BÀI TẬP USED TO LỚP 7

     

Used to/be used to/get used khổng lồ là 3 cấu trúc dễ khiến nhầm lẫn về phong thái sử dụng tốt nhất trong giờ Anh. Phát âm được điều đó, shop chúng tôi xin reviews đến chúng ta những bài tập Used to/be used to/get used to sẽ giúp đỡ bạn phân biệt đúng mực hơn. Thuộc làm bài tập dưới đây và kiểm tra đáp án trong phần bên dưới nhé!


*

Bài tập Used to, be/get used to tất cả lời giải


Bài tập Used to lớn – be used lớn – get used to

A. Lý thuyết

1. Used to

S + used khổng lồ + Vinf + O…

➔ cấu tạo used to dùng để làm nói về 1 kinh nghiệm hay hành động đã từng xẩy ra nhiều lần trong thừa khứ. Thông thường, kết cấu này dùng ở thì thừa khứ đơn.

Bạn đang xem: Bài tập used to lớp 7

Ex: I used to go swimming once a week.

(Tôi đã có lần đi bơi 1 lần một tuần)

S + did(n’t) + use to lớn + Vinf + O…

Ex: He didn’t used todo morning exercise.

(Anh ấy trước đó chưa từng tập thể dục)

Did + S + use to + Vinf + O…?

Ex: Did she used khổng lồ go to lớn school late?

(Cô ấy bao gồm thường đi học muộn không?)

2. Be used to

S + be used to lớn + cụm danh từ/Ving + O…

➔ Be used to trình bày hành động, vụ việc đã khôn cùng quen thuộc, lặp đi lặp lại đến nỗi có tay nghề với vấn đề đó rồi, không hề mới kỳ lạ hay nặng nề khăn.

Ex: phái mạnh is used to getting up early in the morning.

(Nam đang quen với việc dậy mau chóng vào buổi sáng)

3. Get used to

S + get used to + N/Ving + O…

➔ khi muốn diễn tả hành đông, sự việc đang dần dần trở nên thân thuộc với ai kia thì dùng cấu trúc get used to.

Ex: Lam got used khổng lồ the noise in the room while he learnt.

(Lâm dần quen với tiếng ồn trong phòng lúc anh ấy học)


B. Bài xích tập Used to, be/get used to

Bài 1: Chọn lời giải đúng nhất

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng nhất

1.I used to __________ in Germany when I was 7.

A.to live B.live C.living D.lived

2. She’s used to ____________ late at night.

A.working B.work C.to work D.worked

3. Mr. Bean has lived in Vietnam for 4 years. He _____________ the hot climate here.

A.are used lớn B.gets used khổng lồ C.used to lớn D.A & B are correct

4. Mai is used khổng lồ ___________ her house by herself.

A.clean B.cleaning C.cleaned D.to clean

5. Lam didn’t ____________ vị morning exxercise, so now he is getting fat.

A.be used to lớn B.used to C.use khổng lồ D.get used to

6. Hung is used to ___________ many hours in front of the computer.

A.to spend B.spend C.spent D.spending

7. My father used lớn _________ much coffee. Now, he doesn’t.

A.drink B.to drink C.drank D.drinking

8. Tung isn’t used to lớn __________ in those bad conditions.

A.work B.to work C.working D.worked

9. Has she __________ driving on the right left?

A.use khổng lồ B.used to C.been used to lớn D.got used to

10. My mother should be pretty used to lớn _______ without electricity by now.

A.live B.living C.lived D.to live

Bài 2: chia dạng đúng của hễ từ vào ngoặc

1.When my brother first moved to lớn Korea he wasn’t used khổng lồ (eat) _________ so much meat.

2. My mother doesn’t think she will ever get used to (walk) _________ up early.

3. Long used to lớn (tobe) ___________ a long distance driver when he was younger.

4. That knife is used (cut) __________ bread.

5. Don’t worry! Someday I’ll get used to lớn (speak) __________ France.

Xem thêm: Clip: Cuộc Chiến Giữa Những “Người Khổng Lồ” Trên Sàn Boxing

6. They used to lớn (sing) _________ everyday, but now they learn English.

7. We were used to lớn (eat) __________ at noon when we started school.

8. We used to (travel) __________ to lớn Nha Trang on foot.

9. Fron got used to lớn (go) _________ to bed late khổng lồ complete everything.

10. Windy used to lớn (drink) __________ much carbonated water.

Bài 3: Viết lại câu

1.Duong had lots of money but she lost it all when her business failed.

➔__________________________________________________________.

2. My brother likes lãng mạn music now, although he wasn’t keen on it he was

younger.

➔__________________________________________________________.

3. Jin seem to have lost interest in herhobbies.

➔__________________________________________________________.

4. Cuong gave up smoking 5 years ago.

➔__________________________________________________________.

5. My mother lived in Danang when she were young.

➔__________________________________________________________.

6. Quynh was my best friend, but we aren’t friends any more.

➔__________________________________________________________.

7. When Hungwas young, he was a national football champion.

➔__________________________________________________________.

Xem thêm: Đẹp Tự Nhiên Thì Phải Như Thế Này, Phụ Nữ Đẹp Tự Nhiên Nhưng Không Tự Nhiên Mà Đẹp

ĐÁP ÁN đưa ra TIẾT

Bài 1:

1.Chọn B.live (cấu trúc used to lớn + Vinf)2. Chọn A.working (cấu trúc be used to lớn + Ving)3. Chọn B.gets used khổng lồ (diễn tả vấn đề dần quen thuộc với buộc phải chọn cấu tạo get used to)4. Lựa chọn B.cleaning (cấu trúc be used to lớn + Ving)5. Lựa chọn C.use lớn (cấu trúc used khổng lồ + Vinf)6. Chọn D.spending (cấu trúc be used to lớn + Ving)7. Chọn A.drink (cấu trúc used to + Vinf)8. Lựa chọn C.working (cấu trúc be used to lớn + Ving)9. Lựa chọn D.got used lớn (diễn tả việc dần quen thuộc với buộc phải chọn cấu tạo get used to)10. Chọn B.living (cấu trúc be used to lớn + Ving)

Bài 2:

1.eating(cấu trúc be used khổng lồ + Ving)2. Walking (cấu trúc get used to lớn + Ving)3. Be(cấu trúc used khổng lồ + Vinf)4. To cutting(cấu trúc be used lớn + Ving)5. Speaking(cấu trúc get used lớn + Ving)6. Sing(cấu trúc used to + Vinf)7. Eating(cấu trúc be used khổng lồ + Ving)8. Travel(cấu trúc used khổng lồ + Vinf)9. Going (cấu trúc get used lớn + Ving)10. Drink (cấu trúc used to + Vinf)

Bài 3:

1.Duong used khổng lồ have lots of money.2. My brotheris used to lớn liking thắm thiết music.3. Jin used to lớn have interest in her hobbies.4. Cuong used to smoke 5 years ago.5. My mother used khổng lồ live in Danang when she were young.6. Quynh used to be my best friend.7. Hung used lớn be a national football champion when he was young.

Trên đó là một số định hướng và các dạng bài xích tập Used khổng lồ – be used lớn – get used to quan trọng trong thực hành. Hi vọng sau nội dung bài viết này các bạn đã thay thật chắc kỹ năng về 3 cấu tạo này. Best wishes for you!