Bài Tập Trắc Nghiệm Benzen Và Đồng Đẳng

     

Câu hỏi 1 :

nH2n+2-2a. Đối cùng với naphtalen (C10H8), quý giá của n cùng a thứu tự là" href="https://tretrucvietsun.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/884104-cong-thuc-tong-quat-cua-hidrocacbon-la-cnh2n-2-2a-doi-voi-naphtalen-c10h8-gia-tri-cua-n-va-a-lan-luot-la.html">Công thức tổng thể của hiđrocacbon là CnH2n+2-2a. Đối cùng với naphtalen (C10H8), cực hiếm của n và a theo thứ tự là


Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm benzen và đồng đẳng

Câu hỏi 4 :

8H10 bao gồm bao nhiêu cấu tạo chứa vòng benzen ?" href="https://tretrucvietsun.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/884109-ung-voi-cong-thuc-phan-tu-c8h10-co-bao-nhieu-cau-tao-chua-vong-benzen-5.html">Ứng với công thức phân tử C8H10 gồm bao nhiêu cấu trúc chứa vòng benzen ?

Câu hỏi 5 :

Cho hiđrocacbon thơm 


Xem thêm: Câu 14: Tìm Phát Biểu Sai Về Mạng Lan :, Tìm Phát Biểu Sai Về Mạng Lan

A. 1-butyl-3-metyl-etylbenzen

B. 1-butyl-4-etyl-3-metylbenzen

C. 1-etyl-2-metyl-4-butylbenzen

D. 4-butyl-1-etyl-2-metylbenzen


Câu hỏi 7 :

Khi trên vòng benzen tất cả sẵn nhóm gắng –X, thì nhóm trang bị hai đã ưu tiên thay vào địa chỉ m - . Vậy –X là đa số nhóm cầm nào ?


Xem thêm: Máy Ép Trái Cây Lock&Amp;Lock, Máy Ép Trái Cây Tốc Độ Cao Lock & Lock Elje

*