Ch2

     

*

*

*

*

*

1,3-butadien ra cao su đặc buna: Điều chế cao su thiên nhiên buna

1. Phương trình C4H6 ra cao su thiên nhiên bunanCH2=CH-CH=CH2 ( CH2-CH=CH-CH2 )n2. Điều khiếu nại phản ứng xẩy ra điều chế cao su đặc buna3. Cách tiến hành phản ứng điều chế cao su thiên nhiên buna4. đặc thù hóa học tập của ankađien4.1. Phản ứng cộng của ankađien4.2. Làm phản ứng trùng hợp5. Thắc mắc bài tập liên quan

CH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n được VnDoc soạn là phương trình điều chế cao su thiên nhiên buna, từ buta 1,3 đien C4H6. Hi vọng tài liệu sẽ giúp đỡ ích cho chúng ta trong quá trình làm bài cũng giống như học tập xuất sắc hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Ch2

1. Phương trình C4H6 ra cao su buna

nCH2=CH-CH=CH2 ( CH2-CH=CH-CH2 )n

2. Điều kiện phản ứng xẩy ra điều chế cao su đặc buna

Nhiệt độ: to lớn Xúc tác: xt, p

3. Cách triển khai phản ứng điều chế cao su buna

Trùng phù hợp cao butadien.

Cao su Buna là gì?

Cao su Buna tuyệt Polybutadiene (viết tắt là BR), nói một cách khác là cao su BR, Buna-N, Buna-S. Bên cạnh đó còn có các tên gọi khác dựa vào vào hóa học độn được thực hiện trong quy trình trùng hợp.Được cấp dưỡng từ quá trình trùng hợp của những phân tử monome 1,3-butadien.

Mang những đặc điểm nổi nhảy của cao su đặc thiên nhiên, đồng thời có tác dụng chống mòn cao, chịu uốn gấp tốt, ít đổi thay dạng.

4. đặc thù hóa học tập của ankađien

4.1. Phản ứng cộng của ankađien

Ankadien bao gồm 2 liên kêt song C=C đề nghị ankađien rất có thể tham gia phản bội ứng cộng theo tỉ trọng mol 1:1 hoặc 1:2.

a. Cùng H2: (Điều khiếu nại phản ứng là Ni, to) theo tỉ trọng 1:2 tạo nên hợp hóa học no là ankan.

CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 → CH3-CH2-CH2-CH3

Tổng quát: CnH2n-2 + 2H2 → CnH2n+2

b. Cộng dung dịch Br2

Cộng theo tỉ trọng 1:1 (cộng vào địa chỉ 1,2 và 1,4) sản phẩm cộng còn sót lại 1 links đôi.

Ở nhiệt độ -80oC ưu tiên cộng vào địa chỉ 1,2

CH2=CH-CH=CH2 + Br2 → CH2Br - CHBr - CH=CH2

Ở ánh sáng 40oC ưu tiên cùng vào vị trí 1,4

CH2=CH-CH=CH2 + Br2 → CH2Br - CH=CH - CH2Br

Cộng theo tỉ lệ 1:2 tạo nên ra sản phẩm no

CH2=CH-CH=CH2 + 2Br2 → CH2Br - CHBr - CHBr - CH2Br

Tổng quát: CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2nBr4

c. Cùng hidro halogenua

Cộng theo tỉ trọng 1:1 (cộng vào vị trí 1,2 cùng 1,4) thành phầm cộng sót lại 1 links đôi.

Ở ánh nắng mặt trời -80oC ưu tiên cộng vào địa điểm 1,2

CH2=CH-CH=CH2 + HCl → CH3-CHCl-CH=CH2

Ở nhiệt độ 40oC ưu tiên cùng vào địa điểm 1,4

CH2=CH-CH=CH2 + HCl → CH3-CH=CH-CH2Cl

Cộng theo tỉ lệ 1:2 chế tạo ra sản phẩm no

CH2=CH-CH=CH2 + 2HBr → CH3-CHBr-CHBr-CH3

4.2. Phản bội ứng trùng hợp

Các phản bội ứng trùng hợp chủ yếu xẩy ra theo loại 1,4.


5. Câu hỏi bài tập liên quan

Câu 1:Hai tơ nào dưới đây đều là tơ tổng hợp?

A. Tơ nilon-6,6 và bông.

B. Tơ nilon-6,6 cùng tơ nitron.

C. Tơ tằm và bông.

D. Tơ visco và tơ axetat.

Xem đáp ánĐáp án BBông là tơ thiên nhiên → A sai.

+ Tơ tằm và bông phần đa là tơ vạn vật thiên nhiên → C sai.

+ tơ visco và tơ axetat các là tơ cung cấp tổng hợp (tơ nhân tạo) → D sai.

