BÀI TẬP QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT

     

Quá trình đẳng nhiệt: quá trình biến hóa trạng thái khi ánh sáng không đổi.

Bạn đang xem: Bài tập quá trình đẳng nhiệt

Định phương pháp Bôilơ-Mariốt (Boyle-Mariotte): Đối với lượng khí lí tưởng khẳng định của một hệ khép kín, trong vượt trình biến đổi trạng thái với thông số nhiệt độ không đổi áp suất của khí lí tưởng gây ra áp lực tỉ lệ nghịch cùng với thể tích.


1/ Biểu thức của Định luật pháp Bôilơ-Mariốt

= hằng số

trong đó:

p: áp suấtV: thể tích


Đường đẳng sức nóng là đường trình diễn sự thay đổi thiên của áp suất theo thể tích khi ánh sáng không đổi. Vào hệ tọa độ (p,V) đường đẳng nhiệt độ là mặt đường hypebol
Đường đẳng nhiệt trong những hệ trục tọa độ không giống nhau

Bài quy trình đẳng nhiệt, định mức sử dụng Bôilơ-Mariốt


Bài tập quá trình đẳng nhiệt, định luật Bôilơ-Mariốt cơ bản

p1V1 = p2V2 = … =p$_n$V$_n$

trong đó:

p: áp suấtV: thể tíchđơn vị áp suất 1atm=760mmHg=1,013.105Pađơn vị thể tích: 1 lít=1 dm3=10$^-3 $m3=10$^3 $cm3

Bài tập quy trình đẳng nhiệt, định luật Bôilơ-Mariốt rất có thể tích, áp suất cực nhọc xác định

áp dụng công thức tính thể tích khí trong ống hình trụ chiều lâu năm l, huyết diện S

V = l.S

áp dụng công thức tính thể tích lúc biết cân nặng m và khối lượng riêng ρ của chất khí

công thức tính áp suất tại độ sâu h trong lòng chất lỏng

p=po + ρgh

công thức tính áp suất vày lực F nén vuông góc lên diện tích s S

Bài tập quy trình đẳng nhiệt, định luật Bôilơ-Mariốt bơm khí vào vào bình:

Trạng thái 1: thường lấy là lúc không bơm:

thể tích khí=thể tích khí tất cả sẵn vào bình + thể tích khí x chu kỳ bơmáp suất=áp suất bao gồm trong bình

Trạng thái 2:

thể tích khí=thể tích bình chứaáp suất tính theo bí quyết định dụng cụ Boyle-Mariotte


Video Bài quá trình đẳng nhiệt, định vẻ ngoài Bôilơ-Mariốt


Bài tập quy trình đẳng nhiệt, định luật Bôilơ-Mariốt

Bài 1: Một lượng khí xác minh ở áp suất 3atm rất có thể tích là 10 lít. Tính thể tích của khối khí lúc nén đẳng nhiệt đến áp suất 6atm.


Hướng dẫn

Phân tích bài xích toán

trạng thái 1: p1=3atm; V1=10lít

trạng thái 2: p2=6atm

Giải:

Quá trình đẳng sức nóng => p1V1=p2V2 => V2=5lít

hoặc: áp suất tăng 2 => thể tích giảm 2 => V2=5lít


<Ẩn HD>
Bài 2: Nén đẳng nhiệt độ khối khí khẳng định làm áp suất biến hóa một lượng là 0,5atm. Biết thể tích với áp suất lúc đầu lần lượt là 5lít với 2atm, tính thể tích của khối khí dịp sau.


Hướng dẫn

Phân tích bài bác toán

Trạng thái 1: V1=5lít; p1=2atm

Trạng thái 2: p2=2+0,5=2,5atm (nén khí thể tích giảm => áp suất tăng)

Giải

p1V1=p2V2=> V2=4lít


<Ẩn HD>
Bài 3: trọng lượng riêng của oxi ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,43kg/m3. Tính khối lượng khí oxi sinh hoạt trong bình kín đáo thể tích 10 lít, áp suất 150atm ánh nắng mặt trời 0oC.


