Cách dùng none of và neither of

     

All, Most, Some, None chỉ số lượng, lượng theo từng cấp độ toàn thể, phần lớn, một vài và ko gì cả. Bài viết dưới phía trên giới thiệu chi tiết cách sử dụng của 4 từ bỏ này.Bạn đã xem: phương pháp dùng none of và neither of

1. Bí quyết dùng All (of)

1.1. Biện pháp dùng All

All tức thị “tất cả, mọi, toàn bộ”. Ta cần sử dụng All nhiều nhất với sứ mệnh từ hạn định. Sau All đang là danh tự đếm được hoặc không đếm được.

Bạn đang xem: Cách dùng none of và neither of

Ví dụ:

Allmy friends are away at university.Alltickets cost 25 pounds.Allinformation about the new sản phẩm is confidential.

Với mục đích từ hạn định - determiner, All đứng trước mạo từ, tự sở hữu, từ hướng dẫn và chỉ định và số.

Mạo từ bỏ -ArticleSở hữu - PossessiveChỉ định - DemonstrativeSố - Number
Allthetrees had died.
Allmyfamily were at the party.
Allthisfood must be eaten today.
All25students took the test.

Khi All không kèm theo mạo từ

Ta dùng All + Danh từ nhằm chỉ toàn bộ một lớp người/vật. Khi đó, ta không cần sử dụng the sau All.

Ví dụ:

Allchildren love stories.(i.e. Every child in the world - phần lớn đứa trẻ con trên núm giới)Not:All the children love stories.

Ta cũng không cần sử dụng the với những cụm từ bỏ chỉ thời hạn sau: all day,all night,week,all year,all summer.

Ví dụ:

I spentall daylooking for my car keys.The tiệc ngọt went onall nightand some of the neighbours complained.

1.2. Cách dùng All of

Ta cần sử dụng All of trước đại từ nhân xưng (us, them), đại từ hướng dẫn và chỉ định (this, that, these, those) với đại từ tình dục (whom, which). Đại từ nhân xưng ở dạng vấp ngã ngữ.

Ví dụ:

I need khổng lồ speak toall of youfor a few minutes.He brought gifts forall of us.We had to contact the insurance firm and the airline,all of whichtook a lot of time.(all of which =‘contacting the insurance firm và the airline’ – liên hệ với doanh nghiệp bảo hiểm với hãng mặt hàng không)

Với những từ chỉ định (this, that, these, those), ta hoàn toàn có thể dùng All of hoặc All mà không có of đi kèm.

Ví dụ:

All (of)thishas to go out into the rubbish bin. (nói về rác rến thải nhà bếp)

Ta thường được sử dụng of sau All trong các mệnh đề danh từ xác định (tức là trước the, từ mua và trường đoản cú chỉ định) tuy vậy không bắt buộc.

Ví dụ:

All (of) the workerswere given a pay-rise at the end of the year.I gaveall (of) my old booksto my sister when she went khổng lồ university.What shall we bởi withall (of) this cardboard?Throw it out?

All không có of kèm sau

Ta sử dụng All, chứ chưa hẳn All of, trước danh trường đoản cú số các không xác định, nhằm chỉ cục bộ một lớp/nhóm người/vật.

Ví dụ:

All catslove milk.Not:All of cats love milk.This book was written forall children, everywhere.

Ta sử dụng All, chứ không phải All of, trước danh từ không đếm được.

Ví dụ:

All junk foodis bad for you.Not:All of junk food is bad for you.I loveall music, not just classical.

Lưu ý: thông thường ta không nói All people mà lại nói Everybody hoặc Everyone.

Ví dụ:

Everyonewants lớn achieve their personal goals in life.Not:All people want to achieve…

All đi cùng với đại từ nhân xưng

Khi All chỉ một đại trường đoản cú nhân xưng là té ngữ trong mệnh đề, ta hoàn toàn có thể dùng đại trường đoản cú + All hoặc All of + đại từ.

Ví dụ:

I used khổng lồ have three pens but I’ve lostthem all.(or …but I’ve lostall of them).Not: …but I lost all them.

Tuy nhiên, ở vị trí trả lời ngắn gọn, nhất định yêu cầu dùng All of.

Ví dụ:

A: How many of these boxes are you going to need?B: All ofthem.Not:Them all.

Ta cần sử dụng All of cùng với dạng ngã ngữ của đại từ, trong cả khi đại từ sẽ là chủ ngữ trong mệnh đề.

Ví dụ:

All of usare hoping for good news.A long line of people waited to lớn speak khổng lồ the officer.All of themhad a story to lớn tell.