Câu 2: rất có thể điều chế chất dẻo PVC bằng phản ứng trùng vừa lòng monome làm sao sau


A. CH2=CHCH2Cl

B. CH3CH=CH2

C. CH2=CHCl

D. CH2=CH2

Xem đáp ánĐáp án C: PVC được pha chế từ CH2=CHCl

Câu 3: Khi đun phenol cùng với fomanđehit (có axit có tác dụng xúc tác) sinh sản thành vật liệu nhựa phenol-fomanđehit có ứng dụng rộng rãi. Polime tạo nên thành có cấu tạo mạch:

A. Phân nhánh.

B. Không phân nhánh.

C. Không khí ba chiều.

D. Tất cả hổn hợp vừa phân nhánh vừa có cấu trúc không gian ba chiều.

Xem đáp ánĐáp án B: lúc đun phenol cùng với fomandehit có axit làm xúc tác thì thu được vật liệu nhựa novolac, là polime không phân nhánh.

Câu 4: xác minh nào sau đây là sai?

A. Polime không phai hơi được.

B. Polime không tồn tại nhiệt nhiệt độ chảy độc nhất định.

C. Chất liệu thủy tinh hữu cơ là vật liệu trong suốt, giòn cùng kém bền.

D. Đa số polime ko tan trong các dung môi thông thường.

Xem đáp ánĐáp án CA, B, D đúng, bởi vì polime có khối lượng phân tử lớn, được cấu tạo bởi các mắt xích tạo thành

C sai vị thủy tinh cơ học là loại chất dẻo, khôn xiết bền, cứng, vào suốt

Câu 5: tuyên bố nào sau đây đúng?

A. Polime dùng để sản xuất tơ, phải có mạch ko nhánh, xếp tuy nhiên song, ko độc, có công dụng nhuộm màu.

B. Tơ tự tạo được pha chế từ phần lớn polime tổng vừa lòng như tơ capron, tơ terilen, tơ clorin, ...

C. Tơ visco, tơ axetat đông đảo là loại tơ thiên nhiên.

D. Tơ poliamit, tơ tằm mọi là một số loại tơ tổng hợp.

Xem đáp ánĐáp án ATơ nhân tạo được tổng hợp từ mọi polime thoải mái và tự nhiên => B sai

Tơ visco, tơ axetat phần nhiều là tơ nhân tạo => C sai

Tơ tằm là tơ vạn vật thiên nhiên => D sai

Câu 6. Đun nóng phenol đk thích hợp với chất nào tiếp sau đây để tổng đúng theo nhựa phenol fomanđehit

A. CH3COOH trong môi trường axit.

B. HCOOH trong môi trường thiên nhiên axit.

C. HCHO trong môi trường axit.

D. CH3CHO trong môi trường axit.

Xem đáp ánĐáp án CNhựa phenol fomanđehit tất cả 3 dạng:

Nhựa novolac: đến phenol dư tác dụng HCHO trong môi trường acid thu vật liệu nhựa novolac (mạch thẳng).

Xem thêm: Chọn Lọc 101 Stt Độc Thân Mạnh Mẽ Dành Cho Cô Gái Độc Thân Mạnh Mẽ Hay Nhất

Nhựa Rezol: làm cho nóng phenol với HCHO tỉ lệ mol 1 : 1,2 có xúc tác kiềm thu vật liệu bằng nhựa Rezol (mạch thẳng).

Nhựa Rezit: khi nấu nóng nhựa Rezol sống 150oC thu vật liệu bằng nhựa có kết cấu không gian điện thoại tư vấn là vật liệu bằng nhựa Rezit.

Câu 7. tuyên bố nào tiếp sau đây đúng?

A. Tinh bột, xenlulozo, protein là những polime có nguồn gốc từ thiên nhiên

B. Saccarozo. Protein, tinh bột là các polime bao gồm nguyên cội từ thiên nhiên


C. Protein, polietilen, cao su thiên nhiên thiên nhiên là các polime tổng hợp

D. Protein, polietilen, cao su buna là những polime tổng hợp

Xem đáp ánĐáp án A

Câu 8. những chất được dùng để tổng hợp cao su thiên nhiên Buna – S trong số dãy chất sau đây là:

A. CH2=C(CH3)–CH=CH2, C6H5CH=CH2.

B. CH2=CH–CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH–CH=CH2, lưu giữ huỳnh.

D. CH2=CH–CH=CH2, CH3–CH=CH2.

Xem đáp ánĐáp án BCao su Buna-S là thành phầm của bội phản ứng đồng trùng thích hợp butađien cùng stiren

nCH2=CH−CH=CH2 + nC6H5CH=CH2 → −CH2−CH=CH−CH2−CH(C6H5)−CH2−)n

Câu 9. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng

A. Poli (metyl metacrylat).

B. Poli (etylen terephtalat).

C. Polistiren.

D. Poliacrilonitrin.

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 10. Polime nào tiếp sau đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp

A. Poli(etylen terephtalat)

B. Protein

C. Nilon-6,6

D. Poli(vinyl clorua)

Xem đáp ánĐáp án DPoli (etylen terephtalat), protein, nilon-6,6 được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng.