Hướng dẫn

Phân tích bài toán:

điều khiếu nại tiêu chuẩn chỉnh (trạng thái 1) p1=1atm; t1=0oC; ρ=1,43kg/m3

trạng thái 2: V2=10lit; p2=150atm; t2=0oC

Giải

p1V1=p2V2 => V1=1500lít=1,5m3

=> m=ρV=2,145kg


<Ẩn HD>
Bài 4: 6 lít khí giãn đẳng nhiệt cho thể tích 9 lit thì áp suất đổi khác một lượng 50kPa. Xác định áp suất thuở đầu và áp suất thời gian sau của khối khí


Hướng dẫn

Phân tích bài toán

trạng thái 1: V1=6 lít; p1

trạng thái 2: V2=9lít; p2=p1 – 50kPa (thể tích tăng áp suất giảm)

Giải

p1V1=p2V2=(p1 – 50)V2 => p1=150kPa => p2=100kPa


<Ẩn HD>
Bài 5: Một sạn bong bóng khí sống độ sâu 5m có thể tích đổi khác như cố kỉnh nào lúc nổi lên mặt nước đến áp suất tại phương diện nước là 105Pa, khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3, gia tốc trọng ngôi trường là 10m/s2.


Hướng dẫn

phân tích bài xích toán

trạng thái 1: sống độ sâu 5m: V1; p1=ρgh + 105Pa=1,5.105Pa

trạng thái 2: ở phương diện nước: V2; p2=105Pa

Giải

p1V1=p2V2 => V2=1,5V1


<Ẩn HD>
Bài 6: Tính độ sau của đáy hồ khu vực có khủng hoảng bong bóng khí nổi lên từ đáy, biết trọng lượng riêng của nước là 103kg/m3, thể tích của sạn bong bóng khí tại mặt hồ tăng 1,2 lần với áp suất tại mặt hồ nước là 105Pa, mang g=10m/s2.


Hướng dẫn

phân tích bài toán:

trạng thái 1 (tại đáy): V1; p1=po + ρgh

trạng thái 2 (tại mặt): V2=1,2V1; p2=po

Giải:

V1p1=V2p2 => h=2m


<Ẩn HD>
Bài 7: Tính thể tích và áp suất của một lượng khí xác minh biết trường hợp áp suất tạo thêm 5.105Pa thì thể tích khí biến đổi 5 lít, nếu như áp suất tăng thêm 2.105Pa thì thể tích của khối khí biến đổi 3 lít. Biết vượt trình biến đổi trạng thái có nhiệt độ không đổi.


Hướng dẫn

phân tích bài toán:

trạng thái 1: V1; p1

trạng thái 2: V2=V1– 5; p2=p1 + 5.105Pa

trạng thái 3: V3=V1 – 3; p3=p1 + 2.105Pa

lưu ý: áp suất tăng thì thể tích giảm

Giải:

p1V1=p2V2=p3V3 => p1=4.105Pa; V1=9 lít


<Ẩn HD>
Bài 8: Một ống thủy tinh trong hình trụ huyết diện S, một đầu kín một đầu hở. Phía bên trong ống thủy tinh chứa khí lí tưởng được ngăn với bên phía ngoài bởi cột thủy ngân gồm chiều lâu năm 15cm. Tại thời điểm ban đầu ống để thẳng cầm đầu hở quay lên trên mặt (hình vẽ), fan ta đo được chiều dài của cột không khí bên trong ống là 30cm. Biết áp suất khí quyển là 1,013.105Pa, rước g=10m/s2, cân nặng riêng của thủy ngân là 13600 kg/m3. Tính chiều dài của cột không khí trong các trường phù hợp sau (lưu ý giọt thủy ngân không biến thành rơi ngoài ống thủy tinh)

a) Ống được đặt nằm ngang.

b) Ống được đặt thẳng đứng, miệng ống sống dưới.

c) Ống được để nghiêng một góc 30$^0 $so cùng với phương trực tiếp đứng, mồm ống sinh sống trên.

d) Ống được để nghiêng một góc 30$^0 $so với phương thẳng đứng, miệng ống làm việc dưới.

*


Hướng dẫn

Phân tích bài bác toán:

để giải bài toán cần áp dụng công thức tính thể tích hình trụ V= h.S cùng với S là tiết diện ngang, h là chiều cao của ống. Cách làm tính áp suất p=F/S cùng với F=mg=ρVg=ρloS.g là trọng lượng của vật nén lên diện tích s S.

lo=15cm=0,15m; l1=30cm=0,3m; po=1,013.105(Pa)

