Các dạng bài tập về ankan và cách giải

     
/Học tập /Phương Pháp Giải các Dạng bài Tập Về Ankan Và phương pháp Giải, phương pháp Giải bài xích Tập Về Ankan


Bạn đang xem: Các dạng bài tập về ankan và cách giải

Kien Team thg 7 23, 2020 • 26 phút phát âm

hoc chat nhu kien

Đang xem: các dạng bài bác tập về ankan và biện pháp giải

Lý thuyết hoá hữu cơ tương đối nhiều vì vậy phần bài tập cũng rất đa dạng. Để những em làm tốt các dạng bài tập phần hóa hữu cơ, kiến Guru cung cấp cho các em Các công thức hoá học tập lớp 11 để góp giải nhanh bài toán hiđrocabon.


*

I. Các công thức hoá học lớp 11: Toán đốt cháy Hidrocacbon

Công thức tổng thể của một hiđrocabon (HC): CxHy (x, y nguyên dương) hoặc

CnH2n + 2 -2k với k là số link π với vòng trong hiđrocabon.

Công thức tính số π + v: π + v =

Phương trình đốt cháy:

– phụ thuộc số mol CO2 với H2O sau phản nghịch ứng ta có thể xác định được các loại hợp chất.

Quan hệ mol CO2 với H2O

Loại hiđrocabon

Phương trình

Ankan

Anken

Ankin, Ankađien

Đồng đẳng benzen

Các định qui định bảo toàn hay sử dụng:

+ Bảo toàn khối lượng:

+ Bảo toàn nguyên tố:

Bảo toàn C:

Bảo toàn H:

Bảo toàn O:

(trong nguyên tố phân tử chỉ chứ C với H).

bí quyết tính số C, số H:

+ Số C =

+ Số H =

Đối với các bài toán đốt cháy hỗn hợp 2 hiđrocabon thì:

+ khối lượng mol trung bình:

hoặc

hoặc

+ Số Ctb =

Lưu ý: lúc số C mức độ vừa phải là số nguyên (bằng trung bình cùng của 2 số nguyên tử C) thì số mol 2 chất bằng nhau.

Bài toán sử dụng hỗn hợp sản phẩm để thường xuyên cho tham gia phản ứng:

+ Dẫn sản phẩm cháy qua bình (1) đựng P2O5, H2SO4 đặc, CaO, muối hạt khan,…. Rồi dẫn qua bình 2 đựng dung dịch bazơ như NaOH, Ca(OH)2,…

mbình 1 tăng = mH2O (hấp thụ nước)

mbình 2 tăng = mCO2 (hấp thụ CO2).

+ Dẫn toàn cục sản phẩm cháy trải qua bình đựng dung dịch bazơ như NaOH, Ca(OH)2,…

mbình tăng = mCO2 + mH20 (hấp thụ cả CO2 và nước).

+ cân nặng dung dịch tăng: m dd tăng = mCO2 + mH20 – m kết tủa .

+ cân nặng dung dịch giảm: m dd giảm = m kết tủa – (mCO2 + mH20 ).

+ Lọc vứt kết tủa, hâm nóng dung dịch lại chiếm được kết tủa nữa:

PT:

*

Các phương pháp hoá học tập lớp 11

II. Những công thức hoá học tập lớp 11: Tính số đồng phân Hidrocacbon

1. Đồng phân ankan:

– CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1)

– Ankan chỉ gồm đồng phân mạch cacbon với từ C4 trở đi mới có đồng phân.

– cách làm tính nhanh:

2. Đồng phân anken:

– CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

– Anken tất cả đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối đôi với đồng phân hình học.

– Mẹo tính nhanh đồng phân anken:

Xét 2C sở hữu nối đôi, mỗi C sẽ link với 2 nhóm chũm (giống hoặc không giống nhau).

Ví dụ với C4H8: Trừ đi 2C sở hữu nối đôi đã còn 2C với H đội thế.

Nếu đề bài xích yêu mong tính đồng phân cấu tạo sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Ví như yêu ước tính đồng phân (bao có đồng phân hình học) đã là 1+1+2=4 đồng phân.

3. Đồng phân ankin:

– CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

– Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối tía và không có đồng phân hình học.

– Mẹo tính cấp tốc đồng phân ankin:

Xét 2C có nối ba, từng C sẽ liên kết với một nhóm cố gắng (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C với nối cha sẽ còn 2C và H là team thế.

Ta gồm 2 đồng phân ankin.

4. Đồng phân benzen:

– CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

– bí quyết tính số đồng phân:

5. Đồng phân ancol:

– CTTQ của ancol no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2n+1OH hay CnH2n+2O (n ≥ 1).

– Ancol tất cả đồng phân mạch C với đồng phân vị trí nhóm OH.

– bí quyết tính số đồng phân:

6. Đồng phân ete:

– CTTQ của ete no, 1-1 chức, mạch hở: CnH2n+2O (n ≥ 2).

– phương pháp tính số đồng phân:

7. Đồng phân phenol:

– CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

– bí quyết tính nhanh:

8. Đồng phân anđehit:

– CTTQ của anđehit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1).

