Các Công Thức Vật Lý Lớp 9

     

Để giải được những bài tập vật lý 9 bao gồm 4 chương về Điện học, Điện tự học, quang quẻ học và Sự bảo toàn và đưa hóa năng lượng; thì việc trước tiên là các em buộc phải hiểu ghi ghi nhớ được các Công thức vật lý 9 này.

Bạn đang xem: Các công thức vật lý lớp 9


Bài viết này sẽ tổng hợp các công thức thứ lý 9 một cách vừa đủ và chi tiết để những em tiện lợi trong bài toán tra cứu, áp dụng trong quá trình giải bài tập đồ dùng lý 9.

I. Các công thức đồ lý 9 chương 1: Điện học

1. Công thức Định nguyên tắc Ôm:

• Công thức:

*

Trong đó: I: Cường độ dòng điện (A)

U: Hiệu điện gắng (V)

R: Điện trở (Ω)

Ta có: 1A = 1000mA với 1mA = 10-3 A

2. Bí quyết tính Điện trở dây dẫn:

• Công thức:

*

- Đơn vị: Ω. 1MΩ = 103 kΩ = 106 Ω

• Điện trở tương tự của đoạn mạch tiếp liền bằng tổng các điện trở hòa hợp thành:

Công thức: Rtd = R1 + R2 +...+ Rn

• Nghịch đảo điện trở tương đương của đoạn mạch song song được tính bằng phương pháp lấy tổng những nghịch đảo điện trở những đoạn mạch rẽ:

 

*

3. Công thức tính Cường độ dòng điện với hiệu điện rứa trong đoạn mạch mắc nối tiếp:

• Cường độ dòng điện hệt nhau tại phần nhiều điểm:

 I = I1 = I2 =...= In

• Hiệu điện vắt giữa nhị đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện núm giữa hai đầu mỗi điện thay đổi phần:

 U = U1 + U2 +...+ Un

4. Bí quyết tính Cường độ cái điện với hiệu điện chũm trong đoạn mạch mắc tuy vậy song:

• Cường độ chiếc điện trong mạch chính bằng tổng cường độ cái điện trong những mạch rẽ:

 I = I1 + I2 +...+ In

• Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch tuy nhiên song bằng hiệu điện vắt hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ:

 U = U1 = U2 =...= Un

5. Công thức tính năng lượng điện trở thuần của dây dẫn

• Công thức: 

*

Trong đó:

 l – Chiều nhiều năm dây (m)

 S: Tiết diện của dây (m²)

 ρ: Điện trở suất (Ωm)

 R: Điện trở (Ω)

6. Bí quyết tính Công suất điện:

• Công thức: 

*

Trong đó:

P – công suất (W)

U – Hiệu điện cố (V)

I – Cường độ chiếc điện (A)

Hệ quả: nếu như đoạn mạch cho điện trở R thì hiệu suất điện cũng rất có thể tính bởi công thức: phường = I²R hoặc p = U²/R hoặc tính công suất bằng p = A/t

7. Cách làm tính Công của chiếc điện:

• Công thức: A = P.t = U.I.t

Trong đó:

A – Công của lực điện (J)

P – hiệu suất điện (W)

t – thời gian (s)

U – Hiệu điện thế (V)

I – Cường độ dòng điện (A)

8. Cách làm tính hiệu suất sử dụng điện:

• Công thức:

*

Trong đó:

A1 – Năng lượng hữu ích được chuyển hóa từ năng lượng điện năng.

A – Điện năng tiêu thụ.

9. Phương pháp tính Định phương pháp Jun – Lenxơ:

• Công thức: Q = I².R.t

Trong đó:

Q – sức nóng lượng tỏa ra (J)

I – Cường độ chiếc điện (A)

R – Điện trở ( Ω )

t – thời hạn (s)

• nếu nhiệt lượng Q tính bằng đơn vị chức năng calo (cal) thì ta có công thức: Q = 0,24I².R.t

• trong khi Q còn được xem bởi công thức: Q=U.I.t hoặc Q = I².R.t

10. Phương pháp tính sức nóng lượng

Công thức: Q = m.C.Δt

Trong đó:

m – khối lượng (kg)

C – nhiệt độ dung riêng (J/kg.K)

Δt – Độ chênh lệch sức nóng độ

II. Những công thức vật lý 9 Chương 2: Điện từ

1. Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn:

• Công thức:

*

Trong đó:

P – hiệu suất (W)

U – Hiệu điện nuốm (V)

R – Điện trở (Ω)

III. Các công thức thiết bị lý 9 Chương 3: quang học

1. Công thức của thấu kính hội tụ:

• Tỉ lệ chiều cao vật cùng ảnh:

• Quan hệ giữa d, d’ với f:

*

Trong đó:

d – khoảng cách từ vật đến thấu kính

d’ – khoảng cách từ ảnh đến thấu kính

f – Tiêu cự của thấu kính

h – độ cao của vật

h’ – độ cao của ảnh

2. Công thức của thấu kính phân kỳ:

• Tỉ lệ chiều cao vật cùng ảnh:

• tình dục giữa d, d’ cùng f:

*

Trong đó:

 d – khoảng cách từ vật cho thấu kính

 d’ – khoảng cách từ ảnh đến thấu kính

 f – Tiêu cự của thấu kính

 h – độ cao của vật

 h’- chiều cao của ảnh

3. Sự tạo ảnh trên phim (trong đồ vật ảnh):

• Công thức: h/h’= d/d’

Trong đó:

 d – khoảng cách từ vật mang lại vật kính

 d’ – khoảng cách từ phim mang đến vật kính.

Xem thêm: Phản Ứng Este Hóa Giữa Ancol Etylic Và Axit Axetic Tạo Thành Sản

 h – độ cao của vật.

 h’ – độ cao của hình ảnh trên phim.

IV. Các công thức đồ vật lý 9 Chương 4: Sự bảo toàn và gửi hóa năng lượng

• Định phương pháp bảo toàn năng lượng: Năng lượng không tự sinh ra hoặc mất đi nhưng mà chỉ gửi hóa tự dạng này sang dạng không giống hoặc truyền từ vật này sang vật khác.

Xem thêm: Cách Xem Các Ứng Dụng Đang Chạy Trên Máy Tính Windows, Kiểm Tra Các Phần Mềm Đang Chạy Trên Máy Tính

→ Như vậy, việc áp dụng định vẻ ngoài bảo toàn năng lượng tùy vào mỗi bài toán mà những em yêu cầu nhớ các công thức về đụng năng, nuốm năng, nhiệt độ năng,...