Trạng thái 1: khi ống trực tiếp đứng, miệng ống sinh hoạt trên

V1=l1.S; p1=po + ρlog

a/ ống đặt nằm ngang

trạng thái 2: V2=l2.S; p2=po

V2p2=V1p1 => l2=0,36m

b/ ống để thẳng đứng miệng ống cù xuống dưới:

trạng thái 3: V3=l3.S; p3=po – ρlog => l3=0,45m

c/ ống đặt thẳng đứng miệng ống con quay lên, nghiêng góc 30o

trạng thái 4: V4=l4.S; p4=po + ρlog.cos30o

V4p4=V1p1 => l4=0,307m

d/ ống để thẳng đứng miệng ống xoay xuống, nghiêng góc 30o

trạng thái 5: V5=l5.S; p5=p$_o $- ρlog.cos30o

V5p5=V1p1 => l5=0,43m

Lưu ý: ví như áp suất trong bài bác tính theo mmHg thì áp suất vào ống p=po ± lo


<Ẩn HD>
Bài 9: Ấn một ống hình trụ dài 40cm một đầu hở xuống nước theo phương trực tiếp đứng (như hình vẽ). Tìm độ cao cột nước dơ lên trong ống, biết cân nặng riêng của nước là 103kg/m3, lấy g=10m/s2, áp suất lúc trong ống lúc ở cùng bề mặt nước là 105Pa, nhiệt độ không biến hóa trong tổng thể quá trình.

*


Hướng dẫn

Phân tích bài xích toán

l1=40cm=0,4m; ρ=103kg/m3

Trạng thái 1: V1=l1.S; p1=105Pa

Trạng thái 2: V2=l2.S; p2=p1 + ρgl2

Giải

p1V1=p2V2 => l2=0,385 (m)

=> x=l1 – l2=0,015 (m)


<Ẩn HD>
Bài 10: Dùng một bơm tay nhằm bơm không khí 1atm vào quả bóng thể tích 2 lít tất cả áp suất bên phía trong là 1atm. Tính áp suất phía bên trong quả trơn sau 60 lần bơm, biết các lần bơm được 50cm3 bầu không khí vào trái bóng. Coi quy trình bơm ánh nắng mặt trời là ko đổi


Hướng dẫn

phân tích bài xích toán

thể tích khí bơm vào láng V=50.60=3000cm3=3lít

trạng thái 1: V1=3 + 2=5 lít; p1=1atm

trạng thái 2: V2=2 lít; p2=?

Giải:

p1V1=p2V2 => p2=2,5atm


<Ẩn HD>
Bài 11. Ví như áp suất của một lượng khí thay đổi 2.105N/m2 thì thể tích thay đổi 3lít. Nếu áp suất chuyển đổi 5.105N/m2 thì thể tích đổi khác 5lít. Tính áp suất cùng thể tích ban đàu của khí biết ánh sáng của khí ko đổi.


Hướng dẫn

Trạng thái 1: p1; V1

trạng thái 2: p2 = p1 + 2.105; V2 = V1 – 3

Trạng thái 3: p3 = p1 + 5.105; V2 = V1 – 5

p1V1 = p2V2 = p3V3 => p1 = 4.105N/m2; V1 = 9lít.


<Ẩn HD>
Bài 12. Những lần bơm đưa được Vo = 80cm3 không khí vào ruột xe. Sau thời điểm bơm diện tích tiếp xúc của các vỏ xe pháo với mặt con đường là 30cm2. Thể tích của ruột xe sau khoản thời gian bơm là 2000cm3. Áp suất khí quyển po = 105Pa. Trọng lượng xe là 600N. Coi ánh nắng mặt trời là không đổi, tính chu kỳ bơm.

Xem thêm: Đâu Không Phải Là Đại Lượng Đo Của Đồng Hồ Nào Không Phải Đồng Hồ Đo Điện


Hướng dẫn

Sau n lần bơm, lượng khí vào trong bánh xe

ở tâm trạng 1: p1 =105Pa; V1 =2000 + nVo

ở trạng thái 2: p2 = po + p’ = po + F/S = 3.105Pa; V2 = 2000cm3

p1V1 = p2V2 => n = 50


<Ẩn HD>
Bài 13. Một xilanh được đậy bằng pittong. Pittong hoàn toàn có thể trượt không ma sát dọc theo thành xilanh. Pittong có cân nặng m, diện tích S. Khí hoàn toàn có thể tích thuở đầu V. áp suất khí quyển là po. Tìm kiếm thể tích khí nếu xilanh vận động thẳng đứng với gia tốc a. Coi ánh sáng là không đổi.


Hướng dẫn

Gọi V,p là thể tích cùng áp suất khí trong xilanh khi pittong đứng cân nặng bằng.

