Cách Đọc Tên Hợp Chất Hữu Cơ

     
*

Cách phát âm tên hợp chất hữu cơ lớp 8 là tư liệu vô cùng bổ ích mà Download.vn muốn reviews tới quý thầy cô thuộc những bàn sinh hoạt trò tham khảo.

Bạn đang xem: Cách đọc tên hợp chất hữu cơ

Bạn đã xem: biện pháp đọc thương hiệu hợp hóa học hữu cơ biện pháp đọc tên hóa hữu cơ


I. Thế nào là danh pháp

1. Tên thông thường

thường đặt theo bắt đầu tìm ra bọn chúng thỉnh phảng phất với phần đuôi để chứng thật hợp chất một số loại nào.

2. Tên hệ thống theo danh pháp IUPAC

a) Tên nơi bắt đầu – chức: bao gồm Tên phần gốc_Tên phần định chức.

VD: C2H5 – Cl: Etyl clorua; C2H5 – O – CH3: Etyl metyl ete

Iso với neo viết liền, sec- cùng tert- với vết gạch nối “-“

b) Tên thế thế:

Tên sửa chữa thay thế được viết liền, ko viết giải pháp như tên nơi bắt đầu chức, phân làm cha phần như sau: tên phần nạm (với thể ko với) + thương hiệu mạch cacbon thiết yếu + (buộc đề nghị phải với) + tên phần định chức (buộc cần phải với)

Tỉ dụ:

H3C – CH3: et+an (etan);

C2H5 – Cl: clo+et+an (cloetan);

CH3 – CH=CH – CH3: but-2-en;

CH3 – CH(OH) – CH = CH2: but-3-en-2-ol

Chú ý: sản phẩm công nghệ tự ưu tiên trong mạch như sau:

Tỉ dụ:

OHC-CHO: etanđial;

HC≡C-CH2-CH2-C(CH=CH2)=CH-CHO: 3-vinylhept-2-en-6-inal

OHC-C≡C-CH2-CH2-C(CH=CH2)=CH-CHO: 3-vinyloct-2-en-6-inđial

3. Tên số đếm cùng tên mạch cacbon chính

SỐ ĐẾMMẠCH CACBON CHÍNH
1MonoMet
2ĐiEt
3TriProp
4TetraBut
5PentaPent
6HexaHex
7HeptaHept
8OctaOct
9NonaNon
10ĐecaĐec

Cách nhớ:

Mẹ Em nên Bón Phân chất hóa học Ở ngoại trừ Đồng

Mình Em bắt buộc Bao Phen Hồi vỏ hộp Ôi bạn Đẹp

4. Tên một vài gốc (nhóm) hiđrocacbon thường xuyên gặp

a) cội (nhóm) no ankyl: (từ ankan ngắn hơn 1H ta được đội ankyl)

CH3-: metyl;

CH3-CH2-: etyl;

CH3-CH2-CH2-: propyl;

CH3-CH(CH3)-: isopropyl;

CH32CH2-: butyl;

CH3-CH(CH3)-CH2-: isobutyl;

CH3-CH2-CH(CH3)-: sec-butyl

(CH3)3C-: tert-butyl;

Article post on: tretrucvietsun.com

Liên quan:

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-: isoamyl

b) gốc (nhóm) ko no: CH2=CH-: vinyl; CH2=CH-CH2-: anlyl

c) gốc (nhóm) thơm: C6H5-: phenyl; C6H5-CH2-: benzyl

d) gốc (nhóm) anđehit-xeton:

-CHO: fomyl;

-CH2-CHO: fomyl metyl;

CH3-CO-: axetyl;

C6H5CO-: benzoyl

II. Danh pháp những loại hợp chất hữu cơ

1. ANKAN: CnH2n+2

a) Ankan ko phân nhánh

ANKAN: CnH2n+2GỐC ANKYL: -CnH2n+1
Công thứcTên (Theo IUPAC)Công thứcTên
CH4MetanCH3–Metyl
CH3CH3EtanCH3CH2–Etyl
CH3CH2CH3PropanCH3CH2CH2–Propyl
CH32CH3ButanCH32CH2–Butyl
CH33CH3PentanCH33CH2–Pentyl
CH34CH3HexanCH34CH2–Hexyl
CH35CH3HeptanCH35CH2–Heptyl
CH36CH3OctanCH36CH2–Octyl
CH37CH3NonanCH37CH2–Nonyl
CH38CH3ĐecanCH38CH2–Đecyl

b) Ankan phân nhánh: Số chỉ vị trí-Tên nhánh+Tên mạch chính+an

* Mạch đó là mạch lâu năm nhất, với rất nhiều nhánh nhất. Đánh số hầu hết nguyên tử cacbon trực thuộc mạch chính mở đầu từ phía phân nhánh nhanh chóng hơn.