*

Ảnh: SlidePlayer

2. Cách dùng Most (of)

Most là từ bỏ chỉ lượng (quantifier), được dùng để nói về lượng, số lượng, cấp cho độ. Ta dùng Most với cùng một danh từ (khi đó, most giữ lại vai trò từ hạn định – determiner) hoặc không đi kèm danh từ bỏ (khi đó, most duy trì vai trò đại từ bỏ - pronoun). Ta cũng rất có thể dùng Most với với tính từ cùng trạng từ bỏ để chế tác thành thể đối chiếu nhất.

2.1. Mostđi cùng với danh từ

Ta cần sử dụng Most cùng với danh từ nhằm chỉ nghĩa “phần lớn, hầu hết”.

Ví dụ:

She plays tennismostmornings.Mosttap water is drinkable.

Lưu ý: Ta không dùng the most với nghĩa sau:

The sun shines over 800 hours during June, July and August and onmost days temperatures rise above 25 degrees.Not: …and on the most days…

Khi nói về phần lớn thứ gì đấy một bí quyết chung chung, ta sử dụng Most + Danh từ. Khi nói về đa phần của một nhóm ví dụ nào đó, ta sử dụng Most of + Danh từ.

Ví dụ:

Mostdesserts are sweet.

Desserts in general (món tráng miệngnói chung)

The food at the buổi tiệc ngọt was delicious. He’d mademost of thedesserts himself.

A specific set of desserts (at the party) (các món tráng rõ ràng trong bữa tiệc)

Khi Most đứng trước mạo tự (a/an, the), từ hướng đẫn (this, that), cài đặt (my, your) hoặc đại từ (him, them), ta đề nghị dùng of (Most of).

Ví dụ:

Most ofthe information was useful. Some of it wasn’t relevant.Not:Most the information…They soldmost oftheir apartments quite quickly.

Lưu ý: Khi không có mạo từ, đại trường đoản cú chỉ định, đại trường đoản cú sở hữu, ta hay không dùng Most of.

Ví dụ:

There hasn’t been much rain.

Xem thêm: Hiệu Suất Của Nguồn Điện Được Xác Định Bằng Tỉ Số Giữa Công Có Ích Và Công Toàn

Most riversare below their normal levels.Not:Most of rivers are below their normal levels.

Ta dùng Most trước tên những địa danh.

Ví dụ:

Most ofEngland and Wales should be dry throughout the day. (trích từ bạn dạng tin đoán trước thời tiết)

2.2. Most ko đi cùng với danh từ:

Ta hoàn toàn có thể bỏ danh trường đoản cú sau Most khi danh từ chính là hiển nhiên, rõ ràng.

Ví dụ:

Some children brought a packed lunch butmosthad a cooked meal in the canteen. (most children - phần lớn trẻ em)

3. Bí quyết dùng Some (of)

3.1. Phương pháp dùng Some

Với vai trò từ hạn định – determiner, ta cần sử dụng Some trước danh từ chỉ lượng không xác định. Tuy vậy lượng không được khẳng định hoặc ko quan trọng, Some thường ẩn ý một lượng hạn chế.

Ví dụ:

Can you get mesomemilk?(Lượng không nuốm thể. Some lưu ý một lượng bình thường, không hẳn một lượng vô hạn. So sánh: Can you get me five litres of milk?)I’ve gotsomequestions for you.There are elephants in Africa và Asia.(The number is not limited – số lượng không hạn chế.)Not:There are some elephants in Africa & Asia.

Với phương châm từ hạn định, Some có 2 dạng phạt âm: dạn dĩ và yếu. Từng dạng với một chân thành và ý nghĩa khác nhau.

Dạng phát âm yếu của Some /səm/

Ta cần sử dụng dạng phát âm yếu hèn của Some trong câu khẳng định và thắc mắc (thường với mong đợi câu trả lời là Yes) khi lượng không xác minh hoặc không quan trọng (ta dùng Any trong câu hỏi và câu phủ định).

Ví dụ:

I’ve gotsome/səm/water.Have you gotsomewater?(expecting the answeryes – mong chờ câu trả lời Có)Have you gotanywater?(openyes-noquestion – câu hỏi mở Có-Không)I haven’t gotanywater.(negative – câu che định)

Ta cần sử dụng dạng phạt âm yếu đuối của Some chỉ cách danh từ ko đếm được và danh từ bỏ số nhiều.

Ví dụ:

I’m looking forsomeadvice.(+ uncountable noun – danh từ ko đếm được)Do you needsomehelp?(+ uncountable noun – danh từ ko đếm được)We need lớn makesomechanges khổng lồ the programme.(+ plural noun – danh từ bỏ số nhiều)There are a lot of advantages in doing the course online, but there aresomedisadvantages too.(+ plural noun – danh tự số nhiều)

Lưu ý: Ta không dùng dạng phát âm yếu đuối của Some cùng với danh từ đếm được số ít.

Ví dụ:

If you’re looking for a book lớn read, I can recommend ‘Animal Farm’.Not:If you’re looking for some book khổng lồ read…Dạng vạc âm mạnh của Some

Đây là dạng bao gồm nhấn trọng âm. Dạng này đối lập với Others/All/Enough.

