Các công thức vật lý lớp 11

     

Nội dung trang bị lý 11 có 7 chương với 5 chương trực thuộc phần Điện học, điện từ học với 2 chương còn lại thuộc phần quang hình học. Những công thức ở chương trình vật lý 11 vị vậy cũng kha khá nhiều, đòi hỏi sự triệu tập ghi nhớ của những em.

Bạn đang xem: Các công thức vật lý lớp 11


Nhằm giúp những em dễ dãi hơn trong vấn đề ghi nhớ những công thức đồ lý 11, bài viết này sẽ tổng hợp những công thức thứ lý 11 rất đầy đủ và chi tiết để những em tham khảo.

I. Bí quyết Vật lý 11: Lực năng lượng điện – Điện trường

Bạn đã xem: cách làm Vật lý 11 tổng hợp không thiếu và chi tiết – triết lý Vật lý 11


1. Định nguyên tắc Coulomb (Cu-Lông)

° Công thức: 

Trong đó: F lực tác động giữa 2 điện tích, đơn vị chức năng (N)

  là hệ số tỉ lệ

 ε: là hằng số điện môi của môi trường xung quanh (đối với chân ko thì ε = 1).

 q1, q2: là hai điện tích điểm (C)

 r: là khoảng cách giữa hai điện tích (m)

2. độ mạnh điện trường

° Công thức: 

Trong đó: E: là cường độ điện trường tạo ra tại vị trí phương pháp Q một khoảng chừng r

 Đơn vị cường độ điện ngôi trường V/m (=N/C).

  là hệ số tỉ lệ

 ε: là hằng số năng lượng điện môi của môi trường thiên nhiên (đối cùng với chân ko thì ε = 1).

 Q: Điện tích trữ (C).

→ độ mạnh điện ngôi trường E1 do q1 gây a trên điểm biện pháp q1 tại khoảng chừng r1 là:

  (trong chân không thì ε = 1).

3. Nguyên lý chồng chất điện trường

 ° Công thức: 

*

– giả dụ vectơ E1, E2 cùng phương cùng chiều: E = E1 + E2

– Nếu vectơ E1, E2 cùng phương ngược chiều: E = |E1 – E2|

– Nếu 

*
 thì: 
*

II. Công, nắm năng, điện cố kỉnh và hiệu điện thế

1. Công của lực điện

– lúc 1 điện tích dương q di chuyển trong năng lượng điện trường đều có cường độ E (từ M cho N) thì công nhưng mà lực điện công dụng lên q bao gồm biểu thức:

AMN = q.E.d (d = s.cosα)

Trong đó:

 d là khoảng cách từ điểm đầu đến điểm cuối (theo phương của

*
)

2. Núm năng

– ráng năng của điện tích q trên một điểm M trong điện trường tỉ trọng với độ mập của năng lượng điện q.

 WM = AM∞ = q.VM

Trong đó: AM∞là công của điện trường trong sự dịch chuyển của năng lượng điện q từ điểm M đến vô cực (mốc nhằm tính chũm năng).

3. Điện thế

– Điện cầm cố tại điểm M trong năng lượng điện trường là đại lượng đặctrưng cho khả năng của điện trường vào việc tạo thành thế năng của năng lượng điện q đặt tại M.

Xem thêm: Top 39 Fructozơ Có Phản Ứng Tráng Bạc Không Tham Gia Phản Ứng Tráng Bạc

 

4. Hiệu năng lượng điện thế

– Hiệu điện cầm UMNgiữa hai điểm M và N là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của năng lượng điện trường trong sự dịch rời của điện tích q trường đoản cú M mang đến N.

 

5. Tương tác giữa hiệu điện ráng và cường độ điện trường

 U = E.d

III. Tụ điện

1. Điện dung của tụ điện

° bí quyết điện dung của tụ điện: 

 C: năng lượng điện dung (đơn vị F)

 Q: điện tích trên tụ điện

 U: Hiệu điện chũm giữa 2 đầu tụ điện

2. Tích điện điện trường trong tụ điện

° Công thức: 

IV. Mạch điện

1. Cường độ chiếc điện

° Công thức: 

*

Trong đó: I là mặt đường độ dòng điện (A)

 q: là năng lượng điện lượng chuyển qua tiết diện trực tiếp của thứ trong khoảng thời gian t (s).

