Bài Tập Xác Định Công Thức Hợp Chất Hữu Cơ Lớp 9

     

Hóa học 11: bài xích tập lập phương pháp phân tử hợp chất hữu cơ

Bài tập lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ được tretrucvietsun.com sưu tầm cùng đăng tải, tổng hợp định hướng và các dạng bài tập về xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Hi vọng đây vẫn là tài liệu học tập hữu ích, giúp chúng ta học tốt môn Hóa lớp 11.

Bạn đang xem: Bài tập xác định công thức hợp chất hữu cơ lớp 9

Bạn đang xem: bài xích tập xác minh công thức hợp hóa học hữu cơ lớp 9

tretrucvietsun.com xin gửi đến bạn đọc bài xích tập lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ để độc giả cùng tham khảo. Bài viết gồm nêu ra những bước để lập cách làm phân tử, bài bác tập trắc nghiệm và tự luận lập công thức... Mời bạn đọc cùng tham khảo cụ thể tại đây.

I. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN PHẦN TRĂM KHỐI LƯỢNG

%O = 100% - %C - %H - %N

II. LẬP CÔNG THỨC ĐƠN GIẢN NHẤT.

Lập công thức đơn giản dễ dàng của hợp chất hữu cơ CxHyOzNt là tra cứu tỉ lệ:

x : y : z : t = nC : nH : nO : nN hoặc

III. LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Dựa vào phần trăm cân nặng các nguyên tố.

Xét sơ đồ: CxHyOz → xC + yH + zO

M (g) 12x (g) y (g) 16.z (g)

100% %C %H %O

Ta gồm tỉ lệ:

2. Trải qua công thức đơn giản và dễ dàng nhất.

Hợp chất hữu cơ X tất cả công thức đơn giản dễ dàng nhất CaHbOc thì CTPT có dạng (CaHbOc)n.

Dựa vào trọng lượng mol phân tử của MX tính được n rồi suy ra CTPT của X.

Ví dụ: hóa học hữu cơ X gồm CT ĐGN là CH2O với có trọng lượng mol phân tử bằng 180,0 g/mol. Khẳng định CTPT của X.

Giải: CTPT của X là: (CH2O)n

Vậy: (12 + 2 + 16).n = 180 → n = 6. Vậy CTPT: C6H12O6

Nếu đề bài cấm đoán M thì nhằm tìm n ta yêu cầu biện luận như sau:

với CTTQ CxHyOz thì y ≤ 2x + 2, chẵn cùng với CTTQ CxHyOzNt thì y ≤ 2x + 2 + t với CTTQ CxHyOzXu thì y ≤ 2x + 2 – u (X là halogen) y lẻ (chẵn) ví như t, u lẻ (chẵn)

3. Tính theo trọng lượng sản phẩm đốt cháy.

Phản ứng đốt cháy:

Ta gồm tỉ lệ:

Tìm z bởi cách: (12x + y + 16z) = M

IV. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Bài 1. Hãy tùy chỉnh cấu hình công thức đơn giản và dễ dàng nhất từ những số liệu so sánh sau:

a) %C = 70,94%, %H = 6,40%, %N = 6,90%, còn lại là oxi.

b) %C = 65,92%, %H = 7,75%, còn sót lại là oxi.

Bài 2. Hợp chất hữu cơ X tất cả phần trăm khối lượng %C = 55,81%, %H = 6,98%, còn lại là oxi.

a) Lập công thức dễ dàng và đơn giản nhất của X

b) tìm CTPT của X. Biết tỉ khối tương đối của X đối với nitơ giao động bằng 3,07.

Bài 3. Từ tinh chất dầu hồi, tín đồ ta bóc tách được anetol-một hóa học thơm được sử dụng sản xuất kẹo cao su. Anetol có cân nặng mol phân tử bằng 148,0 g/mol. Phân tích nguyên tố mang đến thấy, anetol tất cả %C = 81,08%; %H = 8,10%, còn sót lại là oxi. Lập công thức đơn giản và dễ dàng nhất và CTPT của enatol.

