Bài Tập Về Phụ Thuộc Hàm Có Lời Giải

     

Các bài tập chuẩn hóa dữ liệu tương quan đến phụ thuộc vào hàm, tìm kiếm khóa, khẳng định dạng chuẩn chỉnh của tình dục kèm lời giải để chúng ta có tham khảo để giải quyết và xử lý các bài toán của những bạn.

Bạn đang xem: Bài tập về phụ thuộc hàm có lời giải


Bài tập 1

Cho một lược đồ dùng CDDL tình dục với những thuộc tính $A, B, C, D, E, I$. Mang sử lược đồ gồm các dựa vào hàm sau:

$A o D$$AB o E$$BI o E$$CD o I$$E o C$

Tính bao đóng góp của tập trực thuộc tính $A, E$


Bài tập 2

Cho lược đồ dùng quan hệ $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$ và các phụ thuộc hàm $F = D o A, E o BAH, A o FC, B o FC, H o E, F o G$. Hãy tìm tất cả các khóa của R.


Bài tập 3

Cho tình dục $r(A, B, C)$ gồm bao gồm 4 cỗ $u_1, u_2, u_3, u_4$ sau đây:

ABC
$a_1$$b_1$$c_1$$u_1$
$a_1$$b_1$$c_2$$u_2$
$a_2$$b_1$$c_1$$u_3$
$a_2$$b_1$$c_3$$u_4$

Tìm ra các nhờ vào hàm thỏa mãn bởi quan hệ nam nữ nêu trên.

Xem thêm: ✅ Công Thức Lý 12 Chương 1 2 Chương 1 Đầy Đủ, Công Thức Lý 12 Chương 1


Bài tập 4

Cho quan hệ nam nữ $r$ bao gồm 5 bộ $u_1, u_2, u_3, u_4, u_5$ sau đây:

ABCDE
$a_1$$b_1$$c_1$$d_1$$e_1$$u_1$
$a_1$$b_2$$c_2$$d_2$$e_1$$u_2$
$a_2$$b_1$$c_3$$d_3$$e_1$$u_3$
$a_2$$b_1$$c_4$$d_3$$e_1$$u_4$
$a_3$$b_2$$c_5$$d_1$$e_1$$u_5$

Chứng minh các phụ thuộc hàm nào tiếp sau đây thỏa mãn hoặc không vừa lòng trong quan hệ r:

$A o D$$AB o D$$C o BDE$$E o A$$A o E$

Bài tập 5

Cho quan hệ sau: DEPARTMENT(dept_no, dept_name, room_no, phone_no). Với các nhờ vào hàm:

dept_no $ o$ dept_namedept_no $ o$ room_nodept_no $ o$ phone_noroom_no $ o$ phone_no

Trả lời các thắc mắc sau:

a/ nếu tìm dept_no có tác dụng khóa, hãy nêu dạng chuẩn cao nhất mà quan hệ nam nữ trên đạt được.

b/ Hãy tìm cách chuyển quan hệ trên về dạng chuẩn 3.

Xem thêm: Smart Tivi Smart Asanzo 40As330, Nơi Bán Smart Tivi Asanzo 40As330


Bài tập 6

Cho lược đồ gia dụng quan hệ $R = A, B, C, D, E, F$ cùng với tập dựa vào hàm:

$A o CD$$AB o F$$D o E$

a/ Hãy cho thấy thêm $R$ làm việc dạng chuẩn cao nhất nào? giải thích tại sao?

b/ giả dụ R không ở dạng chuẩn 3 thì nên phân rã $R$ thành các lược thứ quan hệ con đều sống dạng chuẩn 3 (phải nêu rõ quy trình phân chảy này).
*

*


Chúng tôi sử dụng tài liệu cookies để cải thiện trải nghiệm của công ty tại trang web, hình như không có mục tiêu gì khác. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web, tức thị bạn gật đầu đồng ý chia sẻ cookies với chúng tôi.Đồng ýChính sách bảo mật