Bài tập sự điện li

     

Trong chương trình hóa 11, chương Sự điện li giữ kiến thức chủ chốt của cả học kì 1. Vì chưng vậy, không chỉ là nắm vững lí thuyết mà những em đề nghị nắm được cả phần bài bác tập chương 1. Sau đây Kiến guru cung ứng cho các em Các dạng bài tập hóa 11 chương 1 chi tiết và không thiếu nhất.Bạn vẫn xem: Bài tập sự điện li

I. Bài xích tập hóa 11: chất điện li. Viết phương trình điện li

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ hầu như chất tan trong nước (hoặc rét chảy) phân li ra ion được call là mọi chất điện li. Axit, bazơ với muối là các chất điện li.

Bạn đang xem: Bài tập sự điện li

+ hóa học điện li bạo phổi là hóa học khi tan trong nước, những phân tử hoà tan các phân li ra ion, gồm:

các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Phần nhiều các muối. Phương trình năng lượng điện li của hóa học điện li mạnh sử dụng mũi tên một chiều (→).

+ hóa học điện li yếu là hóa học khi chảy trong nước chỉ có một số phân tử hoà tung phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

các axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Các bazơ ko tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình năng lượng điện li của hóa học điện li yếu thực hiện mũi tên 2 chiều ().

- các chất điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- những chất điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: nhờ vào định vẻ ngoài bảo toàn năng lượng điện tích: Tổng năng lượng điện dương bằng tổng năng lượng điện âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit tạo nên quỳ tím hoá đỏ, bazơ tạo cho quỳ tím hoá xanh. Riêng biệt với muối, còn tuỳ vào kết cấu mà cho các muôi trường khác nhau.

Ta bao gồm bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bới axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bới axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bới axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bươi axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc thay thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không thay đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài bác tập hóa 11: Tính độ đậm đặc ion vào dung dịch

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài tập hóa 11: Xác định muối bột từ các ion mang lại sẵn vào dung dịch

Dạng 3: xác định muối từ những ion mang đến sẵn vào dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi hỗn hợp chỉ đựng một nhiều loại cation với một nhiều loại anion. Những loại ion vào 4 dung dịch gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 dung dịch gì?

Giải:

Từ 8 ion phối hợp để tạo ra 4 dung dịch muối tan. Ion nào chế tác ít muối bột tan duy nhất thì xét trước.

Xét tự cation, Pb2+ chỉ kết hợp với NO3- mới tạo muối hạt tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ chế tác kết tủa cùng với CO32- cùng SO42- bắt buộc muối tan đã là BaCl2.

Mg2+ sinh sản kết tủa cùng với CO32- nên muối tan đang là MgSO4, còn sót lại là Na2CO3.

IV. Các dạng bài tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn điện tích

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol điện tích:

Khối lượng hóa học tan:

Áp dụng định giải pháp bảo toàn điện tích ta được:

Áp dụng định quy định bảo toàn năng lượng điện ta được:

(1)

(2)

Từ (1) với (2) => a = b = 0,1 mol.

Áp dụng định qui định bảo toàn điện tích ta được:

Từ (1) cùng (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

Xem thêm: Các Trường Đại Học Dưới 20 Điểm Ở Hà Nội, Top 10 Các Trường Đại Học Lấy Điểm Thấp Tphcm

V. Các dạng bài tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: nếu như = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

2)

0,01 0,02 M

0,05 0,05 M

pH = -log = -log = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M

0,2 0,4 M

pOH = -log = -log = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.

PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11

= 10-3 ; = 10-11.

b) pH giảm 1 => tăng 10 => V sút 10 lần.

Xem thêm: Khối C Gồm Những Ngành Nào? Môn Nào? Các Trường Đại Học Khối C

Cần bớt thể tích H2O bởi 9/10 V nhằm thu được dung dịch tất cả pH = 2.