Bài Tập Về Axit Nitric

     

+Vớiaxit loãng,thường cho ra NO. Nếu chất khử tất cả tính khử mạnh, nồng độ axit và

nhiệt độ say mê hợp rất có thể cho ra N2O, N2, NH4NO3.

Bạn đang xem: Bài tập về axit nitric

+ Vớiaxit HNO3đặcthì có một trong những kim một số loại (Fe, Al, Cr, . . .) khôngphản ứngdo bị bị động hóa.

VD1:Hoà tan trọn vẹn m gam fe vào hỗn hợp HNO3loãng dư thì nhận được 0,448 lít khí NO là thành phầm khử độc nhất (đktc). Cực hiếm của m là

A.11,20 gam. B.0,56 gam. C.5,60 gam. D.1,12 gam.

Lời giải:

Ta có số mol của NO = 0,448/22,4 = 0,02 (mol)

Dựa và quá trình khử và oxi hóa:


*
*
*

*
0,06 0,02


Theo định luật bảo toàn electron thì 3m/56 = 0,06 ⇒ m = 1,12 gam

⇒Đáp án D

VD2:Hỗn phù hợp X có Cu, Al, fe cho tác dụng với hỗn hợp HNO3loãng, dư thu được 0,1 mol N2O cùng 0,2 mol NO. Số mol HNO3đã thâm nhập phản ứng là

A.0,4 mol.B.1,8 mol.C.1,6 mol.D.1,2 mol.

Lời giải

Dựa và quá trình khử:


*

*

+8e

*

*

1

0,1 mol

*

*

+3e

*

*

0,8

0,2 mol


⇒ Số mol HNO3đã gia nhập phản ứng là 1 trong những + 0,8 = 1,8 mol

⇒Đáp án B

II. Oxit kim loại tác dụng vớiHNO3

* Các oxit kim loại nếu không có tính khử (Fe2O3) thì phản ứng xảy ra chỉ tạo muối và nước:

*

* vào trường hợp oxit sắt có tính khử (FeO, Fe3O4) thì phản ứng xảy ra tạo sản phẩm có số oxi hóa dương cao nhất (Fe+3):

*

VD:Để m gam phoi bào sắt kế bên không khí sau 1 thời gian trở thành hỗn đúng theo A có cân nặng 12 gam bao gồm Fe và các oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3. Mang đến B chức năng hoàn toàn cùng với axit nitric dư thấy giải hòa ra 2,24 lít khí tốt nhất NO. Giá trị của m cùng số mol HNO3đã bội nghịch ứng là

A.10,08 gam với 0,64 mol. B.8,88 gam cùng 0,54 mol.

C.10,48 gam cùng 0,64 mol. D.9,28 gam với 0,54 mol.

Lời giải:

Xét quá trình oxi hóa đầu với cuối:


*

*

+3e

*

*
*

0,3

0,1

*

+2e

*

*

*


Áp dụng định vẻ ngoài bảo toàn electron ta có

3.(m/56) = (12-m)/8 + 3.0,1

⇒ m = 10,08 gam.

Số mol HNO3= 3. Số mol fe + số mol NO= 10,08/56 + 0,1 = 0,64 mol

⇒Đáp án A.

III. Hợp chất của lưu lại huỳnh tác dụng với HNO3

*Các hợp chất của giữ huỳnh có số oxi hóa -2, 0, +4 khi tác dụng vớiHNO3sẽ tạo ra sản phẩm SO42-trong đó số ô xi hóa của S là +6).

* Khi cho hỗn hợp chẳng hạn nhưCu, CuS, Cu2S và S thì ta quy đổi thành hỗn hợp gồm Cu và S; hoặc hỗn hợp Fe, FeS, S thì ta quy đổi về hỗn hợp gồm sắt và S.

Xem thêm: 99 Mẫu Hoa Sinh Nhật Cho Nam Giới : Chồng, Bạn Trai, Sếp Nam, Bố

VD:Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam chất rắn X có Cu, CuS, Cu2S với S bởi dung dịch HNO3dư, bay ra 20,16 lít khí NO tuyệt nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2dư vào hỗn hợp Y thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là

A.81,55.B.110,95.C.115,85. D.104,20.

Lời giải:

Quy đổi các thành phần hỗn hợp X thành các thành phần hỗn hợp Cu cùng S.

Số mol NO = 20,16/30 = 0,9

Xét quá trình oxi hóa khử đầu cùng cuối

Quá trình oxi hóa:


Cu

*

*

+2e

x mol

x

2x

*

*

*

+6e

y

y

6y


Quá trình oxi – khử:


+3e

*

*

*

3.0,9

0,9 mol


Ta gồm hệ phương trình:

2x +6y = 3.0,9 = 2,7

và 64x + 32y = 30,4

⇒ x = 0,3; y = 0,35


*

*

*

0,35

0,35

*

*

*

*

0,3

0,3


⇒ m = 0,35.233 + 0,3. 98 = 110,95 gam.

⇒ Đáp án B.

IV. Tính oxi hóa mạnh củadung dịch NO3–trong môi trường H+(hoặc OH–)

+ Trong môi trường trung tính, ion NO3–không gồm tính oxi hóa.

+ Trong môi trường thiên nhiên axit, ion NO3–có tính oxi hóa như axit HNO3.

+ Trong môi trường thiên nhiên kiềm, ion NO3–có tính thoái hóa và có công dụng oxi hóa được một số kim các loại như Al và Zn.

VD1:Cho 1,2 gam Mg vào 100 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm H2SO40,75M với NaNO30,5M. Sau bội phản ứng chỉ thu được V lít khí dạng đối chọi chất (không có thành phầm khử làm sao khác) cùng dung dịch X. Thể tích V sống đktc là

A.5,600.B.0,560.C.1,120.D.0,224.

Lời giải

Số mol Mg = 1,2/24 = 0,05 mol

Số mol H2SO4= 0,75.0,1 = 0,075 mol ⇒ số mol H+= 0,15 mol

Số mol NaNO3= 0,5.0,1 = 0,05 mol ⇒ số mol NO3–= 0,05 mol

5Mg

*

*

*

*

*

*

Ban đầu

0,05 mol

0,15

0,05

Phản ứng

0,05

0,12

0,02

0,05

0,01

Vậy thể tích khí N2thu được là 0,01.22,4 =0,224 lít.

Xem thêm: Tuyển Tập Các Dạng Bài Tập Về Este Có Lời Giải, Phương Pháp Giải Bài Toán Este

⇒ Đáp án D.

VD2:Cho 48,6 gam Al vào 450 ml dung dịch bao gồm KNO31M, KOH 3M sau bội phản ứng hoàn tổng thể tích khí bay ra sinh hoạt đktc là