* gọi tên mạch nhánh (tên đội ankyl) theo sản phẩm tự vần chữ loại. Số chỉ địa điểm nhánh nào đặt ngay trước gạch nối với tên nhánh đó.

3-etyl-2-metylpentan

Chọn mạch chính:

Mạch (a): 5C, nhì nhánh } Đúng

Article post on: tretrucvietsun.com


Mạch (b): 5C, Một nhánh } Sai

Đánh số mạch chính:

Số Một từ trên đầu bên nên vì đầu buộc phải phân nhánh sớm rộng đầu trái

Gọi thương hiệu nhánh theo vần chữ một số loại (VD nhánh Etyl trước nhánh Metyl) kế tiếp tới tên mạch C chính rồi tới đuôi an.

Xem thêm: Điều Kiện Để Hàm Số Đồng Biến Trên R Ên R, Cách Xác Định Đồng Biến, Nghịch Biến Trên R

2. XICLOANKAN: CnH2n (n≥3)

Tên monoxicloankan: Số chỉ địa điểm nhánh – thương hiệu nhánh + xiclo + thương hiệu mạch chính + an

Mạch đó là mạch vòng. Đánh số sao để cho tổng gần như số chỉ vị trí mọi mạch nhánh là nhỏ tuổi nhất.

3. ANKEN: CnH2n (n≥2)

a) tên của anken thuần tuý đem từ thương hiệu của ankan khớp ứng nhưng đổi đuôi an thành đuôi ilen.

CH2=CH2: etilen;

CH2=CH-CH3: propilen;

CH2=CH-CH2-CH3: α-butilen;

CH3-CH=CH-CH3: β-butilen; CH2=C(CH3)-CH3: isobutilen

b) Tên cầm cố thế

Số chỉ địa chỉ – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch thiết yếu – số chỉ địa chỉ nối song – en

Mạch chính là mạch chứa links đôi, dài nhất và với tương đối nhiều nhánh nhất.Đánh số C mạch chính mở đầu từ phía sắp liên kết đôi hơn.Số chỉ vị trí links đôi ghi tức thì trước đuôi en (lúc mạch chủ yếu chỉ với nhị hoặc 3 nguyên tử C thì ko nên ghi).

CH2=CHCH2CH2CH3: pent-1-en;

Article post on: tretrucvietsun.com

CH3CH=CHCH2CH3: pent-2-en;

CH2=C(CH3)-CH2CH3: 2-metylbut-1-en;

CH3C(CH3)=CHCH3: 2-metylbut-2-en

Đồng phân hình học:

– H3 2 2 -H2-CH3 2-OH 2-Cl

≡C (6 x 3=18) nH2n-2 (n ≥ 3)

Vị trí nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch bao gồm (thêm “a”)-số chỉ vị trí hai nối đôi-đien

Mạch chính là mạch đựng Hai liên kết đôi, nhiều năm nhất, với nhiều nhánh nhất.Đánh số C mạch chính bắt đầu từ phía sắp link đôi hơn.

VD:

CH2=C=CH2: propađien (anlen);

CH2=CH-CH=CH2: buta-1,3-đien (butađien);

CH2=C(CH3)-CH=CH2: 2-metylbuta-1,3-đien (isopren);

CH2=CH-CH2-CH=CH2: penta-1,4-đien

5. ANKIN: CnH2n-2 (n ≥ 2)

a) tên thông thường: CH≡CH: axetilen; R-C≡C-R’: thương hiệu R, R’+axetilen (viết liền)

VD:

CH3-C≡C-C2H5: etylmetylaxetilen;

CH≡C-CH=CH2: vinylaxetilen

b) Theo IUPAC: Quy tắc hotline tên ankin tựa như như hotline tên anken, nhưng tiêu dùng đuôi in nhằm chỉ liên kết ba.

Xem thêm: 3 Cách Đếm Ô Trống Trong Excel, Countblank (Hàm Countblank)

VD: CH≡CH: etin;

CH≡C-CH3: propin;

CH≡C-CH2CH3: but-1-in;

CH3C≡CCH3: but-2-in

Article post on: tretrucvietsun.com


Bạn sẽ đọc bài viết từ phân mục Hóa học tại website https://tretrucvietsun.com.