Ví dụ:

Why dosomepeople live longer than other people?(some, not others - một số, không hẳn những tín đồ khác)Someboys went lớn the front of the stage to get a better view. The rest of us couldn’t see a thing.(some, not all - một số, chưa phải tất cả)There weresomecakes left but not enough for everyone.(some, but not enough - một trong những nhưng không đủ)I’m not keen onsometypes of fish. I find plaice a bit tasteless.

Ta cần sử dụng dạng phát âm mạnh mẽ của Some để chỉ người/vật làm sao đó tuy vậy không ko biết, tuyệt nhất là cùng với danh từ đếm được số ít.

Ví dụ:

There must besomeway of opening this printer!Someidiot driver crashed into the back of me.Some đi cùng với số

Ta sử dụng dạng vạc âm mạnh của Some với các số. Nó hàm ý một lượng cao bất thường.

Ví dụ:

Some£30 billion was needed to rebuild the hospital.Some60% of the course is devoted to lớn design.

3.2. Cách dùng Some of

Some of được sử dụng trước mạo tự the, từ chỉ định và hướng dẫn (this, that), đại từ (you, us) hoặc từ tải (my, your). Khi đó, Some of chỉ một thành phần trong một tổng thể.

Ví dụ:

I wasn’t sure aboutsome ofthe answers.It was great to lớn meetsome ofher friends and colleagues.Not: …some her friends…First a look atsome oftoday’s main stories in some more detail.

4. Phương pháp dùng No

No là tự hạn định – determiner. Ta cần sử dụng No thẳng trước danh từ.

Ví dụ:

I’ve gotnotime lớn waste.There arenopeople I recognise here.She says she hasnofriends.

Phân biệt No và Not Any: có rất không nhiều sự khác biệt về nghĩa giữa There is/are no +Danh từThere isn’t/aren’t any +Danh từ.

Tuy nhiên, No + Danh từ thường làm mạnh bạo hơn nghĩa đậy định. Khi nói, ta thường xuyên nhấn mạnh vào No.

Ví dụ:

There’snoreason lớn be afraid of her.(hoặcThere isn’tanyreason to be afraid of her.)There arenoeggs in the fridge.(hoặcThere aren’tanyeggs in the fridge.)

5. Bí quyết dùng None (of)

5.1. Biện pháp dùng None

None là dạng đại tự của No. None nghĩa là không ai cả, ko gì cả. Ta dùng None với vai trò đại trường đoản cú để thay thế sửa chữa danh từ bỏ đếm được cùng danh từ ko đếm được. None được dùng thống trị ngữ hoặc bổ ngữ trong câu.

Ví dụ:

Slorne stared … & seemed khổng lồ try lớn find some strength which would let her speak. But nonecame. (No strength came – ko chút sức khỏe nào)My mother had two brothers. My father hadnone.(My father didn’t have any brothers – không tồn tại ai)A: What reasons did he give?B: None.

Khi None cai quản ngữ, động từ phân tách ở số ít hoặc số các tuỳ trực thuộc vào điều mà lại nó đề cập đến.

Ví dụ:

I’m always looking for inspiration.Noneevercomes.She’s always looking for ideas.Noneevercome.

Lưu ý: Ta không dùng None khi ước ao nói no one hoặc nobody (không ai cả).

Ví dụ:

They had a wonderful time and luckilyno onewas injured.Not: …and luckily none was injured.

5.2. Biện pháp dùng None of

Ta cần sử dụng None of trước mạo từ bỏ the, từ hướng đẫn (this, that), từ download (my, your) hoặc đại từ.

Ví dụ:

Noneofhis old friends knew what had happened lớn him.It doesn’t matter.None ofit was your fault.

Ta không cần sử dụng None of khi đã tất cả sẵn từ tủ định (not, n’t) vào mệnh đề.

Ví dụ:

She doesn’t rememberanyofus.Not:She doesn’t remember none of us.

Khi đề cập tới 2 vật/người, ta sử dụng neither of thay vày none of.

Ví dụ:

We sat down at the table, just the two of us. He carried on eating his food.Neither ofus said anything.Not:None of us said anything.

Trong lối hành văn trang trọng, lịch thiệp, ta cần sử dụng None of với động từ số ít khi nó là chủ ngữ. Tuy nhiên, trong văn phong thân mật, suồng sã, gần như người thường được sử dụng động trường đoản cú số nhiều.

Xem thêm: Điều Hoà 9000 Bao Nhiêu W - Điều Hòa 9000Btu Tiêu Tốn Điện Năng Như Thế Nào

Ví dụ:

Lỗi hay gặp: Không dùng None trực tiếp trước danh từ. Ta sử dụng No + Danh trường đoản cú hoặc None of + Danh từ.