Poli (vinyl clorua) được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

Câu 11. trong các nhận định bên dưới đây, đánh giá và nhận định nào đúng:

A. Cao su thiên nhiên là polime thiên nhiên của isoprene.

B. Tua xenlulozơ có thể bị đepolime hóa khi bị đun nóng.

C. Monome là đôi mắt xích cơ phiên bản trong phân tử polime.

D. Polime là số đông hợp chất bao gồm phân tử khối khôn cùng lớn, vì chưng nhiều đối chọi vị nhỏ (mắt xích) links với nhau chế tác nên.

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 12.Dãy gồm các chất được dùng làm tổng hợp cao su Buna-S là:

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2, lưu giữ huỳnh.

D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.

Xem đáp ánĐáp án BCao su Buna-S là sản phẩm của phản bội ứng đồng trùng hợp butađien và stiren

nCH2=CH−CH=CH2 + nC6H5CH=CH2 → −−n

Câu 13.Cao su buna được chế tạo thành trường đoản cú buta-1,3-đien bằng phản ứng


A. Trùng hợp

B. Trùng ngưng

C. Cộng hợp

D. Phản nghịch ứng thế

Xem đáp ánĐáp án ATrùng hòa hợp Buta-1,3-đien được cao su buna.

nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n.

Câu 14.Khẳng định nào tiếp sau đây không đúng vào khi nói về sự lưu hóa cao su?

A. Bản chất quá trình giữ hóa cao su là tạo thành những ước nối (-S-S-)

B. Cao su lưu hóa gồm những tính chất hơn hẳn cao su đặc thô như bền so với nhiệt bầy hồi hơn lâu mòn, nặng nề tan trong dung môi hữu cơ

C. Cao su lưu hóa có cấu trúc mạng ko gian

D. Nhờ việc lưu hóa mà cao su có những đặc thù vật lí hơn cao su thô như: tính lũ hồi, tính dẻo, bền với tác động của môi trường

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 15.Chất nào sau đây có khả năng trùng hợp thành cao su?

A. CH2=C(CH3)CH=CH2

B. CH3 - C(CH3)=C=CH2

C. CH3 - CH2 - C ≡ CH

D. CH3 - CH = CH - CH3

Xem đáp ánĐáp án A

Câu 16.Từ tinh bột điều chế cao su buna theo sơ đồ dùng sau:

Tinh bột → glucozơ → ancol etylic → but-1,3-đien → cao su thiên nhiên buna.

Hiệu suất của quy trình điều chế là 75%, mong thu được 32,4 kg cao su thiên nhiên buna thì trọng lượng tinh bột bắt buộc dùng là:

A. 129,6 kg

B. 12,96 kg

C. 1296 kg

D. 1,296 kg

Xem đáp ánĐáp án A(C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH → nC4H6 → (C4H6)n.

nCao su buna = 0,6 kmol

→ nC6H10O5 = 0,6/75% = 0,8 kmol

→ mtinh bột = 129,6 kg

Câu 17. Có thể điều chế hóa học dẻo PVC bằng phản ứng trùng hòa hợp monome làm sao sau

A. CH2=CHCH2Cl

B. CH3CH=CH2

C. CH2=CHCl

D. CH2=CH2

Xem đáp ánĐáp án C

.........................

Xem thêm: Các Trường Đại Học Dân Lập Tốt Ở Hà Nội Tốt Nhất, Đại Học Dân Lập Nào Tốt

CH≡CH → CH2=CH-C≡CHNhựa PP được tổng hợp từDạng bài bác tập về phân các loại tơ có đáp ánSơ đồ gia dụng điều chế cao su BunaC2H4 + O2 → CH3CHOC2H4 + Br2 → C2H4Br2C4H4 + H2 → C4H6

Trên phía trên VnDoc.com đã reviews tới độc giả tài liệu: CH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n. Để có tác dụng cao rộng trong học tập tập, VnDoc xin trình làng tới các bạn học sinh tài liệu hóa học lớp 10, Giải bài tập hóa học lớp 11, chất hóa học lớp 12, Thi thpt non sông môn Văn, Thi thpt giang sơn môn lịch sử, Thi thpt tổ quốc môn Địa lý, Thi thpt đất nước môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 nhưng mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để dễ dãi cho chúng ta học sinh trong quy trình trao đổi cũng như cập nhật thông tin tài liệu new nhất, mời bạn đọc cùng tham gia đội Tài liệu học hành lớp 12 để sở hữu thêm tài liệu tiếp thu kiến thức nhé

kimsa88
cf68