BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN 2022

     

Bài tập thì hiện tại ngừng tiếp diễn là dạng bài xích tập thông dụng trong hầu hết các kì thi. Và hôm nay, công ty chúng tôi mang cho tới cho các bạn những dạng bài tập hay gặp. Vừa củng vậy ngữ pháp cũ, vừa soát sổ lại những kiến thức mới còn mông lung. Hãy cùng Patado có tác dụng thử những bài tập dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn có đáp án 2022

1. Hỗ trợ kiến thức cần nhớ về thì hiện tại tại ngừng tiếp diễn

Cách dùng: Thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn (HTHTTD) gồm chức năng thể hiện hành rượu cồn đã (quá khứ) với đang (hiện tại) xảy ra, với sẽ (tương lai) tiếp tục xảy ra. Hoặc nhận mạnh hành động vừa mới hoàn thành để lại tác động cho hiện tại tại.Công thức: cùng ôn luyện lại qua bảng cấu trúc thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn này nha.
Cấu trúcVí dụNghĩa
Khẳng địnhS(Subject) +have/has+ been+ V(Verb)_ingThey have been fighting for a long time.Họ đã chiến đấu trong khoảng thời hạn dài.
Phủ địnhS(Subject) + have/has + not + been + V(Verb)_ingAli has not been taking shower for 2 days.Ali dường như không tắm trong 2 ngày.
Câu hỏi nghi vấnHave/ Has + S(Subject) + been + V(Verb)_ing?

=> Yes, S(Subject) + have/has been + 

No, S(Subject) + have/has + not + been 

Has you been staying up late?Bạn vẫn sẽ thức khuya sao?

Một số “từ khóa” giúp thừa nhận biết cấu trúc Present Perfect Continuous như: for, in recent years/months, since, all night, …

Ví dụ: Linda has been playing computer game all night.

2. Bài bác tập thực hành

Bài 1.

Chia động từ bài tập hiện tại tại ngừng tiếp diễn tương xứng trong câu.

Andy … (search) for my way for a long time. In recent years, natural disasters … (occur) in all over the world. My laptop … (work) perfectly so far. I find no time to have it repaired. I … (look after) my daughter in the past week. He … (do) his research all day. But it isn’t still done. I (call) … John for hours and hours và he hasn’t answered. I’m really angry with him! It’s really smelly in here. … somebody …? (smoke) She (eat) … chocolate all morning, so she feels sick. I (paint) … my house all day, but it’s not finished yet. It (not, rain) … for three hours! Only about one hour.

*

Bài 2. 

Chọn lời giải đúng: Động từ nào phân chia theo Present Perfect Continuous (HTHTTD), hễ từ nào phân chia theo Present Perfect (HTHT).

I (have been waiting/have waited) for two hours, but she (has not been coming/has not come) yet. She (has been reading/has read) all the books written by Nguyen Nhat Anh. How many books you (have you read/have been you reading)?  He (has written/has been writing) a novel for one year, but she (hasn’t finished/has not been finishing) it yet. Mary (has been losing/has lost) her bag & she (has been looking/has looked) for it until now. Sarah is exhausted. She (has finished/has been finishing) her internship report.

Bài 3.

Viết lại những vấn đề mỗi thành viên trong mái ấm gia đình Thomas sẽ sẵn sàng cho mùa noel tới bởi câu có thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn.

What each thành viên of the Thomas family has been doing to prepare for Christmas?

 ———-

Jane và Peter – shop for food

Amy – sew cozy clothes

Linda – clean house

Minnie – decorate the tree

Tom – write some cards

Alex – wrap the presents

———-

Bài 4.

Viết lại câu sau nhờ vào tình huống gồm dùng thì hiện tại tại xong tiếp diễn và chứa trạng từ thời gian.

It started raining at three o’clock & it is still raining.

Xem thêm: Một Vật Dao Động Điều Hòa - Từ A Đến B Với Chu Kỳ T, Vị Trí Cân Bằng O

He started playing chess when he was ten và he still plays it.

Helen started looking for another job two months ago và she’s still looking.

We arrived here two hours ago & we’re still waiting for Mercy.

Jane has lost weight. She had been dieting for months now

That man is making me nervous. He has stared at me all evening.

*

Với những câu hỏi trên, tất cả dạng bài xích nào mà các bạn cảm thấy “đau đầu” với nó không? Nếu có thì phát âm lại những kỹ năng về thì hiện tại tại xong tiếp diễn qua bài viết sau:

3. Đáp án bài xích tập thì hiện tại ngừng tiếp diễn

Nào mình cùng tra đáp án bài xích tập thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn và xem tôi đã làm được đúng đắn bao nhiêu câu nhé!

*

BÀI 1. Andy has been searching for my way for a long time. In recent years, natural disasters have been occurring in all over the world. My máy tính xách tay has been working perfectly so far. I find no time khổng lồ have it repaired. I have been looking after my daughter in the past week. I have been calling John for hours and hours & he hasn’t answered. I’m really angry with him! It’s really smelly in here. Has somebody been smoking? She has been eating chocolate all morning, so she feels sick. I have been painting my house all day, but it’s not finished yet. It has not been raining for three hours! Only about one hour.BÀI 2. I have been waiting for two hours, but she hasn’t come yet. She has read all the books written by Nguyen Nhat Anh. How many books you have you read? He has been writing a novel for one year, but she hasn’t finished it yet. Mary has lost her bag và she has been looking for it until now. Sarah is exhausted. She has been finishing her internship report.Bài 3.

+ Jane và Peter have been shopping for food.

+ Amy has been sewing the cozy clothes.

+ Linda has been cleaning the house.

+ Minnies has been decorating the tree.

+ Tom has been writing some cards

+ Alex has been wrapping the presents.

BÀI 4. It has been raining since three o’clock. He has been playing chess since he was ten. Helen has been looking for another job for two months. We have been waiting for Mercy for two hours. Jane has been dieting for months now. That man has been staring at me all evening.

Xem thêm: Trong Ô Tính Xuất Hiện #### Vì : Độ Rộng Của Cột Quá Nhỏ Không Hiển Thị Hết

Cuối cùng, mong muốn những bài tập thì hiện tại dứt tiếp diễn gồm đáp án trên đã củng cố cho chính mình phần nào kỹ năng dạng thì khó ăn được điểm này. Ngoài ra, hãy tham khảo qua website hoặc đường dây nóng 024.6285.5588 để tham khảo thêm các khóa học hay thắc mắc về kiến thức và kỹ năng “thì” này nhé.