Bài 4. Đốt cháy hoàn toàn 9,0 gam hợp chất hữu cơ A (chứa C, H, O) thu được 6,72 lít CO2 (đktc) với 5,4 gam H2O.

a) Tính thành phần phần trăm của các nguyên tố trong A.

b) Lập công thức đơn giản và dễ dàng nhất của A.

c) Tìm bí quyết phân tử của A. Biết tỉ khối tương đối của A so với khí oxi bằng 1,875.

Bài 5. Đốt cháy trọn vẹn 5,75 gam hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) chiếm được 11,0 gam CO2 và 6,75 gam H2O.

a) Tính thành phần tỷ lệ của các nguyên tố trong X.

b) Lập công thức đơn giản dễ dàng nhất của X.

c) Tìm cách làm phân tử của X. Biết tỉ khối hơi của X đối với khí hiđro bởi 23.

Bài 6. Đốt cháy trọn vẹn 1,80 gam hợp chất hữu cơ Y (chứa C, H, O) thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và 1,08 gam H2O.

a) Tính thành phần phần trăm của những nguyên tố trong Y.

b) Lập công thức đơn giản dễ dàng nhất của Y.

c) Tìm bí quyết phân tử của Y. Biết tỉ khối khá của Y so với khí oxi bởi 5,625.

Bài 7. Oxy hóa trọn vẹn 3 g hợp chất hữu cơ A nhận được 6,6 g CO2 và 3,6 g nước.

a) Xác định trọng lượng các nguyên tố trong A.

b) Tính % theo cân nặng các nguyên tố

Bài 8: Đốt cháy trọn vẹn 10,4g chất hữu cơ A, rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình (1) chứa H2SO4 đậm đặc, bình (2) đựng nước vôi trong dư, thấy cân nặng bình (1) tăng 3,6g với bình (2) thu được 30g kết tủa. Lúc hóa hơi 5,2g A, thu được nhân thể tích đúng bằng thể tích của 1,6g khí oxi đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Tìm công thức phân tử của A.

Bài 9.

Xem thêm: 5+ Cách Sửa Lỗi Ch Play Không Tải Được Ứng Dụng Xuống Qua Cửa Hàng Play

Đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ A chỉ chứa các nguyên tố C, H, O rồi cho thành phầm cháy vào trong bình đựng 35 ml dd KOH 1M. Sau bội phản ứng bạn ta nhận thấy cân nặng bình đựng KOH tăng lên1,15g đồng thời trong bình mở ra hai muối bột có trọng lượng tổng cùng là 2,57g. Tỷ khối khá của A đối với hidro là 43. Tìm CTPT của A.

V. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Đốt cháy trọn vẹn m(g) hóa học hữu cơ A chứa C, H, O cân nặng sản phẩm cháy là p(g). Cho toàn bộ sản phẩm này qua dung dịch nước vôi trong gồm dư thì sau cùng thu được t gam kết tủa, biết p. = 0,71t với t = (m+p)/1,02. Xác định CTPT của A?

A. C2H6O2

B. C2H6O

C. C3H8O3

D. C3H8O

Xem đáp án Đáp án A

Đặt t = 1g

Ta có:

p= 0,71


*

Đặt phương pháp là CxHyOz

CxHyOz + O2→ CO2 + H2O

nCaCO3 = 1/100 = 0.01 = nCO2 → mCO2 = 0,44, mC=0,12

→mH2O = 0,71 - 0,4 = 0 ,27

→nH2O = 0,015

→mH = 0,03

mO=0,31-0,12-0,03 = 0,16→→nO=0,01

x:y:z = nC:nH:nO = 0,01:0,03:0,01

→ CTPT: C2H6O2

Câu 2. Đốt cháy trọn vẹn 0,01 mol chất hữu cơ X cần vừa đủ 0,616 lít O2. Sau thí sát hoạch được hỗn hợp thành phầm Y gồm: CO2, N2 và hơi H2O. Làm lạnh nhằm ngưng tụ hơi H2O chỉ với 0,56 lít hỗn hợp khí Z (có tỉ khối khá với H2 là 20,4). Xác minh công thức phân tử X. Biết thể tích các khí đông đảo đo sinh hoạt đktc.

