12μm B. 0,09μm C. 0,65μm D. 0,45μm


Câu 100. Khi Hiđrô ngơi nghỉ trạng thái cơ phiên bản được kích mê say lên tâm trạng có nửa đường kính quỹ đạo tăng lên 9 lần. Khi di chuyển về mức cơ bản thì phát ra bước sóng phản xạ có tích điện lớn nhất là:

A. 0,103μm B. 0,203μm C. 0,13μm D. 0,23μm

 

 

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn đồ lý lớp 12 - coi ngay