BẢNG QUY ĐỔI ÁP SUẤT VÀ LỰC ÉP

     

Lực nghiền cọc BTCT 200x200, Thép 4Ø14, Mác 200Sức chịu đựng tải giám sát và đo lường theo vật liệu của cọc được xem theo phương pháp sau:Pvl = φ(Rb Fb + Rs Fs)Trong đó:

φ= 0,975Rb: cường độ chịu nén của bê tông mác 200. Rb = 0,85 (kN/cm2)Fb: diện tích cọc. Fb = 400 (cm2)Rs: cường độ tính toán của thép CII. Rs = 28 (kN/cm2)Fs: diện tích s thép. Fs = 6,15 (cm2)

Pvật liệu = 0,975x(0,85x400+28x6,15) = 500 (kN) = 50 (tấn)Để ép không gãy cọc: Pvl ≥ 2Ptk 50 (tấn) ≥ 2x20=40 (tấn)Ptk = trăng tròn (tấn)2Ptk ≤ Pép ≤ PvlPép = (40 – 45) tấn (Khi kim đồng hồ đeo tay trên trang bị ép cọc chỉ trong tầm 40 tấn - 45 tấn là đạt)Pép = (100 – 115) kg/cm2 = (1450 – 1667) psi (Khi kim đồng hồ thời trang trên vật dụng ép cọc chỉ mang lại giá trị này là đạt) 

*

Lực nghiền cọc BTCT 250x250, Thép 4Ø16, Mác 200Sức chịu tải đo lường và thống kê theo vật liệu của cọc được xem theo công thức sau:Pvl = φ(Rb Fb + Rs Fs)Trong đó:

φ= 0,975Rb: cường độ chịu đựng nén của bê tông mác 200. Rb = 0,85 (kN/cm2)Fb: diện tích cọc.


Bạn đang xem: Bảng quy đổi áp suất và lực ép


Xem thêm: Bài Tập Máy Biến Áp Và Truyền Tải Điện Năng, Vật Lý Lớp 12 Điện Xoay Chiều Ôn


Xem thêm: Top 24 Cách Làm Trắng Da Mặt Trong 7 Ngày Từ Thiên Nhiên, Bạn Có Dám Thử?


Fb = 625 (cm2)Rs: cường độ giám sát và đo lường của thép CII. Rs = 28 (kN/cm2)Fs: diện tích s thép. Fs = 8,04 (cm2)

Pvật liệu = 0,975x(0,85x625+28x8,04) = 737 (kN) = 73,7 (tấn)Để nghiền không gãy cọc: Pvl ≥ 2Ptk 73,7 (tấn) ≥ 2x30=60 (tấn)Ptk = 30 (tấn)2Ptk ≤ Pép ≤ PvlPép = (60 – 70) tấn (Khi kim đồng hồ trên sản phẩm công nghệ ép cọc chỉ trong khoảng 60 tấn - 70 tấn là đạt)Pép = (100 – 115) kg/cm2 = (1450 – 1667) psi (Khi kim đồng hồ trên đồ vật ép cọc chỉ đến giá trị này là đạt)Cọc BTCT 300x300, Thép 4Ø18, Mác 250Sức chịu đựng tải giám sát theo vật liệu của cọc được xem theo bí quyết sau:Pvl = φ(Rb Fb + Rs Fs)Trong đó:

j = 0,975Rb: cường độ chịu đựng nén của bê tông mác 250. Rb = 1,15 (kN/cm2)Fb: diện tích cọc. Fb = 900 (cm2)Rs: cường độ đo lường và tính toán của thép CII. Rs = 28 (kN/cm2)Fs: diện tích s thép. Fs = 10,18 (cm2)

Pvật liệu = 0,975x(1,15x900+28x10,18) = 1287 (kN) = 128,7 (tấn)Để ép không gãy cọc: Pvl ≥ 2Ptk 128,7 (tấn) ≥ 2x60=120 (tấn)Vậy Ptk = 55 (tấn)2Ptk ≤ Pép ≤ PvlPép = (110 – 120) tấn (Khi kim đồng hồ đeo tay trên trang bị ép cọc chỉ trong vòng 110 tấn - 120 tấn là đạt)Pép = (122 – 133) kg/cm2 = (1770 – 1929) psi (Khi kim đồng hồ đeo tay trên thiết bị ép cọc chỉ cho giá trị này là đạt)Bảng Quy đổi các đơn vị áp suất sau đây:1 Mpa = 145 psi1 Mpa = 10 kg/cm21 Mpa = 0.01 tấn/cm2