2. Điện năng tiêu hao của đoạn mạch

 A = U.q = U.I.t (đơn vị: J = V.C)

3. Năng suất của đoạn mạch

  (đơn vị: W = J/s = V.A)

4. Sức nóng lượng lan ra ở thứ dẫn

 Q = R.I2.t (đơn vị: J)

5. Hiệu suất tỏa nhiệt độ ở đồ dẫn

 

6. Định qui định OHM đối với toàn mạch

 

7. Đoạn mạch cất nguồn điện

 

Trong đó: ξ là suất điện cồn của nguồn tích điện (ξ = A/q)

V. Ghép những điện trở

1. Điện trở ghép nối tiếp

 I = I1 = I2 = … 

 U = U1 + U2 + …

 R = R1 + R2 + …

2. Điện trở ghép tuy vậy song

 I = I1 + I2 + … + In

 U = U1 = U2 = … = Un

 

° Mạch bao gồm 2 hoặc năng lượng điện trở mắc tuy vậy song thì năng lượng điện trở tương đương của mạch tính theo bí quyết sau:

 ;

 

VI. Nguồn điện

1. Suất điện hễ của nguồn điện

° Công thức:  (đơn vị: V = J/C)

Trong đó: ξ là suất điện rượu cồn của nguồn tích điện (V)

 A (J) là công của lực lạ dịch rời một năng lượng điện dương q (C) ngược chiều điện trường.

2. Công của nguồn điện

° Công thức: 

*

3. Hiệu suất của mối cung cấp điện

° Công thức: 

4. Công suất của nguồn điện

° Công thức: 

– Là tỉ số giữa công hữu ích và công của nguồn điện áp sinh ra.

5. Ghép những nguồn thành bộ

° bộ nguồn ghép nối tiếp

 

*

° Bộ nguồn ghép song song

 

*

° Bộ nguồn tất cả hổn hợp đối xứng (n dãy, từng dãy bao gồm m nguồn)

*

VII. Sự phụ thuộc vào của điện trở cùng nhiệt độ

° công thức điện trở suất:

 

*

° bí quyết tính năng lượng điện trở:

 ; ;; ; R=rho fraclS" />

Trong đó:

 ρ0 là năng lượng điện trở suất sống t00C (thường mang là 200C) (Ω.m)

 ρ là điện trở suất sống t0C

 l là chiều dài dây dẫn (m)

 S là tiết diện của dây dẫn (m2)

 α là hệ số nhiệt điện trở (đơn vị K-1)

VIII. Hiện tượng nhiệt điện

° Công thức: 

*

Trong đó: ξ là suất điện động nhiệt điện (V)

 αT là thông số nhiệt điện động (V.K-1)

 T1 – T2 là hiệu ánh nắng mặt trời ở đầu nóng và đầu lạnh.

IX. Mẫu điện trong hóa học điện phân

° bí quyết biểu thức của định phép tắc Fa-ra-đây:

 

Trong đó: 

 m: là trọng lượng vật hóa học được giải phóng ở điện cực (g).

 k: đương lượng năng lượng điện hóa

 F = 9,965,104 là hằng số Faraday (C/mol)

 A/n: là đượng lượng gam của nguyên tố

 A: khối lượng mol nguyên tử (g/mol)

 n: Hóa trị của nguyên tố có tác dụng điện cực

 I: là cường độ loại điện qua bình năng lượng điện phân (A)

 t: là thời gian dòng năng lượng điện qua bình năng lượng điện phân (s)

XI. Lực từ chức năng lên đoạn dây dẫn

Công thức: F = B.I.l.sinα

(Quy tắc bàn tay trái 1)

Trong đó:

 B: là chạm màn hình từ (T)

 I: là cường độ dòng điện qua dây dẫn (A)

 l: là chiều nhiều năm đoạn dây dẫn (m)

 α: là góc tạo bởi 

*

XII. Chạm màn hình từ của cái điện

+ cảm ứng từ của mẫu điện chạy trong dây dẫn thẳng:

Công thức:

(Quy tắc nuốm tay bắt buộc 1)

Trong đó:

 r: khoảng cách từ mẫu điện đến điểm điều tra (m)

 I: cường độ cái điện qua dây dẫn (A)

+ cảm ứng từ của dòng điện chạy vào dây tròn:

  (Quy tắc cố kỉnh tay buộc phải 2)

Trong đó:

 R: nửa đường kính vòng dây (m)

 N: số vòng dây (vòng)

 I: cường độ cái điện qua vòng dây (A)

+ cảm ứng từ của loại điện chạy trong ống dây hình trụ:

  (Quy tắc nuốm tay yêu cầu 3)

Trong đó:

 N: số vòng dây (vòng)

 l: chiều lâu năm ống dây

 I: cường độ mẫu điện qua vòng dây (A)

 n=N/l: số vòng dây bên trên 1m chiều dài

XIII. Trường đoản cú trường của không ít dòng điện

+ Công thức: 