Các lực chức năng vào pitton:

Trọng lực p = mg;

lực đẩy khí trong xilanh F1 = pS;

lực đẩy của khí kế bên xilanh: F2 = poS

pittong cân bằng => pS = poS + mg

Gọi V’; p’ là thể tích cùng áp suất khí vào xilanh lúc pittong gửi động

Các lực tính năng vào pitton:

Trọng lực p = mg;

lực đẩy khí vào xilanh F’1 = p’S;

lực đẩy của khí ngoại trừ xilanh: F’2 = poS

Định phương tiện II Newton: mg + poS – p’S = ±ma (đi lên hoặc đi xuống)

quá trình đẳng sức nóng p’V’ = pV => p’ = pV/V’

=> mg + poS – (mg + poS) = ±ma

=> V’ = (mg + poS)V/


<Ẩn HD>
Bài 14. Một xilanh ở ngang kín đáo hai đầu, hoàn toàn có thể tích V = 1,2lít và chứa không khí nghỉ ngơi áp suất po = 105N/m2. Xilanh được tạo thành 2 phần đều nhau bởi pittong mỏng khối lượng 100g để thẳng đứng. Chiều dài xilanh 2L = 0,4m. Xilanh được xoay với tốc độ góc ω quanh trục trực tiếp đứng trọng tâm xilanh. Tính ω giả dụ pittong nằm biện pháp trục tảo đoạn r = 0,1m lúc có cân bằng tương đối.

*


Hướng dẫn

khi xilanh đứng yên, khí trong mỗi nửa xilanh rất có thể tích là V/2 = SL = 0,6lít = 0,6.10-3m3, áp suất là po

khi xilanh quay, khí vào nửa xilanh I có thể tích V1 = S(L –r); áp suất p1

khí trong nửa xilanh II rất có thể tích V2 = S(L+r), áp suất p2

Định pháp luật Bôilơ-Mariot mang đến hai nửa xilanh

poSL = p1S(L-r) = p2S(L+r)

=> p1 = po; p2 = po

Các lực tính năng lên pittong theo phương ngang F1 = p1S; F2 = p2S; các lực này gây ra tốc độ hướng trọng điểm làm xilanh xoay đều

F1 – F2 = mrω2 => ω = 200rad/s


<Ẩn HD>
Bài 15. Một bơm hút thể tích ΔV bắt buộc bơm từng nào lần hút khí vào bình rất có thể tích V trường đoản cú áp suất po mang lại áp suất p. Coi ánh sáng của khí là ko đổi.


Hướng dẫn

Ban đầu khí vào bình rất có thể tích V, áp suất po

sau khi bơm lần trước tiên khí trong bình rất có thể tích V + ΔV áp suất p1

=> p1/po = V/(V + ΔV)

Sau lúc bơm lần vật dụng hai khí vào bình hoàn toàn có thể tích V + ΔV áp suất p2

p2/po = (p2/p1).(p1/po) = ()2

tương từ sau lần bơm thiết bị n khí trong bình tất cả áp suất p

=> p/po = ()$^n$ => n =

lg: hàm logarit cơ số 10


<Ẩn HD>
Bài 16. Một ống nhỏ tiết diện đều, một đầu kín. Một cột thủy ngân cao 75mm đứng cân nặng bằng, bí quyết đáy 180mm khi ống trực tiếp đứng miệng ống ngơi nghỉ trên và giải pháp đáy 220mm khi ống thẳng đứng miệng ống sinh sống dưới. Search áp suất khí quyển với độ dài cột không gian trong ống lúc ống nằm ngang.


Hướng dẫn

*

Khi mồm ống làm việc trên: V1 = Sx1; p1 = po + h

Khi mồm ống ở dưới: V2 = Sx2; p2 = po – h

Theo định biện pháp Bôilơ-Mariot: p1V1 = p2V2

=> po = h(x2 + x1)/(x2 – x1) = 75(220+180)/(220 – 180) = 750mmHg

Khi để ống ở ngang: Vo = Sxo; po

poVo = p1V1 => xo = (po + h)x1/po = 198mm


<Ẩn HD>
Bài 17. Một ống thủy tinh một đầu kín, nhiều năm 57cm cất không khí tất cả áp suất bằng áp suất không gian (76cmHg). Ấn ống vào vào chậu thủy ngân theo phương trực tiếp đứng, miệng ống sinh hoạt dưới. Tìm chiều cao cột thủy ngân đi vào ống khi lòng ống ngang khía cạnh thoáng thủy ngân.