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài 17 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 49 Sgk Toán 9 Tập 2


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Pha Loãng Cồn 90 Độ Thành 70 Độ Thành 70 Độ, Cách Pha Cồn 70


Trong phân tử cất một nối đôi ở nhóm chức CHO.

– phương pháp tính nhanh:

9. Đồng phân xeton:

– CTTQ của xeton no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối đôi ở đội chức CO.

– bí quyết tính số đồng phân:

10. Đồng phân axit:

– CTTQ của axit no, solo chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Trong phân tử đựng một nối song ở team chức COOH.

– phương pháp tính số đồng phân:

III. Các công thức hoá học lớp 11: phản ứng ráng Halogen

– Đây là phản nghịch ứng đặc trưng của ankan.

1. Dẫn xuất monohalogen:

– Ankan + Halogen tỉ trọng 1 : 1 thu được dẫn xuất monohalogen.

– Yêu cầu của đề: khẳng định công thức ankan

– PT:

hoặc

– Dữ kiện: đề bài bác sẽ đến %C, %H, tốt %Halogen.

– phương pháp tính:

Kết hợp với dữ kiện đề cho, tìm n.

– Sau khi khẳng định được CTPT, dựa vào số số lượng hàng hóa thế nhằm tìm CTCT của ankan. Lúc phản ứng với halogen cho thành phầm duy nhất, ankan đang là ankan đối xứng.

2. Dẫn xuất đi, tri…halogen:

– Ankan + Halogen tỉ lệ 1 : 2, 1 : 3, …

– Yêu mong của đề: xác định công thức của dẫn xuất halogen.

– Dữ kiện: đề bài sẽ đến %C, %H, tuyệt %Halogen và CTPT của ankan.

– PT:

– công thức tính: (ví dụ với ankan là C3H8)

Xác định x.

IV. Những công thức hoá học lớp 11: bội phản ứng cracking

– Phương trình:

Ankan Anken

hoặc

(x + y = n)

Anken Ankan khác

Ví dụ:

– từ bỏ ankan đầu, sau bội phản ứng rất có thể thu nhiều chất sản phẩm.

– khối lượng hỗn đúng theo trước và sau làm phản ứng không đổi:

=>

xuất xắc

– Bảo toàn nguyên tố C và H: khi đề bài cho đốt cháy hỗn hợp sau phản ứng ta qui về đốt cháy các thành phần hỗn hợp trước phản bội ứng (một chất sẽ dễ dàng hơn những chất).

– Số mol lếu láo hợp:

Ví dụ:

1 1 1

=>

– hiệu suất phản ứng:

(Các công thức tương quan đến số mol ta có thể thay thế bằng thể tích).

V. Những công thức hoá học tập lớp 11: bội phản ứng cộng

– làm phản ứng cùng phá vỡ links π. Liên kết π là links kết kém bền, đề nghị chúng dễ bị đứt ra để tạo nên thành liên kết các nguyên tử khác.

1. Cùng H2:

– chất xúc tác như: Ni, Pt, Pd, ở nhiệt độ thích hợp.

– Sơ đồ:

– PTTQ:

Với k là số links π vào phân tử, 1π sẽ cộng với 1H2.

– Tùy vào năng suất và tỉ lệ của bội phản ứng mà tất cả hổn hợp Y có thể còn hiđrocacbon ko no dư hoặc hiđro dư hoặc cả nhị còn dư.

– Trong phản bội ứng cộng H2, số mol khí sau làm phản ứng luôn giảm (nY

– Bảo toàn khối lượng:

(luôn to hơn 1).

– các thành phần hỗn hợp X cùng Y chỉ biến đổi về hóa học nhưng vẫn bảo toàn H và C, đề xuất thay bởi đốt cháy Y ta hoàn toàn có thể đốt cháy X. Sử dụng định qui định bảo toàn yếu tố như việc đốt cháy.

a) Xét hiđrocacbon X là anken:

– Sơ đồ:

– Phương trình:

(= số mol khí giảm).

b) Xét hiđrocacbon X là anken:

– Sơ đồ:

– Phương trình tổng quát:

2. Cộng brom:

– Phương trình:

– Công thức:

+ m bình tăng = m hiđrocacbon ko no

+ Vkhí thoát ra = V hiđrocacbon no

+ nπ =

VI. Những công thức hoá học tập lớp 11: bài tập về làm phản ứng của ankin có liên kết ba đầu mạch với dung dịch AgNO3/NH3

– bội nghịch ứng xảy ra chỉ với ankin gồm nối bố đầu mạch (ank – 1 – in).

– PTTQ:

Kết tủa xoàn

Phản ứng với tỉ lệ thành phần 1:1

– riêng biệt với axetilen:

Phản ứng với tỉ lệ thành phần 1:2.

– gọi

,

+ k = 1: tất cả hổn hợp chỉ có ank – 1 – in,

+ 1

*

Các bí quyết hoá học tập lớp 11

Nếu nắm rõ được các phản ứng và Các cách làm hoá học tập lớp 11 trên đây, những em đang giải được các dạng bài xích tập về hiđrocacbon. Hãy luyện tập và áp dụng thật nhiều những em nhé!