BÀI TẬP VẬT LÝ 9 BÀI 2

     
*

*

Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định chính sách Ôm

Câu 1 trang 6 SBT đồ Lí 9

Trên hình 2.1 vẽ vật thị trình diễn sự dựa vào của cường độ chiếc điện vào hiệu điện ráng của cha dây dẫn khác nhau.

Bạn đang xem: Bài tập vật lý 9 bài 2

*

a) Từ vật dụng thị, hãy xác định giá trị cường độ mẫu điện chạy qua từng dây dẫn khi hiệu điện vắt đặt thân hai đầu dây dẫn là 3 V

b) Dây dẫn nào tất cả điện trở to nhất? giải thích bằng ba cách không giống nhau

Lời giải:

a) Từ đồ gia dụng thị, khi U = 3V thì:

I1 = 5mA = 0,005 A cùng R1 = U/I1 = 3/0,005 = 600Ω.

I2 = 2mA = 0,002 A và R2 = U/I2 = 3/0,002 = 1500Ω

I3 = 1mA = 0,001 A với R3 = U/I3 = 3/0,001 = 3000Ω

b) cha cách xác minh điện trở bự nhất nhỏ tuổi nhất:

Cách 1: Từ hiệu quả đã tính sinh hoạt trên (sử dụng định luật pháp Ôm) ta thấy dây dẫn 3 tất cả điện trở to nhất, dây dẫn 1 có điện trở nhỏ dại nhất

Cách 2: Từ đồ vật thị, không đề nghị tính toán, ở cùng 1 hiệu điện thế, dây dẫn như thế nào cho mẫu điện chạy qua gồm cường độ lớn nhất thì điện điện trở của dây đó nhỏ tuổi nhất. Ngược lại, dầy dẫn nào cho dòng điện chạy qua tất cả cường độ bé dại nhất thì dây đó có điện trở khủng nhất.

Cách 3:

Ta có thể viết: 

*

 → R là nghịch hòn đảo của thông số góc của các đường thẳng khớp ứng trên vật dụng thị. Đồ thị của dây nào gồm dộ nghiêng nhiều so trục nằm ngang (trục OU) thì có thông số góc nhỏ dại hơn thì có điện trở bự hơn.

Câu 2 trang 6 SBT trang bị Lí 9

Cho năng lượng điện trở R = 15Ω

a) khi mắc điện trở này vào hiệu điện núm 6V thì cường độ chiếc điện chạy qua nó gồm cường độ bao nhiêu?

b) hy vọng cường độ cái điện chạy qua năng lượng điện trở tăng thêm 0,3A so với trường hợp trên thì hiệu điện cụ đặt vào nhị đầu năng lượng điện trở khi đó là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Cường độ chiếc điện qua điện trở là: I = U/R = 6/15 = 0,4A.b) Cường độ chiếc điện tạo thêm 0,3A tức là I = 0,7A.

Khi đó hiệu điện rứa là: U = I × R = 0,7 × 15 = 10,5V.

Câu 3 trang 6 SBT thứ Lí 9

Làm thí nghiệm điều tra sự nhờ vào của cường độ cái điện vào hiệu điện ráng đặt thân hai đầu điện trở lúc đó là bao nhiêu

U (V)

0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

I (A)

0

0,31

0,61

0,90

1,29

1,49

1,78

a) Vẽ sơ đồ màn trình diễn sự phụ thuộc vào của I vào U

b) dựa vào đồ thị kia ở câu a, hãy tính năng lượng điện trở của đồ vật dẫn nếu bỏ qua mất những không nên số vào phép đo

Lời giải:

a) Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ chiếc điện vào hiệu điện cố được vẽ như hình vẽ.

*

b) b. Điện trở của đồ vật dẫn:

U (V)

0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

I (A)

0

0,31

0,61

0,90

1,29

1,49

1,78

R (Ω)

-

4,84

4,92

5,00

4,65

5,03

5,06

Giá trị trung bình của năng lượng điện trở:

*

= 4,92Ω ≈ 5Ω

Nếu làm lơ sai số của các phép đo, điện trở của dây dẫn là: R = 5Ω

Đáp số: R = 5Ω

Câu 4 trang 7 SBT vật dụng Lí 9 

Cho mạch điện gồm sơ đồ như hình 2.2, điện trở R1 = 10Ω, hiệu điện cố giữa hai đầu đoạn mạch là U_MN = 12V

*

a) Tính cường độ cái điện I1chạy qua R1

b) không thay đổi I1= 12V, nuốm điện trở R1bằng năng lượng điện trở R2, lúc đó ampe kế (1) chỉ quý giá I2 = I1/2 . Tính điện trở R2

Tóm tắt:

R1 = 10Ω, UMN = 12V.

a) I1= ?; b) I2= I1/2 ; R2 = ?

Lời giải:

a. Cường độ chiếc điện chạy qua R1là:

*

b. Điện trở R2:

*

Đáp số: 1,2A; 20Ω

Câu 5 trang 7 SBT thứ Lí 9

Điện trở của một dây dẫn độc nhất định có mối quan lại hệ phụ thuộc nào bên dưới đây?

A. Tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện nạm đặt vào nhì đầu dây dẫn

B. Tỉ trọng nghịch cùng với cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn

C. Không phụ thuộc vào vào hiệu điện thay đặt vào hai đầu dây dẫn

D. Bớt khi cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn giảm

Lời giải:

Chọn C. Không phụ thuộc vào vào hiệu điện ráng đặt vào hai đầu dây dẫn

Câu 6 trang 7 SBT đồ dùng Lí 9

Khi đặt một hiệu điện nỗ lực U vào nhì đầu một năng lượng điện trở R thì mẫu điện chạy qua nó có cường độ là I. Hệ thức nào dưới đây biểu lộ định hình thức Ôm?

A. U = I/R

B. I = U/R

C. I = R/U

D. R = U/I

Lời giải:

Chọn B

Định phép tắc Ôm

Phát biểu: Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn tỉ trọng thuận với hiệu điện nạm đặt vào nhị đầu dây với tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

Xem thêm: Bài Tập Hàm Số Mũ Và Logarit Có Lời Giải, 112 Bài Tập Chuyên Đề Mũ Và Logarit

Công thức:

*

(trong đó: U là hiệu điện chũm đặt vào nhì đầu dây, R là điện trở dây dẫn, I là cường độ loại điện chạy qua dây dẫn).

Câu 7 trang 7 SBT đồ dùng Lí 9

Đơn vị nào dưới đó là đơn vị đo điện trở?

A. Ôm (Ω)

B. Oát (W)

C. Ampe (A)

D. Vôn (V)

Lời giải:

Chọn A. Ôm (Ω)

Câu 8 trang 7 SBT thứ Lí 9 

Trong thí nghiệm khảo sát định nguyên tắc Ôm, có thể làm thay đổi đại lượng nào trong số các đại lượng gồm hiệu năng lượng điện thế, cường độ dòng điện, điện trở dây dẫn?

A. Chỉ đổi khác hiệu năng lượng điện thế.

B. Chỉ biến hóa cường độ mẫu điện

C. Chỉ biến đổi điện trở dây dẫn

D. Cả tía đại lượng trên

Lời giải:

Chọn A

vì điện trở của dây dẫn luôn không gắng đổi, chỉ tất cả thể biến đổi hiệu điện ráng rồi đo cường độ mẫu điện theo từng hiệu điện chũm khác nhau.

Câu 9 trang 8 SBT thiết bị Lí 9 

Dựa vào công thức R = U/I có học viên phát biểu như sau: “Điện trở của dây dẫn tỉ trọng thuận với hiệu điện cầm cố giữa nhị đầu dây với tỉ lệ nghịch cùng với cường độ cái điện chạy qua dây”. Tuyên bố này đúng tốt sai? vày sao?

Lời giải:

Phát biểu trên không nên vì: Điện trở phụ thuộc vào thực chất của trang bị dẫn, không phụ thuộc vào cường độ dòng điện và hiệu năng lượng điện thế.

Câu 10 trang 8 SBT đồ Lí 9

Đặt hiệu điện gắng 6V vào hai đầu một năng lượng điện trở thì chiếc điện đi qua điện trở gồm cường độ 0,15A.

a) Tính trị số của chiếc điện này

b) giả dụ tăng hiệu điện vắt đặt vào nhị đầu năng lượng điện trở này lên thành 8V thì trị số của năng lượng điện trở này có thay đổi không? Trị số của nó khi đó là bao nhiêu? loại điện trải qua nó khi tất cả cường độ là bao nhiêu?

Tóm tắt:

a) U1= 6V; I1= 0,15 A; R1 = ?

b) U2= 8V; R2= ?; I2 = ?

Lời giải:

a) Trị số của năng lượng điện trở:

*

b) nếu như tăng hiệu điện thay đặt vào nhì đầu năng lượng điện trở là 8V thì điện trở hôm nay không biến đổi do điện trở chỉ phụ thuộc vào hình dạng, kích thước và vật liệu làm năng lượng điện trở → R2= 40Ω

Cường độ loại điện qua R: 

*

Đáp số: a) 40 Ω; b) 0,2 A

Câu 11 trang 8 SBT thiết bị Lí 9

Giữa nhì đầu một năng lượng điện trở R1 = 20Ω tất cả một hiệu điện thế là U = 3,2V.

a) Tính cường độ chiếc điện I1đi qua năng lượng điện trở này khi đó

b) không thay đổi hiệu điện chũm U đã cho trên đây, thay điện trở R1bằng năng lượng điện trở R2sao cho chiếc điện đi qua R2 có cường độ T2 = 0,8I1. Tính R2.

Xem thêm: Để Phương Trình Có Nghiệm Khi Nào? Khi Đó Delta Cần Thỏa Điều Kiện Gì?

Tóm tắt:

R1 = 20Ω; U = 3,2 V;

a) I1= ?

b) I2= 0,8I1; R2= ?

Lời giải:

a) Cường độ dòng điện qua năng lượng điện trở: 

*

b) Ta tất cả : I2= 0,8I1= 0,8 × 0,16 = 0,128A.

⇒ Điện trở qua R2 là: 

*

Đáp số: a) 0,16 A; b) 25 Ω

Câu 12 trang 8 SBT đồ gia dụng Lí 9

Trên hình 2.3 bao gồm vẽ đồ gia dụng thị biểu diễn sự phụ thuộc vào của cường độ chiếc điện vào hiệu năng lượng điện thế đối với hai năng lượng điện trở R1 và R2

*

a) Từ trang bị thị này hãy tính trị số các điện trở R1và R2

b) Tính cường độ mẫu điện I1, I2tương ứng đi qua mỗi điện trở khi lần lượt để hiệu điện nỗ lực U = 1,8V vào nhì đầu mỗi năng lượng điện trở đó