Bài Tập Về Hno3 Và Muối Nitrat Có Đáp Án

     

Các em vẫn biết được đặc điểm hóa học, tính chất vật lý, biện pháp điều chế và vận dụng của axit nitric HNO3 và muối bột nitrat ở bài học kinh nghiệm trước.

Bạn đang xem: Bài tập về hno3 và muối nitrat có đáp án


Nội dung bài xích này bọn họ sẽ áp dụng các kiến thức triết lý đó để giải một trong những bài tập liên quan tới tính chất vật lý, biện pháp điều chế và ứng dụng của axit nitric HNO3 và muối nitrat.

* bài 1 trang 45 sgk hoá 11: Viết phương pháp electron, công thức cấu tạo của axit nitric. Cho thấy thêm nguyên tố nitơ tất cả hóa trị và số lão hóa bao nhiêu?

> Lời giải:

- Công thức kết cấu phân tử HNO3: 

*

- Trong HNO3, nitơ gồm số lão hóa +5 với hóa trị là 4.

* bài 2 trang 45 sgk hoá 11: Lập những phương trình hoá học

a) Ag + HNO3, đặc → NO2↑ + ? + ? 

b) Ag + HNO3, loãng → NO↑ + ? + ? 

c) Al + HNO3 → N2O↑ + ? + ? 

d) Zn + HNO3 → NH4NO3↑ + ? + ? 

e) FeO + HNO3 → NO↑ + Fe(NO3)3 + ? 

f) Fe3O4 + HNO3 → NO↑ + Fe(NO3)3 + ? 

> Lời giải:

Ta có các PTPƯ sau (cân bởi PTPƯ bằng cách thức Electron):

 a) Ag + 2HNO3, đặc → NO2↑ + AgNO3 + H2O

 b) 3Ag + 4HNO3, loãng → NO↑ + 3AgNO3 + 2H2O

 c) 8Al + 30HNO3 → 3N2O↑ + 8Al(NO3)3 + 15H2O

 d) 4Zn + 10HNO3 → NH4NO3↑ + 4Zn(NO3)2 + 3H2O

 e) 3FeO + 10HNO3 → NO↑ + 3Fe(NO3)3 + 5H2O

 f) 3Fe3O4 + 28HNO3 → NO↑ + 9Fe(NO3)3 + 14H2O

* bài xích 3 trang 45 SGK Hóa 11: Hãy chỉ ra rằng những đặc thù hóa học phổ biến và khác biệt giữa axit nitric cùng axit sunfuric. Viết các phương trình hóa học để minh họa.

> Lời giải:

* Những đặc thù giống nhau:

- cùng với axit H2SO4 loãng cùng HNO3 đều bao gồm tính axit mạnh

+ có tác dụng quỳ tím lật sang màu đỏ

+ chức năng với bazơ, oxit bazơ không có tính khử (các nguyên tố bao gồm số oxi hoá cao nhất):

 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 6H2O

 Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

 2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2↑

 H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + H2O + SO2↑

- cùng với axit H2SO4(đặc) và axit HNO3 đều gồm tính oxi hoá mạnh

+ tính năng được với số đông các kim loại (kể cả kim loại đứng sau hiđro trong dãy hoạt động hoá học) và đưa kim loại lên số oxi hoá cao nhất.

Xem thêm: Top 7 Mẫu Smartphone Cấu Hình Khủng Tầm Giá 3 5 Triệu, Top 10 Điện Thoại Tầm 5 Triệu Tốt Hiện Nay

sắt + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

+ tính năng với một số trong những phi kim (đưa phi kim lên số oxi hoá cao nhất)

C + 2H2SO4(đặc) → CO2↑ + 2SO2↑ + 2H2O

S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO↑

+ tác dụng với đúng theo chất( tất cả tính khử)

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O

2Fe(OH)2 + 4H2SO4(đặc) → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O

Cả nhị axit khi làm đặc nguội những làm Fe với Al bị tiêu cực hoá (có thể sử dụng bình làm bằng nhôm và sắt để đựng axit nitric với axit sunfuaric đặc)

* Những tính chất khác nhau:

- cùng với axit H2SO4 loãng có tính axit, còn H2SO4 đặc mới tất cả tính oxi hoá mạnh, còn axit HNO3 dù là axit sệt hay loãng đề gồm tính oxi hoá táo tợn khi chức năng với những chất có tính khử.