Hướng dẫn

Gọi L là chiều nhiều năm của ống, x là độ cao cột thủy ngân bước vào ống (0 1 = S.L; p1 = po = 76cmHg

Sau khi ấn vào vào thủy ngân: V2 = S(L-x); p2 = po + L-x

p1V1 = p2V2 => x = 19cm


<Ẩn HD>
Bài 18. Ống thủy tinh trong một đầu kín dài 112,2cm cất không khí sinh sống áp suất khí quyển po = 75cmHg. Ấn ống xuống một chậu thau nước theo phương thẳng đứng, mồm ống làm việc dưới. Tìm độ cao cột nước lấn sân vào ống khi lòng ống ngang với khía cạnh nước.


Hướng dẫn

Gọi L là chiều dài của ống, x là độ cao cột nước đi vào ống (0 1 = S.L; p1 = po = 75cmHg

Sau khi ấn vào trong nước: V2 = S(L-x); p2 = po +

p1V1 = p2V2 => x = 10,2cm


<Ẩn HD>
Bài 19. Ống chất thủy tinh một đầu kín dài 80cm, đựng không khí sinh hoạt áp suất bởi áp suất khí quyển po = 75cmHg. Ấn ổng thủy ngân theo phương trực tiếp đứng, mồm ống ở bên dưới (thấp hơn) mặt thủy ngân 45cm. Tìm độ cao cột thủy ngân bước vào ống.

*


Hướng dẫn

Gọi L là chiều dài của ống, x là độ cao cột thủy ngân đi vào ống (0 1 = S.L; p1 = po = 75cmHg

Sau khi ấn vào trong thủy ngân: V2 = S(L-x); p2 = po + h – x

p1V1 = p2V2 => x = 20cm


<Ẩn HD>
Bài 20. Ống thủy tinh trong dài 60cm, trực tiếp đứng, đầu kín ở dấu, đầu hở sinh hoạt trên. Cột không gian cao 20cm trong ống bị giam bởi vì cột thủy ngân cao 40cm. Áp suất khí quyển po = 80cmHg. Nhiệt độ không đổi. Lúc ống bị lật ngược

a/ Tìm độ cao cột thủy ngân còn sót lại trong ống

b/ tìm kiếm chiều nhiều năm ống để cục bộ cột thủy ngân không chảy ra ngoài.


Hướng dẫn

x = 20cm; h = 40cm; L = 60cm

Ban đầu, khí vào ống có thể tích V1 = Sx, áp suất p1 = po + h

Khi ống bị lật ngược, một trong những phần thủy ngân rã ra ngoài, phần còn sót lại có độ dài h’ 2 = S(L – h’), áp suất p2 = po – h’

Áp dụng định cách thức Bôilơ-Mariot

p1V1 = p2V2 => h’ = 20cm

b/ gọi L’ là chiều lâu năm của ống để toàn thể cột thủy ngân không chảy ra ngoài, thời điểm đó thể tích vào ống V3 = (L’-h)S, áp suất p3 = po – h

áp dụng định nguyên tắc Bôilơ-Mariot

p1V1 = p3V3 =>L’ = 100cm


<Ẩn HD>
Bài 21. Một ống hình tròn trụ hẹp, kín hai đầu, dài L = 105cm, đặt nằm ngang. Giữa ống bao gồm một cột thủy ngân nhiều năm h = 21cm, phần còn sót lại của ống cất không khí ngơi nghỉ áp suất po = 72cmHg. Tìm kiếm độ di chuyển của cột thủy ngân khi ống trực tiếp đứng.

*


Hướng dẫn

Ban đầu lúc ống nằm ngang, khí ở hai bên cột thủy ngân kiểu như nhau, mỗi bên rất có thể tích Vo = SL1, áp suất po.

L1 = (L-h)/2 = 42cm; h = 21cm; po = 72cmHg

Khi ống trực tiếp đứng:

*

Khí ở chỗ trên V1 = S(L1 + x); p1

Khí tại vị trí dưới: V2 = S(L1 – x); p2 = p1 + h

Áp dụng định hình thức Bôilơ-Mariot đến hai phần

poVo = p1V1 = p2V2

=> poL1/(L1 + x) = poL1(L1 – x) – h

=> x = 6cm


<Ẩn HD>
Bài 22. Trong khoảng chân ko của một phong vũ biểu thủy ngân tất cả lọt vào một trong những ít không khí yêu cầu phong vũ biểu tất cả chỉ số nhỏ tuổi hơn áp suất thực của khí quyển. Lúc áp suất khí quyển là 768mmHg, phong vũ biểu chỉ 748mmHg, chiều dài khoảng tầm chân ko là 56mm. Kiếm tìm áp suất của khí quyển lúc phong vũ biểu này chỉ 734mmHg. Coi ánh sáng là ko đổi.


