Dạng Bài Tập Toán 6 Về Các Phép Tính Phân Số

     

Khi học tập về Phân số vào toán lớp 6 sẽ có khá nhiều dạng toán phân số như các phép Cộng, Trừ, Nhân, chia hay rút gọn phân số giữa các phân số làm các em bối rối.

Bạn đang xem: Dạng bài tập toán 6 về các phép tính phân số


Trong nội dung bài viết này chúng ta cùng ôn lại các kiến thức về phân số, các dạng toán về phân số để các em nắm rõ và vận dụng làm những bài tập.

A. Tóm tắt kim chỉ nan Phân số

Bạn sẽ xem: các dạng toán về Phân số và bài tập – Toán lớp 6


1. Quy tắc

– Muốn rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu mã của phân số cho một ước bình thường (khác 1 cùng -1) của chúng.

2. Phân số về tối giản

– Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà lại tử và mẫu mã chỉ tất cả ước chung là một trong những và -1.

Nhận xét : Khi phân tách tử và mẫu của một phân số cho ƯCLN của chúng, ta sẽ được một phân số buổi tối giản.

3. Chú ý

– Phân số a/b là tối giản nếu như |a| với |b| là hai số nguyên tố cùng nhau.

– lúc rút gọn gàng một phân số, ta thường rút gọn gàng phân số kia đến về tối giản.

Xem thêm: Cách Giải Hệ Phương Trình 3 Ẩn Bằng Máy Tính, Hướng Dẫn Giải Hệ Phương Trình Bậc Nhất 3 Ẩn

B. Các dạng toán về Phân số

+ Dạng 1: Quy đồng Phân số

Phương pháp:

Bước 1: tra cứu một BC của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: tìm thừa số phụ của mỗi mẫu mã (bằng biện pháp chia mẫu bình thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng

Bài tập: Quy đồng mẫu mã chung những phân số sau

a)

*
b) 
*
c)  d) 

– nhắc nhở đáp số:

a) mẫu tầm thường 20, ta có: 

*

b) mẫu tầm thường 20, ta có: 

*

c) mẫu phổ biến 154, ta có: 

*

d) mẫu bình thường 225, ta có: 

*

+ Dạng 2: đối chiếu Phân số

Phương pháp:

– Trong nhị phân số bao gồm cùng mẫu dương, phân số nào gồm tử lớn hơn thế thì lớn hơn, có nghĩa là a>b,m>0 thì: (

*
a/m)>(b/m).

– Muốn so sánh hai phân số không thuộc mẫu, ta viết bọn chúng dưới dạng nhì phân số bao gồm cùng mẫu mã dương rồi so sánh các tử cùng với nhau: phân số nào bao gồm tử lớn hơn nữa thì lớn hơn.

Bài tập: So sánh các phân số sau:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– lưu ý đáp số:

a) 

*
frac37" />

+ Dạng 3: hai phân số bởi nhau

Phương pháp:

– nhì phân số a/b với c/d điện thoại tư vấn là cân nhau nếu a.d = b.c

Bài tập: tìm x để 2 phân số bằng nhau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– gợi ý đáp số:

a) x = 2 b) x= -45

c) x = -20 d) x = 30

+ Dạng 4: Phép cùng phân số

Phương pháp:

* cộng hai phân số cùng mẫu: ao ước cộng nhì phân số thuộc mẫu, ta cộng những tử và giữ nguyên mẫu, tức là:

*

* cùng hai phân số không cùng mẫu: ý muốn cộng hai phân số không thuộc mẫu, ta viết bọn chúng dưới dạng hai phân số bao gồm cùng một mẫu rồi cộng những tử và không thay đổi mẫu chung.

Bài tập: Cộng những phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– lưu ý đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

Dạng 5: Phép trừ phân số

Phương pháp:

– muốn trừ một phân số cho một phân số,ta cùng số bị trừ cùng với số đối của số trừ:

*

Bài tập: thực hiện các phép tính sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– gợi ý đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

Dạng 6: Phép Nhân phân số

Phương pháp:

– muốn nhân hai phân số,ta nhân các tử cùng với nhau và nhân các mẫu với nhau, tức là:

*

Bài tập: tiến hành phép nhân những phân số sau

a) 

*
 b) 
*
c) 
*
d) 
*

– gợi nhắc đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 

Dạng 7: Phép phân chia phân số

Phương pháp:

– mong mỏi chia một phân số hay như là 1 số nguyên cho 1 phân số,ta nhân số bị phân chia với số nghịch đảo của số chia, tức là:

*

– hai số nghịch dảo với nhau lúc tích của chúng bằng 1.

Xem thêm: Lực Kéo Về Cực Đại - Công Thức Con Lắc Đơn Và Con Lắc Lò Xo

Bài tập: triển khai phép chia những phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– gợi nhắc đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 

Dạng 8: tìm kiếm phân số của một trong những cho trước

Phương pháp:

– ý muốn tìm m/n của số b mang lại trước, ta tính b.(m/n) (với m, n ∈ N, n≠ 0)

Bài tập: Tìm

a) 5/6 của 60 b) 5/8 của 96 c) 1/4 của 328 d) 5/7 của 189

– nhắc nhở đáp số:

a) 50 b) 60 c) 82 d) 135

Dạng 9: Tìm một vài biết cực hiếm phân số của nó

Phương pháp:

– mong muốn tìm 1 số ít biết m/n của nó bằng a, ta tính a:(m/n) (m,n ∈ N*)

Bài tập: Tìm

a) 3/5 của nó bởi 8,1 b) 2/5 của nó bởi 7,5 

– lưu ý đáp số:

a) 13,5 b) 18,75

Dạng 10: tìm tỉ số của 2 số

Phương pháp:

– ước ao tìm tỉ số phần trăm của nhì số a với b, ta nhân a cùng với 100 rồi phân tách cho b và viết kí hiệu % vào kết quả:

*
.%

Bài tập: tìm tỉ số

1) 

*
2) 
*

– lưu ý đáp số:

1) % =300%

2) %=833,3%

Dạng 11: Biểu trang bị phần trăm

Phương pháp:

– tỉ lệ b% của a là: (a.b)/100 

Bài tập: Tính

a) 28% của 376 b) 9% của 12 c) 2,6% của 12,5 d) 3,5% của 42,8

– lưu ý đáp số:

a) 105,28 b) 1,08 c) 0,325 d) 1,498

Hy vọng, bài viết giúp những em làm rõ các dạng toán về phân số sinh hoạt lớp 6, phần lớn góp ý với thắc mắc những em hãy để lại bình luận phía dưới nội dung bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tập thật tốt.