A. C2H5ON

B. C2H5O2N

C. C2H7ON

D. C2H7O2N

Xem đáp án Đáp án

Gọi số mol của CO2 là x cùng N2 là y

nZ = 0,56/22,4 = 0,025 mol 

=> x + y = 0,025 (1)

Mà MZ = 20,4.2 = 40,8 => mZ = 40,8.0,025 = 1,02 gam

44x + 28y = 1,02 (2)

Từ (1) với (2) ta giải hệ phương trình được:

=> x = 0,02, y = 0,005

=> tất cả 2 C cùng 1 N vào X

Gọi CTPT của X là C2HaObN

nO2 = 0,616/22,4 = 0,0275 mol

C2HaObN + ( 2+ 0,25a - 0,5b)O2 → 2CO2 + 0,5N2 + 0,5a H2O

=> 2+ 0,25a - 0,5b = 2,75 => a = 7 và b = 2

=> C2H7O2N

Câu 3. Đốt cháy trọn vẹn 1,12g hóa học hữu cơ A, rồi mang lại hấp thụ toàn cục sản phẩm cháy trong dung dịch Ba(OH)2 dư thấy trọng lượng bình chứa tăng 3,36g. Hiểu được số mol CO2 vội 1,5 lần số mol của nước. CTPT của A là: (biết A có một nguyên tử oxi vào phân tử):

A. C3H8O

B. CH2O

C. C4H10O

D. C3H4O

Xem đáp án Đáp án D

Gọi bí quyết phân tử của A là CxHyOz (z≥0z≥0).

Có 44nCO2 + 18nH2O = 3,36 

nCO2 = 1,5nH2O => nH2O = 0,04 mol; nCO2 = 0,06 mol 

=> nC(A) = nCO2 = 0,06 mol 

nH(A) = 2nH2O = 0,08 mol 

=> x:y:z = 0,06:0,08:0,02 = 3:4:1

=> A tất cả dạng (C3H4O)

Mà MA n = 1

Vậy phương pháp phân tử của A là C3H4O

Câu 4. Khi so sánh a(g) hóa học hữu cơ A chứa C, H, O thấy tổng trọng lượng 2 thành phần cacbon và hiđro là 0,46g. Giả dụ đốt cháy hoàn toàn a(g) chất A buộc phải vừa đầy đủ 0,896 lít O2 (ở đktc). Cho tổng thể sản phẩm cháy qua bình cất dung dịch NaOH dư, thấy bọn chúng bị hấp thụ trọn vẹn và khối lượng bình chứa tăng lên 1,9g. Bí quyết phân tử của A là :

A. C6H6O2

B. C6H6O

C. C7H8O

D. C7H8O2

Xem đáp án Đáp án D

nO2 = 0,04 mol

Áp dụng bảo toàn trọng lượng ta gồm mA + mO2 = mCO2 + mH2O

Suy ra mA = 1,9 – 0,04.32 = 0,62 g

mC + mH + mO = 0,62 → mO = 0,16 g → nO = 0,01 mol

Áp dụng bảo toàn yếu tố nO (A) + nO (O2) = nO (CO2) + nO (H2O)

Suy ra 2.nCO2 + nH2O = 0,04.2 + 0,01 = 0,09 mol

Mặt khác mC + mH =0,46 g

Suy ra nCO2 = 0,035 mol , nH2O =0,02 mol suy ra nC = 0,035 mol, nH = 0,04

nC : nH : nO = 0,035 : 0,04 : 0,01 = 7: 8: 2

Công thức phân tử của A là C7H8O2

Câu 5. Đốt cháy 0,45g chất hữu cơ A rồi cho tổng thể sản phẩm qua chai nước vôi vào dư thì tất cả 112 cm3 N2 (đkc) thoát thoát ra khỏi bình, khối lượng bình tăng 1,51g và tất cả 2g kết tủa trắng.Công thức phân tử của A là :

