BÀI TẬP VỀ NGUYÊN HÀM

     

Tài liệu có 124 trang tuyển lựa chọn và phân dạng những bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có đáp án và giải thuật chi tiết, giúp học sinh học giỏi chương trình Giải tích 12 chương 3 với ôn thi THPT đất nước môn Toán.

Bạn đang xem: Bài tập về nguyên hàm

Mục lục tài liệu bài xích tập trắc nghiệm nguyên hàm bao gồm đáp án và lời giải:Vấn đề 1. Nguyên hàm cơ bản.Phần 1. Thắc mắc và bài tập trắc nghiệm.+ Dạng toán 1. Sử dụng định hướng (Trang 2).+ Dạng toán 2. Áp dụng trực tiếp bảng nguyên hàm (Trang 3).+ Dạng toán 3. Nguyên hàm những hàm số phân thức hữu tỉ (Trang 27).+ Dạng toán 4. Nguyên hàm hàm số cất dấu căn thức (Trang 30).+ Dạng toán 5. Nguyên hàm hàm con số giác (Trang 31).+ Dạng toán 6. Nguyên hàm hàm số mũ với hàm số logarit (Trang 34).Phần 2. Đáp án và giải thuật chi tiết.+ Dạng toán 1. Sử dụng lý thuyết (Trang 9).+ Dạng toán 2. Áp dụng trực tiếp bảng nguyên hàm (Trang 12).+ Dạng toán 3. Nguyên hàm các hàm số phân thức hữu tỉ (Trang 39).+ Dạng toán 4. Nguyên hàm hàm số chứa dấu căn thức (Trang 46).+ Dạng toán 5. Nguyên hàm hàm con số giác (Trang 49).+ Dạng toán 6. Nguyên hàm hàm số mũ và hàm số logarit (Trang 59).

Vấn đề 2. Search nguyên hàm bằng phương pháp đổi đổi thay số.Phần 1. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm.+ Dạng toán 1. Cách thức tính nguyên hàm bằng cách đưa vào vi phân (Trang 67).+ Dạng toán 2. Cách thức tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi đổi thay số: hàm đa thức, hàm phân thức hữu tỉ, hàm cất dấu căn thức, hàm số lượng giác, hàm số mũ, hàm số logarit (Trang 70).

Xem thêm: Trẻ Sơ Sinh Bị Trớ Sữa Ra Mũi, Hướng Dẫn Xử Lý Sặc Sữa Ở Trẻ Sơ Sinh

Phần 2. Đáp án và giải thuật chi tiết.+ Dạng toán 1. Phương thức tính nguyên hàm bằng cách đưa vào vi phân (Trang 78).+ Dạng toán 2. Phương pháp tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi vươn lên là số: hàm nhiều thức, hàm phân thức hữu tỉ, hàm đựng dấu căn thức, hàm số lượng giác, hàm số mũ, hàm số logarit (Trang 85).

Vấn đề 3. Cách thức nguyên hàm từng phần.Phần 1. Thắc mắc và bài tập trắc nghiệm.+ Dạng toán 1. Nguyên hàm P(x). trong các số ấy P(x) là nhiều thức ẩn x (Trang 105).+ Dạng toán 2. Nguyên hàm P(x).e^(ax + b) trong các số ấy P(x) là nhiều thức ẩn x (Trang 107).+ Dạng toán 3. Nguyên hàm P(x).ln(mx + n) trong đó P(x) là nhiều thức ẩn x (Trang 107).+ Dạng toán 4. Nguyên hàm .e^x (Trang 109).Phần 2. Đáp án và giải thuật chi tiết.+ Dạng toán 1. Nguyên hàm P(x).

Xem thêm: 8+ Cách Xoá Bớt Dung Lượng Khác Trên Iphone Mà Bạn Cần Biết

trong các số đó P(x) là đa thức ẩn x (Trang 110).+ Dạng toán 2. Nguyên hàm P(x).e^(ax + b) trong các số ấy P(x) là đa thức ẩn x (Trang 113).+ Dạng toán 3. Nguyên hàm P(x).ln(mx + n) trong các số ấy P(x) là đa thức ẩn x (Trang 116).+ Dạng toán 4. Nguyên hàm .e^x (Trang 123).

download tài liệu