Hướng dẫn

p$_o1$ = 768mmHg, p’1 = 748mmHg; p’2 = 734mmHg; h’1 = 748mm; h’2 = 734mm; x1 = 56mm.

Ban đầu không gian trong phong vũ biểu bao gồm V1 = Sx1; áp suất p1 = p$_o1$ – p’1

Lúc sau, không gian trong phong vũ biểu bao gồm V2 = Sx2 = S(x1 + h’1 – h’2); p2 = p$_o2$ – p’2

Áp dụng định pháp luật Bôilơ-Mariot

p1V1 = p2V2 => p$_o2$ = 750mmHg


<Ẩn HD>
Bài 23. Một phong vũ biểu chỉ không nên vì gồm một ít không khí lọt được vào ống. Ở áp suất khí quyển po = 755mmHg phong vũ biểu này chỉ p1 = 748mmHg. Khi áp suất khí quyển là p’o = 740mmHg, phong vũ biểu chỉ p2 = 736mmHg. Coi diện tích mặt thủy ngân trong chậu là lớn, huyết diện ống nhỏ, ánh sáng không ráng đổi. Tìm kiếm chiều lâu năm L của ống phong vũ biểu.

*


Hướng dẫn

ở áp suất po, lượng khí bên trên cột thủy ngân có V1 = Sx, p1 = po – p’1

Ở áp suất p’o, lượng khí bên trên cột thủy ngân tất cả V2 = Sx’; p2 = p’o – p’2

Áp dụng định chế độ Bôilơ-Mariot: p1V1 = p2V2

=> (755 – 748)x = (740 – 736)x’ => 7x = 4x’ (1)

L = x + 748 = x’ + 736 (2)

từ (1) với (2) => x = 16mm => L = 764mm


<Ẩn HD>
Bài 24. Một ống thủy tinh tất cả chiều nhiều năm L = 50cm, ngày tiết diện S = 0,5cm2, được hàn bí mật một đầu và chứa đầy ko khí. Ấn ống chìm vào trong nước theo phương thẳng đứng, đầu kín đáo ở trên. Tính lực F cần bỏ trên ống để giữ lại ống trong nước sao cho đầu trên của ống nội địa thấp hơn mặt nước đoạn h =10cm. Biết cân nặng ống m = 15g áp suất khí quyển po = 760mmHg. Cân nặng riêng của nước ρ = 1000kg/m3


Hướng dẫn

*

Ban đầu: không khí trong ống tất cả V1 = S.L; p1 = po

khi đặt ống vào trong nước: V2 = Sx, p2 = po +

áp dụng định phương pháp Bôilơ-Mariot

p1V1 = p2V2 => x = 47,4cm.

Xem thêm: Các Hàm Số Lượng Giác Lớp 11 Nâng Cao, Hàm Số Lượng Giác

F = F$_A$ – p = ρ.Sx.g – mg = 87.10-3N


<Ẩn HD>
Bài 25. Ở độ sâu h1 = 1m dưới mặt nước tất cả một bọt bong bóng không khí hình cầu. Hỏi sinh hoạt độ sâu nào, bong bóng khí có cung cấp kínhnhỏ đi 2 lần. Cho khối lượng riêng của nước D = 103kg/m3, áp suất khí quyển po = 105N/m, g = 10m/s2, nhiệt độ nước không thay đổi theo độ sâu.


Hướng dẫn

*


<Ẩn HD>

Bài cùng chủ đề:


Bôilơ-Mariốt, đẳng nhiệt, con đường đẳng nhiệt, khí lí tưởng, quy trình đẳng sức nóng
Twitter Facebook
VẬT LÝ 10 | VẬT LÝ 11 | VẬT LÝ 12 | TÀI LIỆU VẬT LÝ TOÁN 10 | TOÁN 11 | TOÁN 12 | HỌC247
theo dõi
Đăng nhập
Notify of
new follow-up commentsnew replies khổng lồ my comments
0 BÌNH LUẬN
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
Search for:
wpDiscuz
0
0
Tham gia thảo luậnx
()
x
| Trả lời
Insert