A. C4H14N2

B. C2H7N

C. C2H5N

D. Không xác định được

Xem đáp án Đáp án B

nN2 = 0,005 —> nN = 0,01

nCO2 = nCaCO3 = 0,02 —> nC = 0,02

mCO2 + mH2O = 1,51 —> nH2O = 0,035 —> nH = 0,07

nO = (mA – mC – mH – mN)/16 = 0

C : H : N = 2 : 7 : 1 —> C2H7N

Câu 6. Đốt cháy trọn vẹn 1,48g hóa học hữu cơ A dùng 2,016 lít oxi (đktc) thì thu được hỗn hợp khí bao gồm thành phần như sau: VCO2 = 3VO2 với mCO2 = 2,444mH2O. Tìm phương pháp phân tử của A biết lúc hoá hơi 1,85g A chiếm thể tích bằng thể tích của 0,8g oxi ở cùng điều kiện.

A. C4H10O

B. C2H2O3

C.C3H6O2

D. C2H4O2

Xem đáp án Đáp án

mCO2 = 2,444 mH2O —> 44nCO2 = 2,444.18nH2O

—> nCO2 = nH2O

Vậy tất cả hổn hợp sau phản ứng tất cả O2 dư (x), CO2 (3x) và H2O (3x)

Bảo toàn khối lượng:

1,48 + 0,09.32 = 32x + 44.3x + 18.3x

—> x = 0,02

1,85/MA = 0,8/32 —> MA = 74

—> na = 1,48/74 = 0,02

Số C = nCO2/nA = 3

Số H = 2nH2O/nA = 6

—> Số O = 2

A là C3H6O2.

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 18g hóa học hữu cơ A phải vừa đủ 16,8 lít O2 thu được CO2 với hơi nước có xác suất thể tích = 3: 2. Xác minh CTPT của A?.

A. C4H6O2

B. C3H4O2

C. C3H4O

D. C4H6O

Xem đáp án Đáp án D

Câu 8. Để đốt cháy trọn vẹn 4,45 g chất hữu cơ X yêu cầu dùng hết 4,20 lít khí oxi (đktc). Sản phẩm cháy gồm có 3,15 g H2O và 3,92 lít hỗn hợp khí tất cả CO2 cùng N2 (đktc). Xác định CTĐGN của X.

A. C3H9N

B. C3H7O2N

C. C2H7N

D. C2H5O2N

Xem đáp án Đáp án

nO2 = 0,1875 mol => mO2 = 6 gam

Bảo toàn khối lượng : mA + mO2 = mCO2 + mN2 + mH2O

=> mCO2 + mN2 = 7,3g

Mặt khác : nCO2 + nN2 = 0,175 mol

=> nCO2 = 0,15 ; nN2 = 0,025 mol

Bảo toàn O : nO(A) = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 = 0,1 mol

=> nC : nH : nO : nN = 0,15 : 0,0,35 : 0,1 : 0,05 = 3 : 7 : 2 : 1

Vì A chỉ có một nguyên tử N bắt buộc A bao gồm CTPT là: C3H7O2N

Câu 9. tự ơgenol (trong tinh dầu hương thơm nhu) điều chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụ côn trùng. Kết quả phân tích nhân tố của metylơgenol mang lại thấy: %C = 74,16%; %H = 7,86%, sót lại là oxi. Tổng số links trong phân tử metylơgenol là: (Công thức tính số links pi của hợp chất CxHyOz là: số links pi = (2x-y+2)/2). 

