Bài Tập Thấu Kính Lớp 9

     

Chào các bạn học sinh và quý thầy cô, bây giờ tretrucvietsun.comVN gởi tới bạn đọc tài liệu "Bài tập quang đãng hình học tập môn thứ Lý lớp 9 (có đáp án)". Hi vọng để giúp ích cho chúng ta học tập và giảng dạy.

Bạn đang xem: Bài tập thấu kính lớp 9

 

BÀI TẬP quang quẻ HÌNH HỌC – VẬT LÝ 9

Bài toán1:( Thấu kính quy tụ và vật đặt bên cạnh tiêu cự)

Vật sáng AB = h = 1cm được đặt vuông góc với trục chủ yếu của TKHT bao gồm tiêu cự f = 12cm. Điểm A nằm ở trục bao gồm và thiết bị AB bí quyết thấu kính một khoảng tầm d = 36cm.

a, Hãy dựng ảnh A’B’ của vật AB.

b, Vận dụng kiến thức và kỹ năng hình học , hãy tính khoảng cách từ ảnh đến TKHT và chiều cao của ảnh.

Xem thêm: Đặt Điện Áp Xoay Chiều U=200 Căn 2 00 Căn 2, Câu Hỏi Textcos(100Pi Textt)

Bài giải:

Cách 1:

Sử dụng tia đi qua quang trọng tâm O với tia trải qua tiêu điểm F cho thấu kính mang lại tia ló tuy vậy song với trục chính

a, Vẽ ảnh:

b, tóm tắt:

OF = OF’ = f = 12cm

OA = 36cm

AB = h = 1cm

Tính OA’, A’B’

Từ dấn xét: OH = A’B’. Ta có:

Tam giác ABF đồng dạng cùng với tam giác OHF (gg)

Tam giác ABO đồng dạng tam giác A’B’O (gg)

Vậy khoảng cách từ ảnh đến TKHT là 18cm. Độ cao của hình ảnh là 0,5cm.

Cách 2:

Sử dụng tia tới tuy nhiên song với trục chủ yếu đến TKHT đến tia ló qua tiêu điểm F’ và tia trải qua tiêu điểm F cho TKHT đến tia ló tuy vậy song cùng với trục chính.

Xem thêm: Giai Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 1, Hướng Dẫn Giải Chi Tiết, Chính Xác Toán Lớp 7

a, Vẽ ảnh:

b, bài xích giải:

Tính A’B’ theo (*) giải pháp 1 cùng A’B’ = 0,5cm.

Tam giác OKF’ đồng dạng với tam giác A’B’F’

(Vì OK = AB cùng A’F’ = OA’- OF’)


1

BÀI TẬP quang quẻ HÌNH HỌC – VẬT LÝ 9

Bài toán1:( Thấu kính quy tụ và thứ đặt ngoại trừ tiêu cự)

Vật sáng AB = h = 1cm được để vuông góc với trục chính của TKHT có tiêu cự

f = 12cm. Điểm A nằm tại trục chủ yếu và thứ AB phương pháp thấu kính một khoảng tầm

d = 36cm.

a, Hãy dựng hình ảnh A’B’ của đồ AB.

b, Vận dụng kiến thức hình học tập , hãy tính khoảng cách từ hình ảnh đến TKHT cùng

chiều cao của ảnh.

Bài giải:

Cách 1:

áp dụng tia đi qua quang trọng điểm O với tia trải qua tiêu điểm F mang lại thấu kính cho tia ló tuy nhiên

song với trục bao gồm

a, Vẽ ảnh:

B

O F’ A’

A F

H B’

b, nắm tắt: OF = OF’ = f = 12cm

OA = 36cm

AB = h = 1cm

Tính OA’, A’B’

Từ thừa nhận xét: OH = A’B’. Ta có:

Tam giác ABF đồng dạng cùng với tam giác OHF (gg)

""

AB BE AF AB OA OF

OH HF OF A B OF

     (AF = OA – OF)

1 36 12 24

" " 12 12 AB

  

12

" " 0,5

24

AB    (*)

Tam giác ABO đồng dạng tam giác A’B’O (gg)

1 36

" 0,5.36 18

" " " 0,5 "

AB OA

OA

A B OA OA

      

Vậy khoảng cách từ hình ảnh đến TKHT là 18cm. Độ cao của hình ảnh là 0,5cm.