- H2SO4 loãng không tác dụng được với các kim nhiều loại đứng sau hiđro trong dãy chuyển động hoá học tập như axit HNO3.

fe + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2↑

Cu + H2SO4 (loãng) : không tồn tại phản ứng

* bài bác 4 trang 45 SGK Hóa 11: a) Trong những phương trình hoá học tập của phản bội ứng nhiệt phân fe (III) nitrat, tổng những hệ số bởi bao nhiêu?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

b) Trong phương trình hoá học của bội nghịch ứng nhiệt phân thuỷ ngân (II) nitrat, tổng những hệ số bởi bao nhiêu?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

> Lời giải:

a) Đáp án: D. 21

- Phương trình của làm phản ứng sức nóng phân

 4Fe(NO3)3  2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

b) Đáp án: A. 5

- Phương trình của làm phản ứng nhiệt độ phân

 Hg(NO3)2  Hg + 2NO2 ↑ + O2 ↑

* giữ ý: Phản ứng sức nóng phân muối bột nitrat

- những muối nitrat của kim loại vận động mạnh (K, Na…) bị phân hủy sinh sản muối nitrit với O2

- những muối nitrat của kim loại Mg, Zn, Fe, Cu, Pb…. Bị phân hủy tạo nên oxit sắt kẽm kim loại tương ứng, NO2 và O2

- muối nitrat của Ag, Au, Hg… bị phân hủy chế tạo ra thành sắt kẽm kim loại tương ứng, NO2 và O2

* bài bác 5 trang 45 sgk hoá 11: Viết phương trình hóa học của phản nghịch ứng thực hiện dãy đưa hóa sau:

 NO2 → HNO3 → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → Cu(NO3)2 → CuO → Cu → CuCl2

> Lời giải: 

- Ta có các PTPƯ sau:

(1). 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 

(2). 8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Hoặc CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(3). Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaNO3

(4). Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O

(5). 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2↑ + O2↑

(6) CuO + H2  Cu + H2O

(7) Cu + Cl2  CuCl2

* bài tập 6 trang 45 sgk hoá 11: Khi hoà rã 30,0g các thành phần hỗn hợp đồng và đồng (II) oxit trong 1,5 lít dung dịch axit nitric 1,00M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lit nitơ monooxit (đktc). Xác minh hàm lượng tỷ lệ của đồng (II) oxit trong láo lếu hợp, mật độ mol của đồng (II) nitrat cùng axit nitric trong hỗn hợp sau bội phản ứng, biết rằng thể tích những dung dịch không núm đổi.

Xem thêm: Những Món Quà Tặng Quà Sinh Nhật Cho Chị Gái Ý Nghĩa, Nhìn Là Thích Mê

> giải mã :

- Theo bài bác ra, ta có: nHNO3 = 1,5. 1,00 = 1,5 (mol)

nNO = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

 - PTPƯ: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

- Theo PTPƯ (1) ta có: nCu = (3/2).nNO = (3/2). 0,3 = 0,45 mol

- call số mol CuO tham gia phản ứng là x (nCuO = x mol)

 Ta có: mhỗn hợp = mCu + mCuO = 0,45. 64 + 80x = 30,00

⇒ x = 0,015 ⇒ nCuO = 0,015 mol ⇒ mCuO = 0,015. 80 = 1,2 g

(Hoặc mCuO = 30 - 0,45. 64 = 1,2g)

%CuO= (1,2/30). 100% = 4%

- Theo PTPƯ (1) ta có: nCu(NO3)2 = nCu = 0,45 (mol)

- Theo PTPƯ (2) ta có: nCu(NO3)2 = nCuO = 0,015 (mol)

Vậy tổng thể mol: nCu(NO3)2 = 0,45 + 0,015 = 0,465(mol)

 CM Cu(NO3)2 = 0,465/1,5 = 0,31(M)

- Theo PTPƯ (1) ta có: nHNO3 = 4. NNO = 4. 0,3 = 1,2 mol

- Theo PTPƯ (2) ta có: nHNO3 = 2. NCuO= 2. 0,015 = 0,03 mol

 nHNO3 (dư)= 1,5 - 1,2 – 0,03 = 0,27(mol)

 CM HNO3 = 0,27/1,5 = 0,18(M)

* bài bác tập 7 trang 45 sgk hoá 11: Để pha trộn được 5,000 tấn axit nitric độ đậm đặc 60,0% buộc phải dùng bao nhiêu tấn amoniac? hiểu được sự hao hụt amoniac trong quá trình sản xuất là 3,8%.