*

– ví như vectơ B1, B2 cùng phương cùng chiều: B = B1 + B2

– giả dụ vectơ B1, B2 cùng phương ngược chiều: B = |B1 – B2|

– Nếu 

*
thì: 
*

XIV. Lực liên can giữa hai cái điện tuy vậy song

+ Công thức: 

*

Trong đó:

 I1 cùng I2 là cường độ mẫu điện qua nhì dây dẫn

 r: là khoảng cách giữa hai dây dẫn

 l: là chiều nhiều năm đoạn dây dẫn tính lực tương tác

XV. Lực Lorentz

+ Công thức: f = q.v.B.sinα (Quy tắc bàn tay trái 2)

Trong đó:

 q: là điện tích của hạt với điện vận động (C)

 v: là tốc độ của hạt với điện (m/s)

 B: là từ bỏ trường vị trí hạt mang điện hoạt động (T)

 α: là góc phù hợp với vectơ vận tốc 

*
với .

XVI. Vận động của hạt năng lượng điện trong từ trường đều

– Với 

*

+ nửa đường kính quỹ đạo: 

+ chu kỳ luân hồi chuyển động: 

+ công thức từ thông: 

*

Trong đó: Đơn vị từ bỏ thông là (Wb)

 B: là chạm màn hình từ xuyên qua vòng dây (T)

 S: là diện tích s vòng dây (m2)

 α: là góc tạo bởi  và pháp tuyến đường mặt phẳng form dây 

*

+ Suất điện rượu cồn cảm ứng: 

Trong đó:

 ΔΦ: là độ biến chuyển thiên trường đoản cú thông

 Δt: là khoảng thời gian từ thông đổi mới thiên

 ΔΦ/Δt: là vận tốc biến thiên của tự thông.

Xem thêm: Trải Nghiêm Sáng Tạo Vật Lý: Các Hiện Tượng Khúc Xạ Ánh Sáng Trong Tự Nhiên

+ trường đoản cú thông riêng biệt của mạch: Φ = L.i

+ Độ từ bỏ cảm của ống dây: 

Trong đó: L: độ trường đoản cú cảm (đơn vị H)

 N: số vòng dây (vòng)

 l: chiều nhiều năm ống dây (m)

 S: ngày tiết diện ống dây (m2)

+ Suất điện hễ tự cảm: 

Trong đó:

 L: thông số tự cảm của ống dây (H)

 Δi: độ biến chuyển thiên cường độ cái điện trong mạch

 Δt: khoảng thời hạn dòng điện đổi mới thiên

 Δi/Δt: tốc độ biến thiên của cường độ mẫu điện

+ năng lượng từ ngôi trường của ống dây:

Trong đó:

 L: thông số tự cảm của ống dây (H)

 I: cường độ loại điện qua ống dây

XVII. Khúc xạ ánh sáng

+ Định cơ chế khúc xạ ánh sáng:

 n1sini = n2sinr hay 

+ chiết suất tỉ đối: 

+ Góc số lượng giới hạn phản xạ toàn phần: 

+ Điều kiện để có phản xạ toàn phần: n2 1 ; i ≥ igh

XVIII. Lăng kính

+ phương pháp lăng kính

 sini1 = nsinr1;

 sini2 = nsinr2;

 A = r1 + r2

 D = i1 + i2 – A

+ Nếu các góc i và A nhỏ

 i1 = n.r1 ; i2 = n.r2

 A = r1 + r2 ; D = (n – 1).A

+ Độ tụ của thấu kính

 

Trong đó:

 D: độ tụ (dp)

 f: tiêu cự thấu kính (m)

 R1, R2: bán kính các mặt cong (m)

 n: phân tách suất làm thấu kính

 Thấu kính hội tụ: f>0; D>0

 Thấu kính phân kỳ: f0 làm việc trước kính

 Vật ảo: d0 sinh sống sau kính

 Ảnh ảo: d"1B’1

 L_1A_1^"B_1^"xrightarrowL_2A_2^"B_2^"" />

 

*

+ Số thổi phồng của ảnh sau cùng: k = k1.k2

+ Số bội giác: 

+ Kính lúp: nhìn chừng làm việc vô cực, sự bội giác: 

+ Kính hiển vị: nhìn chừng sinh hoạt vô cực, sự bội giác: 

+ Kính thiên văn, ngắm chừng sinh hoạt vô cực, sự bội giác: 

* Sự tạo ảnh bởi thấu kính

Hy vọng với bài bác viết tổng hợp các công thức vật dụng lý 11 đầy đủ sinh hoạt trên giúp các em tiện lợi xem lại trong quá trình giải các dạng bài tập trang bị lý 11. Cũng giống như các môn học thuộc khối khoa học thoải mái và tự nhiên khác, việc làm nhiều bài xích tập sẽ giúp các em thuận lợi ghi nhớ những công thức này.