Cách 2:

Sử dụng tia tới song song với trục chính đến TKHT mang lại tia ló qua tiêu điểm F’ cùng tia đi

qua tiêu điểm F mang lại TKHT mang đến tia ló tuy vậy song cùng với trục chính.

a, Vẽ ảnh:

B K

O A’

A F F’ 2

H B’

b, bài bác giải:

Tính A’B’ theo (*) cách 1 và A’B’ = 0,5cm.

Tam giác OKF’ đồng dạng với tam giác A’B’F’

""

" " " " " " " "

OK OF AB OF

A B A F A B OA OF

   

(Vì OK = AB với A’F’ = OA’- OF’)

1 12

0,5 " 12

" 12 0,5.12 6

" 6 12 18

OA

OA

OA



   

   

Vậy khoảng cách từ ảnh đến TKHT là 18cm. Độ cao của hình ảnh là 0,5cm.

Cách 3:

Sử dụng tia đi qua quang chổ chính giữa O và tia song song cùng với trục chính cho tia ló qua tiêu điểm

F’.

a, Vẽ ảnh: B H

F’ A’

A F O

B’

b, bài xích giải:

Tam giác OAB đồng dạng với tam giác OA’B’ (gg)

36 1

" " " " " "

OA OB AB

OA OB A B OA A B

     (1)

Tam giác OHF’ đồng dạng cùng với tam giác A’B’F’ (gg)

""

" " " " " " " "

OH OF AB OF

A B A F A B OA OF

   

( do OH = AB với A’F’ = OA’ – OF’)

12

" " " 12

AB

A B OA



(2)

từ bỏ (1) với (2) ta có:

36 12

36. " 432 12. "

" " 12

OA OA

OA OA

   

" 432: 24 18 OA   

Thay OA’ = 18 vào (1) ta được:

(1)

36 1

36 " " 18 " " 0,5

18 " "

A B A B

AB

     

Vậy khoảng cách từ ảnh đến TKHT là 18cm. Độ cao của ảnh là 0,5cm.

câu hỏi 2: ( TKHT cùng vật đặt phía bên trong tiêu cự)

Vật sáng sủa AB = h = 1cm được để vuông góc cùng với trục chính của TKHT tất cả tiêu cự

f = 12cm. Điểm A nằm trong trục chủ yếu và đồ AB giải pháp thấu kính một khoảng chừng

d = 8cm.

a, Hãy dựng ảnh A’B’ của vật AB.

b, Vận dụng kiến thức và kỹ năng hình học tập , hãy tính khoảng cách từ hình ảnh đến TKHT và

chiều cao của ảnh.

Bài giải: 3

Cách 1:

Sử dụng tia trải qua quang vai trung phong O cùng tia trải qua tiêu điểm F cho thấu kính đến tia ló tuy nhiên

song cùng với trục bao gồm

a, Vẽ ảnh: ’

B’ H

B

A’ F A O F’

b, bắt tắt: OF = OF’ = f = 12cm

OA = 8cm

AB = h = 1cm

Tính OA’, A’B’

Tam giác FAB đồng dạng cùng với tam giác FOH (gg)

AF AB

OF OH

 (1)

Mà AF = OF – OA và OH = A’B’ nên:

(1)

12 8 1

" " 12 " "

OF OA AB

OF A B A B



    " " 3 AB  cm.

Tam giác OAB đồng dạng cùng với tam giác OA’B’ (gg)

" " " " 3

" 24

81

OA A B OA

OA

OA AB

      cm.

Vậy chiều cao của ảnh là 3cm và khoảng cách từ hình ảnh đến TKHT là 24cm.

Cách 2:

Sử dụng tia tới song song với trục chủ yếu đến TKHT mang đến tia ló qua tiêu điểm F’ và tia đi

qua tiêu điểm F mang lại TKHT đến tia ló tuy vậy song với trục chính.

a, Vẽ ảnh:

B’ H

B K

A’ F A O F’

b, bài giải:

Tam giác FAB đồng dạng với tam giác FOH (gg)

AF AB

OF OH

 (1)

Mà AF = OF – OA cùng OH = A’B’ nên:

(1)

12 8 1

" " 12 " "

OF OA AB

OF A B A B



    " " 3 AB  cm.

Tam giác F’OK đồng dạng với tam giác F’A’B’ (gg)

"

" " " "

OF OK

A F A B

 mà lại OK = AB = 1cm yêu cầu

" 12 1

" " 36

" " " " " " 3

OF AB

AF

A F A B A F

     cm

Mà OA’ = A’F’ – OF’ = 36 – 12 = 24cm.