A. 5

B. 4

C. 6

D. 3

Xem đáp án Đáp án

Gọi công thức đơn giản nhất của o-metylơgenol là CxHyOz (x,y,z nguyên dương)

%O = 100% -(74,16 +7,86)% = 17,98%

Ta có:

⇒ Công thức dễ dàng nhất là: C11H14O2 ⇒ phương pháp phân tử là (C11H14O2)n

Ta có: M(C11H14O2)n = 178n = 178 ⇒ n=1

Công thức phân tử là C11H14O2

Số liên π kết vào phân tử: k = ( 2.11+ 2 – 14)/2 = 5

Đáp án A

Câu 10. đối chiếu a(g) chất hữu cơ A nhận được m(g) CO2 với n(g) H2O. Cho thấy thêm m = 22n/9 và a = 15(m+n)/31. Xác minh CTPT của A. Biết tỉ khối tương đối (d) của A đối với không khí thì 2 3H6O

B. C3H6O2

C. C2H4O2

D. C2H4O

Xem đáp án Đáp án

Để dễ dàng cho việc đo lường và tính toán ta chọn: m = 44 gam⇒ n = 18 gam, a = 30 gam.

Bảo toàn yếu tố C: nC = nCO2 = 44/44 = 1 mol

Bảo toàn thành phần H: nH = 2.nH2O = 2.18/18 = 2mol

Ta thấy: mC + mH = 1.12 + 2 = 14 gam A => vào A đựng O

=> mO (trong A) = 30 – 14 = 16 gam => nO = 1 mol

=> nC : nH : nO = 1 : 2 : 1

CTĐGN của A là (CH2O)n

Dó 2 58A 58 1,9 n = 2

CTPT A là C2H4O2

Câu 11. trong một bình bí mật chứa hơi hóa học hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở cùng O2 (số mol O2 gấp đôi số mol đề xuất cho bội phản ứng cháy) sống 139,9oC, áp suất vào bình là 0,8 atm. Đốt cháy trọn vẹn X, sau đó đưa về ánh nắng mặt trời ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 at. X bao gồm công thức phân tử là

A. C4H8O2.

B. C3H6O2.

C. CH2O2.

D. C2H4O2.

Câu 12. Đốt cháy trọn vẹn 0,12 mol hóa học hữu cơ A mạch hở yêu cầu dùng 10,08 lít O2 (đktc). Dẫn toàn cục sản phẩm cháy (gồm CO2, H2O cùng N2) qua bình đựng hỗn hợp Ba(OH)2 dư, thấy trọng lượng bình tăng 23,4g và có 70,92g kết tủa. Khí thoát thoát khỏi bình hoàn toàn có thể tích 1,344 lít (đktc). Phương pháp phân tử của A là

A. C2H5O2N.

B. C3H5O2N.

C. C3H7O2N.

D. C2H7O2N.

Câu 13. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một axit cacboxylic no gấp đôi thu được 1,2 mol CO2. Bí quyết phân tử của axit đó là

A. C6H14O4.

B. C6H12O4.

C. C6H10O4.

D. C6H8O4.

Câu 14. Một hợp chất hữu cơ Y lúc đốt cháy nhận được CO2 và H2O bao gồm số mol bởi nhau; đôi khi lượng oxi đề xuất dùng bằng 4 lần số mol của Y. Phương pháp phân tử của Y là

A. C2H6O.

B. C4H8O.

C. C3H6O.

Xem thêm: Mua Online Vòi Xịt Rửa Xe Cao Áp Giá Siêu Tốt, Phân Loại, Giá Bán Và Loại Nào Tốt Nhất

Mời các bạn tải file khá đầy đủ về tham khảo!

Trên trên đây tretrucvietsun.com vừa giới thiệu tới chúng ta đọc bài tập lập phương pháp phân tử hợp chất hữu cơ, ý muốn rằng qua đây bạn đọc có thêm tài liệu ôn tập môn hóa học lớp 11 nhé. Dường như tretrucvietsun.com mời bạn đọc cùng đọc thêm kiến thức những môn Toán 11, Ngữ văn 11, giờ Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời độc giả cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để sở hữu thêm tài liệu học hành nhé