Vậy độ dài của hình ảnh là 3cm và khoảng cách từ ảnh đến TKHT là 24cm. 4

Cách 3:

Sử dụng tia trải qua quang trọng điểm O và tia tuy vậy song cùng với trục thiết yếu cho tia ló qua tiêu điểm

F’.

a, Vẽ ảnh: B’

B H

A’ F O F’

b, Giải:

Cách 3a :

Tam giác OAB đồng dạng với tam giác OA’B’ (gg)

" " " " " " "

8

OA OB A B OA A B

OA OB AB AB

     (1)

Tam giác F’OH đồng dạng với tam giác F’A’B’ (gg)

" " " "

"

F A A B

F O AB

 cơ mà F’A’ = OF’ + OA’ = 12 + OA’ nên:

12 " " "

12

OA A B

AB

 (2)

trường đoản cú (1) cùng (2)

" 12 "

8 12

OA OA 



Giải phương trình ta có công dụng OA’ = 24cm và vậy vào (1) tính được

A’B’ = 3cm.

Cách 3b:

Tam giác OAB đồng dạng với tam giác OA’B’(gg)

" " " " " "

8

OA OB A B OA OB

OA OB AB OB

     (1’)

Tam giác BB’H đồng dạng với tam giác OB’F’ (gg)

" " 12

"8

OB OF

BB BH

   ( Vì bảo hành = OA = 8cm)

Aùp dụng đặc thù dãy tỉ trọng thức , ta có:

" " " " " 12

3

12 8 12 8 4 4

OB BB OB BB OB OB

OB

      

(2’)

Từ (1’) với (2’) ta tính được OA’ = 24cm và A’B’ = 3cm.

Bài toán 3: ( Thấu kính phân kỳ và vật để nằm ngoài tiêu cự)

Vật sáng AB = h = 3cm được để vuông góc với trục thiết yếu của TKPK tất cả tiêu cự

f = 12cm. Điểm A nằm ở trục bao gồm và vật AB biện pháp thấu kính một khoảng chừng

d = 36cm.

a, Hãy dựng ảnh A’B’ của đồ dùng AB.

b, Vận dụng kiến thức hình học , hãy tính khoảng cách từ hình ảnh đến TKPK cùng

chiều cao của ảnh.

Bài giải:

Cách 1:

sử dụng tia trải qua quang chổ chính giữa O cùng tia tìm hiểu tiêu điểm F’ – cho TKPK tất cả tia ló

song tuy vậy với trục chính.

5

a, Vẽ ảnh:

B

B’ H

A F A" O F’

b, nắm tắt: OF = OF’ = f = 12cm

OA = 36cm

AB = h = 3cm

Tính OA’, A’B’

Tam giác F’OH đồng dạng với tam giác F’AB (gg)

"

"

F O OH

F A AB



Vì OH = A’B’ cùng F’A = OF’ + OA = 12 + 36 = 48 cm

" " " 12 " "

" " 0,75

" 48 3

F O A B A B

AB

F A AB

      centimet

Tam giác OA’B’ đồng dạng tam giác OAB (gg)

" " " " 0,75

"9

36 3

OA A B OA

OA

OA AB

      cm.

Vậy khoảng cách từ ảnh đến TKPK là OA’ = 9cm và độ cao hình ảnh A’B’ = 0,75cm.

Cách 2:

Sử dụng tia tuy vậy song cùng với trục chủ yếu có tia ló kéo dãn qua tiêu điểm F và tia nhắm tới

F’đến TKPK có tia ló tuy vậy song với trục chính.

a, Vẽ ảnh:

B H

B’ K

A F

A’ O F’

b, bài bác giải:

Tam giác F’OK đồng dạng cùng với tam giác F’AB

"

"

F O OK

F A AB



Vì OK = A’B’ và F’A = OF’+ OA = 12+36 = 48cm:

12 " "

" " 0,75

48 3

AB

A B centimet   

Tam giác FA’B’ đồng dạng cùng với tam giác FOH

" " " FA A B

OF AB

 bởi OH = AB =3cm: 6

12 " 0,75

"

12 3

OA

OA

    9cm

Vậy khoảng cách từ hình ảnh đến TKPK là OA’ = 9cm và độ cao ảnh A’B’ = 0,75cm.

Cách 3:

sử dụng tia trải qua quang tâm O và tia song song cùng với trục thiết yếu đến TKPK – bao gồm tia ló